ขอเชิญร่วมงานปิดทองฝังลูกนิมิตพระอุโบสถวัดอุดรหนองสังข์ อ.แก้งคร้อ จ.ชัยภูมิ

      5 เม.ย. 2554


ขอเชิญร่วมงานผูกพัทธสีมา ปิดทองฝังลูกนิมิต
ณ.วัดอุดรบ้านหนองสังข์ ต.หนองสังข์ อ.แก้งคร้อ จ.ชัยภูมิ
ในวันที่ 9- 13 เมษายน 2554
วันที่ 9 เมษายน 2554 เวลา 20.00น. พิธีพุทธาภิเษก
วันที่ 12 เมษายน 2554 เวลา 20.00น. พิธีตัดหวายลูกนิมิต

ท่านผู้มีจิตศรัทราสามารถร่วมจองเป็นเจ้าภาพต่างๆหรือบริจาคทั่วไปได้ที่..
พระครูอุดรกิจโกศล หรือพระอาจารย์ทวิส อาภากโร .
หมายเลขโทรศัพท์ 0872571399
วัดอุดรหนองสังข์ ต.หนองสังข์ อ.แก้งคร้อ จ.ชัยภูมิ 36150
ชื่อบัญชี วัดอุดรบ้านหนองสังข์ หมู่1.หมายเลขบัญชี
53760714260
ธนาคาร ออมสิน สาขาอำเภอแก้งคร้อ
E-mail povut125@hotmail.co.th
3,647
จีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย