แจกฟรีหนังสือเสียงนิทานชาดก 500 ชาติ ชุดที่ 1 ฟรีๆ

 somrak    24 พ.ค. 2554

หลักเกณฑ์การขอรับหนังสือเสียงฟรี ดังนี้
1. คุณโยม สามารถขอรับหนังสือเสียงและซีดีนิทานชาดก 500 ชุดที่ 1นี้ ฟรี ท่านละ 1 เล่ม
2. ส่งซองเปล่าพร้อมแสตมป์ 10 บาท จ่าหน้าซองถึงตัวท่านเอง

ส่งไปที่
พระอาจารย์สมรัก ญาณธีโร สถานีวิทยุพระพุทธศาสนาวัดพันษี ต.จารพัต อ.ศีขรภูมิ จ.สุรินทร์ 32110

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
http://www.phrasomrak.com/index.php?option=com_content&view=article&id=53:-500-1-&catid=1:2010-02-19-12-29-45&Itemid=8 https://cdn.jsdelivr.net/gh/tatikers/san/dhamma.js">   
  3,679 

  แสดงความคิดเห็น


RELATED STORIESจีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย