..ร่วมบุญ..ปรับปรุงสถานีวิทยุเสียงธรรมะ..ตลอด 24 ชม...((เผยเเผ่ธรรมะเป็นทาน)) รับ 10 กองทุนเท่านั้น

 ตะวันธรรม  

..(ร่วมอุปถัมภ์งานเผยเเผ่พระพุทธศาสนา...กระจายเสียงธรรมะสู่สังคม).....ด้วยปรับปรุงเครื่่องส่ง..สถานีวิทยุธรรมะพุทธวิปัสสนากรรมฐาน...กระจายเสียงธรรมะสำหรับผู้ปฏิบัติธรรม..เพื่อพัฒนาสังคมด้วยคุณธรรม..คำสอนทางพระพุทธศาสนา
(รับผู้อุปถัมภ์ 10 เจ้าภาพกองทุน)

........ขอเชิญสาธุชนนักสร้างบุญกุศลทุกท่าน ร่วมบุญสนับสนุนงานเผยเเผ่พระศาสนา ด้วยการอุปถัมภ์เป็นเจ้าภาพร่วมสนุบสนุนกองทุนเพื่อปรังปรุงเครื่องส่งสัญญาณ ของสถานีวิทยุ FM 87.50 เม็กกะเฮอร์
(สถานีวิทยุธรรมะพุทธวิปัสสนากรรมฐาน...กระจายเสียงธรรมะสำหรับผู้ปฏิบัติธรรม..(10 กองทุน)
ตั้งอยู่ในพื้นที่ ด้านหน้า ของ พุทธอุทยานประวัติศาตร์มหาราชหยกขาว อ.สามง่าม จ.พิจิตร
(ติดถนนเอเชีย..สายนครสวรรค์-พิษณุโลก)

........เนื่องจาก เครื่องส่งสัญญาณวิทยุ fm 87.50 เม็กกะเฮอร์ท (วิทยุธรรมะกระจายเสียงธรรมะสำหรับผู้ปฏิบัติธรรม.. ได้ใช้งานเพื่องานเผยเเผ่พระศาสนา ด้วยการนำสาระธรรมะ , ข้อวัตรปฏิบัติธรรม, ธรรมะครูบาอาจารย์ ,ตลอดถึงหลักความรู้ต่างๆอันเป็นประโยชน์ต่ออุบาสก-อุบาสิกา รวมถึงเป็นสื่อเพื่อกระจายข้อมูลประชาสัมพันธ์ของกิจกรรมเกี่ยวกับงานพระศาสนา ในช่สงเวลาสำคัญเเละ จุดประชาสัมพันธ์การสร้างบุญกุศลต่างๆ อีกทั้งยังเป็นช่องทางในการส่งข่าวสารเกี่ยวกับความรู้ที่น่าสนใจของเกษตกร เเละหน่วยงานในสังคมต่างๆได้ ใช้ประโยชน์ของ สถานีวิทยุ
...........ด้วยการใช้งานอันเป็นประโยชน์ต่อ สาธุชน ทั้งชาวพุทธ เเละสังคม ที่อยู่ในบริเวณการกระจายเสียง คือ จังหวัดพิจิตร-นครสวรรค์-พิษณุโลก-กำเเพงเพชร เเละใกล้เคียงได้รับประโยชน์ในการกระจายเสียงธรรมไปสู่สังคม เป็นเวลาค่อนข้างยาวนานพอสมควร เป็นระยะเวลา 3 ปี ด้วยกัน จึงทำให้เครื่องส่งสัญญาณเกิดการเสื่อมสภาพของเทคโนโลยี เป็นเหตุให้การส่งสัญญาณชำรุดไป

..........ด้วยเหตุที่ได้กล่าวมานี้ จึงเป็นเหตุให้เกิดโครงการปรับปรุง บูรณสถานีวิทยุ ธรรมะเพื่อสังคม Fm. 87.50 เม็กกะเฮอร์ขึ้น เพื่อให้สถานีได้สร้างประโยชน์อีกครั้งหนึ่งในงานเผยเเผ่พระศาสนาตามหลักธรรมะคำสังสอนของพระพุทธองค์...โดยเฉพาะหลักธรรมเกี่ยวกับการปฏิบัติธรรม เเละยังช่วยเหลือสังคมในข้อมูลข่าวสารได้อีกทางหนึ่่ง

จึงขอเชอญชวน..สาธุชนผู้เห็นประโยชน์ในการบูรณะสถานีวิทยุธรรมะเพื่อสังคม ร่วมสนับสนุนอุปถัมภ์งานบูรณเพื่อให้เกิดประโยชน์ให้มากที่สุด


สามารถร่วมบุญร่วมอุปถัมภ์บูรณะสถานีวิทยุธรรมะพุทธวิปัสสนากรรมฐาน fm.87.50 MhZ.

(ออกอากาศ ผ่าน 4 จังหวัด คือ จ.พิจิตร-พิษณุโลก-นครสวรรค์-กำเเพงเพชร) ดังนี้1.ร่วมอุปถัมภ์เป็นเจ้าภาพร่วมบูรณะ 1 กองทุน
กองทุนล่ะ 5,000 บาท (รับผู้ใจบุญเจ้าภาพ จำนวน 10 กองทุน)

((ผู้อุปถัมภ์จะติดชื่อเจ้าภาพอุปถัมภ์ปรับปรุงสถานีไว้ที่ด้านหน้าสถานี...
วิทยุธรรมะพุทธวิปัสสนากรรมฐาน)


2.หรือประสงค์อุปถัมภ์ร่วมสมทบกองทุนตามกำลังทรัพย์ศรัทธา
สำหรับการขออุปถัมภ์
สามารถเเจ้งความประสงค์ขออุปถัมภ์ด้วยการเเจ้งที่ โทรศัพท์ 089-899-4099
หรือส่งข้อความเเจ้งความประสงค์ที่
อีเมล์ ...lamphongdhamma@hotmail.com


ของที่ระลึกสำหรับเจ้าภาพอุปถัมภ์

จะมอบกรอบรูปหลวงพ่อเงินเป็นศิริมงคล..พร้อมล็อคเก็ตหลวงพ่อเงิน..เป็นของที่ระลึก.
.สำหรับเจ้าภาพทุกท่าน...
((เเละคณะเจ้าภาพอุปถัมภ์..ทางสถานีจะประกาศโมทนาบุญ ))
สำรวจรายชื่อเจ้าภาพได้ที่ www.dhammadee.com

วัตถุประสงค์การอุปถัมภ์เครื่องส่งวิทยุธรรมะพุทธวิปัสสนากรรมฐาน fm 87.50. mhz..

1. ได้ทานบารมี...ในส่วนของธรรมทาน..
2. ได้เป็นส่วนในการเผยยเผ่ธรรมะของพระพุทธเจ้า
3. ได้สร้างเเสงสว่างเป็นเเนวทางในการดำเนินชีวิตของผู้คนที่ยังหาทางออกชีวิต
4. เป็นเเนวทางดำเนินชีวิตอย่างเหมาะสมเเละถูกต้องของเหล่าชาวพุทธ
5. เป็นช่องทางหนึ่งสำหรับเป็นสื่อสีขาวเป็นทางเลือกของคนในสังคมซึ่งเป็นประโยชน์ต่องสังคม
6. เป็นสื่อในการสร้างความเห็นที่ถูกต้อง..ด้วยหลังธรรมะคุณธรรมในสังคม(สัมมาทิฏฐิ)
7. ทำให้ผู้สนใจในการอบรมปฏิบัติธรรมได้เรียนรู้หลักในการปฏิบัติธรรมกรรมฐาน(เบื้องต้น)
8. ทำให้เป็นสื่อประชาสัมพันธ์บุญเกี่ยวกับพระพุทธศาสนา..ในพุทธสถานทั่วไปอานิสงส์การสนับสนุนปรับปรุงเครื่องส่งวิทยุธรรมะพุทธวิปัสสนากรรมฐาน

1. ได่สติปัญญาความรู้ความเข้าใจในคำสอนเกี่ยวกับการปฏิบัติธรรมกรรมฐาน
2. ทำให้เกิดสัมมาทิฏฐิทุกภพชาติ(การมีความคิดเห็นอย่างถูกต้อง)
3. ไม่เกิดความเห็นผิดติดตัวไปทุกภพชาติ
4. เป็นบาทฐานในการรองรับธรรมะในพระศาสนา
5. เป็นผู้ที่ได้สั่งสมทานบารมี..เป็นหนึ่งในบารมีธรรมเเบบอย่างพระสัมมาสัมพุทธเจ้า
6. เป็นมหาทาน....อย่างธรรมทาน..ซึ่งได้อานิสงส์มากที่สุดในทานบารมี
7. ทำให้เกิดปัญญารู้เเจ้งในธรรมะ เพิ่มขึ้นเรื่อยๆ...เหมือนกับที่เราเคยช่วยเผยเเผ่ธรรมให้สาธุชนทั่วไป....บุญที่จะเกิดจากการกระจายเสียงธรรมะไปสู่สาธุชน ภายใน 4 จังหวัดที่สามารถรับสัญญานได้
นั้นขอให้อานุภาพเเห่งบุญนี้จงส่งผลดลบัลดาลเเด่ผู้อุปถัมภ์ร่วมสนับสนุนการบูรณะสถานีธรรมะ
ให้ทุกท่านได้มีปัญญารู้เเจ้ง..ในธรรมะ..สติรู้คิด...เข้าถึงธรรมะ..เข้าใจธรรมะ...บรรลุสัจธรรมทั้งในปัจจุบันเเละอดีตเทอญ....สาธุ((ดำเนินการบูรณสถานีโดย))

ชมรมธรรมะเพื่อชีวิต
ศูนย์ปฏิบัติธรรม "สวนป่าพุทธอุทยานวิปัสสนา"
มูลนิธิพิจิตรกตัญญู เเละสาธุชนทั่วไป
ที่ปรึกษา วิทยุโดย เครื่อข่ายพุทธบริษัทสากล
การดำเนินการออกอากาศ
ทุกวัน 24 ชม.การดำเนินการปรับปรุง
..ตั้งเเต่บัดนี้เป็นต้นไป....ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงเครื่องส่งวิทยุธรรมะพุทธวิปัสสนากรรมฐาน
จำนวน 50,000 บาท บาท((มีธรรมนำชีวิต...เหมือนมีสมบัติมหาศาสตร์))
((หาซื้อขายไม่มี......หาขอที่ไหนไม่พบ...ธรรรมะอยู่ที่ใจสั่งสมไปให้ถึงธรรม)))


..............ธรรมะวิปัสสนากรรมฐานจะเข้าสู่ครอบครัวสู่สังคม.....................
...................ด้วยวิทยุธรรมะพุทธวิปัสสนากรรมฐาน......................


(((ร่วมงานเผยเเผ่ธรรมะเเละหลักการปฏิบัติธรรมวิปัสสนากรรมฐาน...เพื่อเปิดเเสงสว่างสู่สังคม........)))


สอบถามข้อมูลร่วมอุปถัมภ์การปรับปรุงเครื่องส่งสถานีวิทยุธรรมะพุทธวิปัสสนา
โทร.089-899-4099
เวลา 09.00-16.00 น.


ดูข้อมูลเพิ่มเติมที่
www.dhammadee.com
หรือ fackbook...lamphongdhamma@hotmail.com


...อนุญาติให้ช่วยกันเเนะนำประชาสัมพันธ์บอกบุญให้กับผู้ที่เรารักเพื่องานเผยเเผ่พระศาสนาสู่สังคม....

ที่มา : ร่วมงานเผยเเผ่พระศาสนา..ในการปรับปรุงวิทยุกระจายเสียงธรรมะ

3,712


Ralated Story
จีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย