ขอเชิญพุทธศาสนิกชนทั้งหลายร่วมบริจาคทรัพย์ซ่อมแซมอุโบสถและศาลาการเปรียญของวัดหนองหมด

 Webmaster    

ขอเชิญ พุทธศาสนิกชนทั้งหลายร่วมบริจาคทรัพย์ซ่อมแซมอุโบสถและศาลาการเปรียญของวัดหนองหมด ซึ่งเป็นอุโบสถเก่าและศาลาการเปรียญโครงหลังคาเป็นไม้ ปลวกกินเนื้อไม้เกือบหมด
ดังนั้นทางวัดต้องการที่จะรื้อบูรณะใหม่ เพื่อความปลอดภัยของพระภิกษุและสามเณรตลอดจนญาติโยมที่มาร่วมทำบุญในแต่ละวัน แต่ทางวัดยังขาดทรัพย์ที่จะมารื้อถอนและบูรณะเป็นจำนวนมาก จึงขอบอกบุญมายังพุทธศาสนิกชนผู้ใจบุญทั้งหลายร่วมกันสร้างอุโบสถและศาลาการเปรียญของวัดในครั้งนี้ด้วย

เจริญพร
เจ้าอธิการพิทักษ์ วรปญฺโญ
เจ้าอาวาสวัดหนองหมด
ต.ดอยงาม อ.ดอยงาม จ.เชียงราย โทร.087-8423571 https://cdn.jsdelivr.net/gh/tatikers/san/dhamma.js">   
  3,539 

  แสดงความคิดเห็น


RELATED STORIESจีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย