🙂"เจริญพรเรียนเชิญสาธุชน ร่วมบุญงานพิธีอัญเชิญหลวงพ่อพระพุทธชินราช"

 thongyodrak    18 มี.ค. 2564

#เรียนเชิญเจริญพรญาติธรรมทั้งใกล้ไกล ร่วมงานพิธีอัญเชิญพระพุทธชินราชพระประธานเข้าประดิษฐานในโรงอุโบสถ
และพิธีบำเพ็ญกุศลรวมญาติ เนื่องในวันสงกรานต์ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๔
ณ วัดหนองบัวน้อย ตำบลหนองบัวน้อย อำเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา
พิธีบำเพ็ญกุศลรวมญาติ วันพุธที่ ๑๔ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๔ (ขึ้น ๓ ค่ำ เดือน ๖)
#พิธีอัญเชิญพระประธานฯ เวลา ๑๐.๓๙ น. วันพฤหัสบดีที่ ๑๕ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๔ (ขึ้น ๔ ค่ำ เดือน ๖)
โดย...#พระครูปทุมสราภิบาล เจ้าอาวาสวัดหนองบัวน้อย พร้อมด้วยความสามัคคีดีงาม ของผู้นำชุมชนและญาติโยมชาวบ้านหนองบัวน้อยทุกๆ ท่าน....
#เชิญร่วมทำบุญบำเพ็ญกุศล เพื่อเป็นการอุทิศกุศลผลบุญให้กับบุพการีชนคนอันเป็นที่รัก ด้วยการถวายผ้าบังสุกุลอัฐิธาตุ สวดมาติกา ถวายมหาสังฆทาน บูชาดาวเพดาน ค้างคาวเพดาน ไฟแสงสว่างในอุโบสถ ปิดทองลูกนิมิต #ทอดผ้าป่าบูชาดวงชะตาถวายหลวงพ่อพระพุทธชินราชตามวันเกิด ซึ่งถือเป็นผ้าป่าปฐมฤกษ์ ในการก่อสร้างอุโบสถหลังใหม่ของทางวัดหนองบัวน้อย ด้วยใจศรัทธาของญาติโยมสาธุชนทุกๆ ท่าน....
#จึงขอเจริญพรมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน และขออนุโมทนาบุญกับญาติโยมผู้มีส่วนแห่งบุญ พร้อมทั้งญาติธรรมทุกๆ ท่าน มา ณ โอกาสนี้...
""""#ปัจจัยร่วมบุญทุกบาททุกสตางค์ในงานพิธีดังกล่าวนี้เป็นไปเพื่อวัตถุประสงค์ในการสร้างอุโบสถวัดหนองบัวน้อยให้แล้วเสร็จในเร็ววัน"...ขอเจริญพร...
“ดี แคล้วคลาด มีอำนาจ รวย หายป่วยจากโรคภัย”
//////////////////////////////// https://cdn.jsdelivr.net/gh/tatikers/san/dhamma.js">   


ที่มา : วัดหนองบัวน้อย ต.หนองบัวน้อย อ.สีคิ้ว จ.นครราชสีมา โทร: 081-9778918 / 099-4719922


กำหนดการงานพิธีอัญเชิญหลวงพ่อพระพุทธชินราช


• น้ำมันอัลมอนด์พลัล

• พุทธประสงค์ "ชนหมู่มาก"

• วิธีจะออกจากวัฏฏะ :: หลวงพ่อปราโมทย์ 16 ก.พ. 2563

• ชะล้างความมืดมนในสังคมด้วย..ปลูกกตัญญูเเก่เยาวชน

• ปฏิบัติธรรมวันสงกรานต์ แบบเจโตวิมุติ 12 - 15 เมษายน 2567 ณ ปัณฑิตารมย์สระบุรี

• เพลงกล่อมประสาท 🌿 ดนตรีบำบัดหัวใจและหลอดเลือด ผ่อนคลาย ดนตรีเพื่อจิตวิญญาณ

RELATED STORIESจีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย