ขอเชิญรว่มบุญซื้อที่ดินถวาย วังทองธัมมธโร ต.กกแรต อ.กงไกรลาส จ.สุโขทัย

 socoman    7 ธ.ค. 2565

ท่านสามารถโอนปัจจัยเข้า **ธนาคารกสิกรไทย สาขาบางเมฆขาว บัญชีออมทรัพย์ เลขที่ 070-8-54459-0 ชื่อบัญชี พระมหาสามเรือน โดดสู้ และ นส.แก้วตา เตชะประเสริฐ และ นส.นงลักษณ์ นิลขำ
.
สอบถามเพิ่มเติมและรับของที่ระลึกพร้อมใบอนุโมทนาได้ที่ 081-148-9285 LINE ID @014ynqoi ชื่อ ลูกศิษย์ท่านพ่อลี
.
#ร่วมบุญ ๗ ตารางวา (ตารางวาละ ๗๐๐ บาท) รับพระท่านพ่อลีเนื้อเกสรพิมพ์สามเหลี่ยม (ห้าเหลี่ยม) สร้างและพุทธภิเษกโดยท่านพ่อลี แต่ปี ๒๕๐๐ เป็นของที่ร
#ด้วยอานิสงส์และศรัทธาของท่านทั้งหลายที่ได้ร่วมบุญนี้ โปรดอำนวยอวยชัยให้ท่านทั้งหลายประสพพบเจอแต่สิ่งที่ดี ที่เป็นมงคล หากท่านใดตกทุกข์ได้ยาก ก็ขอให้พ้นจากทุกข์นี้ หากท่านใดประสพสุขทั้งทางโลกและทางธรรมอยู่แล้ว ก็ขอให้สำเร็จยิ่งๆ ขึ้นไป ตลอดจนถึงมรรคผลนิพพานโดยเร็ววันเทอญ. สาธุ สาธุ สาธุ.
  3,566 

  แสดงความคิดเห็น


RELATED STORIESจีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย