ขอเชิญพุทธศาสนิกชนทั้งหลายร่วมบริจาคทรัพย์ซ่อมแซมอุโบสถและศาลาการเปรียญของวัดหนองหมด
 Webmaster   

ขอเชิญ พุทธศาสนิกชนทั้งหลายร่วมบริจาคทรัพย์ซ่อมแซมอุโบสถและศาลาการเปรียญของวัดหนองหมด ซึ่งเป็นอุโบสถเก่าและศาลาการเปรียญโครงหลังคาเป็นไม้ ปลวกกินเนื้อไม้เกือบหมด
ดังนั้นทางวัดต้องการที่จะรื้อบูรณะใหม่ เพื่อความปลอดภัยของพระภิกษุและสามเณรตลอดจนญาติโยมที่มาร่วมทำบุญในแต่ละวัน แต่ทางวัดยังขาดทรัพย์ที่จะมารื้อถอนและบูรณะเป็นจำนวนมาก จึงขอบอกบุญมายังพุทธศาสนิกชนผู้ใจบุญทั้งหลายร่วมกันสร้างอุโบสถและศาลาการเปรียญของวัดในครั้งนี้ด้วย

เจริญพร
เจ้าอธิการพิทักษ์ วรปญฺโญ
เจ้าอาวาสวัดหนองหมด
ต.ดอยงาม อ.ดอยงาม จ.เชียงราย โทร.087-8423571
 เปิดอ่านหน้านี้  2607 

  แสดงความคิดเห็น


RELATED STORIES


จีรัง กรุ๊ป


 ธรรมะไทย