ค่ายรักลูกให้ถูกธรรม

 neeranat  

"ค่ายรักลูกให้ถูกธรรม"1-3 เมษายน 2554

ณ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย อ.วังน้อย จ.พระนครศรีอยุธยา

ค่ายที่จะส่งเสริมให้เด็กๆ เป็นสุภาพบุรุษ สุภาพสตรีตามแนววิถีพุทธ กล้าคิด กล้าทำ กล้าแสดงออกอย่างมีคุณธรรม
• ระเบียบชีวิต
• รู้จักใจ ควบคุมอารมณ์ตนเอง และให้อภัยผู้อื่น (ส่งเสริมความฉลาดทางอารมณ์)
• ฝึกสติเพื่อบริหารจิตเจริญปัญญา
• นิสัยดีมีกรุณา
• อัจฉริยะใจใสวัยปิ๊ง
• ฝึกสุภาพบุรุษ สุภาพสตรี smart & smile
• สร้างจิตสำนึกสายใยครอบครัว
• ความกตัญญู
• คิดเป็น แก้ปัญหาเป็น
• การพึ่งตนเอง
• เรียนให้ฉลาด

สอบถามรายละเอียด และสมัครเข้าร่วมกิจกรรมได้ที่ กลุ่มใจใสวัยปิ๊ง 082-0656464, 086-3239578, 081-5676649, 085-045-6122, 02-504-1120
http://www.kaiwaisai.com/main.php?url=news_view&id=637&cat=P

รับสมัครตั้งแต่วันนี้ - 25 มีนาคม 2544

** รับจำนวนจำกัดเพียง 50 คน เท่านั้น วิทยากร พระมหาวิชาญ สุวิชาโน วิทยากรจาก มจร. เครือข่ายผู้ปกครอง และนักจิตวิทยา สหวิชาชีพ ผู้เชี่ยวชาญด้านพัฒนาการเด็ก• เสื้อสวย ควรชื่นชม ไม่หลงใหล

• ใช้อารมณ์เป็นเครื่องภาวนา - พระอาจารย์ต้น_01112019

• ผู้เชื่อกรรม ผู้เชื่อผลของกรรม

• สัตว์ทั้งหลายมีกรรมของตน (เล่าเรื่องนายโคบาล) : หลวงปู่เหรียญ วรลาโภ

• ปฏิบัติธรรมในกาลวิสาขบูชา (๑๙-๒๓ พ.ค. ๒๕๖๗)
Ralated Story
จีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย