พระพุทธศาสนา พระพุทธเจ้า พระไตรปิฎก หัวข้อธรรม การปฏิบัติธรรม ศาสนพิธี วันสำคัญทางศาสนา ทำเนียบวัดไทย พระพุทธศาสนาในประเทศไทย
หน้าแรก บอกบุญ-ประชาสัมพันธ์ธรรมะ
Share |

..ร่วมบุญ..ปรับปรุงสถานีวิทยุเสียงธรรมะ..ตลอด 24 ชม...((เผยเเผ่ธรรมะเป็นทาน)) รับ 10 กองทุนเท่านั้น

Warning: getimagesize(./data/imagedb/2049.jpg): failed to open stream: No such file or directory in /home/dhammathai/domains/dhammathai.org/public_html/webbokboon/dbview.php on line 241

..(ร่วมอุปถัมภ์งานเผยเเผ่พระพุทธศาสนา...กระจายเสียงธรรมะสู่สังคม).....ด้วยปรับปรุงเครื่่องส่ง..สถานีวิทยุธรรมะพุทธวิปัสสนากรรมฐาน...กระจายเสียงธรรมะสำหรับผู้ปฏิบัติธรรม..เพื่อพัฒนาสังคมด้วยคุณธรรม..คำสอนทางพระพุทธศาสนา
(รับผู้อุปถัมภ์ 10 เจ้าภาพกองทุน)

........ขอเชิญสาธุชนนักสร้างบุญกุศลทุกท่าน ร่วมบุญสนับสนุนงานเผยเเผ่พระศาสนา ด้วยการอุปถัมภ์เป็นเจ้าภาพร่วมสนุบสนุนกองทุนเพื่อปรังปรุงเครื่องส่งสัญญาณ ของสถานีวิทยุ FM 87.50 เม็กกะเฮอร์
(สถานีวิทยุธรรมะพุทธวิปัสสนากรรมฐาน...กระจายเสียงธรรมะสำหรับผู้ปฏิบัติธรรม..(10 กองทุน)
ตั้งอยู่ในพื้นที่ ด้านหน้า ของ พุทธอุทยานประวัติศาตร์มหาราชหยกขาว อ.สามง่าม จ.พิจิตร
(ติดถนนเอเชีย..สายนครสวรรค์-พิษณุโลก)

........เนื่องจาก เครื่องส่งสัญญาณวิทยุ fm 87.50 เม็กกะเฮอร์ท (วิทยุธรรมะกระจายเสียงธรรมะสำหรับผู้ปฏิบัติธรรม.. ได้ใช้งานเพื่องานเผยเเผ่พระศาสนา ด้วยการนำสาระธรรมะ , ข้อวัตรปฏิบัติธรรม, ธรรมะครูบาอาจารย์ ,ตลอดถึงหลักความรู้ต่างๆอันเป็นประโยชน์ต่ออุบาสก-อุบาสิกา รวมถึงเป็นสื่อเพื่อกระจายข้อมูลประชาสัมพันธ์ของกิจกรรมเกี่ยวกับงานพระศาสนา ในช่สงเวลาสำคัญเเละ จุดประชาสัมพันธ์การสร้างบุญกุศลต่างๆ อีกทั้งยังเป็นช่องทางในการส่งข่าวสารเกี่ยวกับความรู้ที่น่าสนใจของเกษตกร เเละหน่วยงานในสังคมต่างๆได้ ใช้ประโยชน์ของ สถานีวิทยุ
...........ด้วยการใช้งานอันเป็นประโยชน์ต่อ สาธุชน ทั้งชาวพุทธ เเละสังคม ที่อยู่ในบริเวณการกระจายเสียง คือ จังหวัดพิจิตร-นครสวรรค์-พิษณุโลก-กำเเพงเพชร เเละใกล้เคียงได้รับประโยชน์ในการกระจายเสียงธรรมไปสู่สังคม เป็นเวลาค่อนข้างยาวนานพอสมควร เป็นระยะเวลา 3 ปี ด้วยกัน จึงทำให้เครื่องส่งสัญญาณเกิดการเสื่อมสภาพของเทคโนโลยี เป็นเหตุให้การส่งสัญญาณชำรุดไป

..........ด้วยเหตุที่ได้กล่าวมานี้ จึงเป็นเหตุให้เกิดโครงการปรับปรุง บูรณสถานีวิทยุ ธรรมะเพื่อสังคม Fm. 87.50 เม็กกะเฮอร์ขึ้น เพื่อให้สถานีได้สร้างประโยชน์อีกครั้งหนึ่งในงานเผยเเผ่พระศาสนาตามหลักธรรมะคำสังสอนของพระพุทธองค์...โดยเฉพาะหลักธรรมเกี่ยวกับการปฏิบัติธรรม เเละยังช่วยเหลือสังคมในข้อมูลข่าวสารได้อีกทางหนึ่่ง

จึงขอเชอญชวน..สาธุชนผู้เห็นประโยชน์ในการบูรณะสถานีวิทยุธรรมะเพื่อสังคม ร่วมสนับสนุนอุปถัมภ์งานบูรณเพื่อให้เกิดประโยชน์ให้มากที่สุด


สามารถร่วมบุญร่วมอุปถัมภ์บูรณะสถานีวิทยุธรรมะพุทธวิปัสสนากรรมฐาน fm.87.50 MhZ.

(ออกอากาศ ผ่าน 4 จังหวัด คือ จ.พิจิตร-พิษณุโลก-นครสวรรค์-กำเเพงเพชร) ดังนี้1.ร่วมอุปถัมภ์เป็นเจ้าภาพร่วมบูรณะ 1 กองทุน
กองทุนล่ะ 5,000 บาท (รับผู้ใจบุญเจ้าภาพ จำนวน 10 กองทุน)

((ผู้อุปถัมภ์จะติดชื่อเจ้าภาพอุปถัมภ์ปรับปรุงสถานีไว้ที่ด้านหน้าสถานี...
วิทยุธรรมะพุทธวิปัสสนากรรมฐาน)


2.หรือประสงค์อุปถัมภ์ร่วมสมทบกองทุนตามกำลังทรัพย์ศรัทธา
สำหรับการขออุปถัมภ์
สามารถเเจ้งความประสงค์ขออุปถัมภ์ด้วยการเเจ้งที่ โทรศัพท์ 089-899-4099
หรือส่งข้อความเเจ้งความประสงค์ที่
อีเมล์ ...lamphongdhamma@hotmail.com


ของที่ระลึกสำหรับเจ้าภาพอุปถัมภ์

จะมอบกรอบรูปหลวงพ่อเงินเป็นศิริมงคล..พร้อมล็อคเก็ตหลวงพ่อเงิน..เป็นของที่ระลึก.
.สำหรับเจ้าภาพทุกท่าน...
((เเละคณะเจ้าภาพอุปถัมภ์..ทางสถานีจะประกาศโมทนาบุญ ))
สำรวจรายชื่อเจ้าภาพได้ที่ www.dhammadee.com

วัตถุประสงค์การอุปถัมภ์เครื่องส่งวิทยุธรรมะพุทธวิปัสสนากรรมฐาน fm 87.50. mhz..

1. ได้ทานบารมี...ในส่วนของธรรมทาน..
2. ได้เป็นส่วนในการเผยยเผ่ธรรมะของพระพุทธเจ้า
3. ได้สร้างเเสงสว่างเป็นเเนวทางในการดำเนินชีวิตของผู้คนที่ยังหาทางออกชีวิต
4. เป็นเเนวทางดำเนินชีวิตอย่างเหมาะสมเเละถูกต้องของเหล่าชาวพุทธ
5. เป็นช่องทางหนึ่งสำหรับเป็นสื่อสีขาวเป็นทางเลือกของคนในสังคมซึ่งเป็นประโยชน์ต่องสังคม
6. เป็นสื่อในการสร้างความเห็นที่ถูกต้อง..ด้วยหลังธรรมะคุณธรรมในสังคม(สัมมาทิฏฐิ)
7. ทำให้ผู้สนใจในการอบรมปฏิบัติธรรมได้เรียนรู้หลักในการปฏิบัติธรรมกรรมฐาน(เบื้องต้น)
8. ทำให้เป็นสื่อประชาสัมพันธ์บุญเกี่ยวกับพระพุทธศาสนา..ในพุทธสถานทั่วไปอานิสงส์การสนับสนุนปรับปรุงเครื่องส่งวิทยุธรรมะพุทธวิปัสสนากรรมฐาน

1. ได่สติปัญญาความรู้ความเข้าใจในคำสอนเกี่ยวกับการปฏิบัติธรรมกรรมฐาน
2. ทำให้เกิดสัมมาทิฏฐิทุกภพชาติ(การมีความคิดเห็นอย่างถูกต้อง)
3. ไม่เกิดความเห็นผิดติดตัวไปทุกภพชาติ
4. เป็นบาทฐานในการรองรับธรรมะในพระศาสนา
5. เป็นผู้ที่ได้สั่งสมทานบารมี..เป็นหนึ่งในบารมีธรรมเเบบอย่างพระสัมมาสัมพุทธเจ้า
6. เป็นมหาทาน....อย่างธรรมทาน..ซึ่งได้อานิสงส์มากที่สุดในทานบารมี
7. ทำให้เกิดปัญญารู้เเจ้งในธรรมะ เพิ่มขึ้นเรื่อยๆ...เหมือนกับที่เราเคยช่วยเผยเเผ่ธรรมให้สาธุชนทั่วไป....บุญที่จะเกิดจากการกระจายเสียงธรรมะไปสู่สาธุชน ภายใน 4 จังหวัดที่สามารถรับสัญญานได้
นั้นขอให้อานุภาพเเห่งบุญนี้จงส่งผลดลบัลดาลเเด่ผู้อุปถัมภ์ร่วมสนับสนุนการบูรณะสถานีธรรมะ
ให้ทุกท่านได้มีปัญญารู้เเจ้ง..ในธรรมะ..สติรู้คิด...เข้าถึงธรรมะ..เข้าใจธรรมะ...บรรลุสัจธรรมทั้งในปัจจุบันเเละอดีตเทอญ....สาธุ((ดำเนินการบูรณสถานีโดย))

ชมรมธรรมะเพื่อชีวิต
ศูนย์ปฏิบัติธรรม "สวนป่าพุทธอุทยานวิปัสสนา"
มูลนิธิพิจิตรกตัญญู เเละสาธุชนทั่วไป
ที่ปรึกษา วิทยุโดย เครื่อข่ายพุทธบริษัทสากล
การดำเนินการออกอากาศ
ทุกวัน 24 ชม.การดำเนินการปรับปรุง
..ตั้งเเต่บัดนี้เป็นต้นไป....ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงเครื่องส่งวิทยุธรรมะพุทธวิปัสสนากรรมฐาน
จำนวน 50,000 บาท บาท((มีธรรมนำชีวิต...เหมือนมีสมบัติมหาศาสตร์))
((หาซื้อขายไม่มี......หาขอที่ไหนไม่พบ...ธรรรมะอยู่ที่ใจสั่งสมไปให้ถึงธรรม)))


..............ธรรมะวิปัสสนากรรมฐานจะเข้าสู่ครอบครัวสู่สังคม.....................
...................ด้วยวิทยุธรรมะพุทธวิปัสสนากรรมฐาน......................


(((ร่วมงานเผยเเผ่ธรรมะเเละหลักการปฏิบัติธรรมวิปัสสนากรรมฐาน...เพื่อเปิดเเสงสว่างสู่สังคม........)))


สอบถามข้อมูลร่วมอุปถัมภ์การปรับปรุงเครื่องส่งสถานีวิทยุธรรมะพุทธวิปัสสนา
โทร.089-899-4099
เวลา 09.00-16.00 น.


ดูข้อมูลเพิ่มเติมที่
www.dhammadee.com
หรือ fackbook...lamphongdhamma@hotmail.com


...อนุญาติให้ช่วยกันเเนะนำประชาสัมพันธ์บอกบุญให้กับผู้ที่เรารักเพื่องานเผยเเผ่พระศาสนาสู่สังคม....

ที่มา : ร่วมงานเผยเเผ่พระศาสนา..ในการปรับปรุงวิทยุกระจายเสียงธรรมะ
ทำความดีไม่เบียดเบียนตนเองเเละไม่เบียดเบียนคนอื่น
ได้รับอนุโมทนา 1 ครั้ง จาก jinin,
DT012060
ตะวันธรรม
6 ก.พ. 2556 เวลา 10:42 น.

โพสต์: 542
อนุโมทนา: 7
ได้รับอนุโมทนา: 147
Warning: getimagesize(./data/imagedb/R2049-1.jpg): failed to open stream: No such file or directory in /home/dhammathai/domains/dhammathai.org/public_html/webbokboon/dbview.php on line 423


เครื่องส่งสัญญาณ..ซึ่งกระจายเสียงธรรมะ ตลอด 24 ชม...เกิดการเสื่อมโทรม..เนื่องจากใช้งานยาวนาย 3 ปี กว่าๆ จึงต้องบูรณะปรับปรุงให้การใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ...เพื่อให้การกระจายเสียงธรรมะพุทธวิปัสสนากรรมฐาน..ได้เกิดประโยชน์สำหรับผู้สนใจเกี่ยวกับข้อธรรมสำหรับการอบรมพระกรรมฐาน เเก่สาธุชน..อุบาสก-อุบาสิกา ให้เข้าใจธรรมะมากที่สุด.....เพื่อให้เป็นสื่อสีขาวของสังคมอีกช่องทางหนึ่ง
ซึ่งเปิดโอกาศให้..พุทธบริษัทได้รับบุญเเละมีส่วนร่วมในงานเผยเเผ่ธรรมะ

ดังนั้นท่านสาธุชนจึงสามารถ..ร่วมมากุศล...ด้วยการร่วมอุปถัมภ์การปรับปรุง เครื่องส่งสถานีวิทยุ...
..ซึ่งในขณะนี้กำลังเปิดโอกาศให้สาธุชนได้มีส่วนในงานเผยเเผ่ธรรมะวิปัสสนา

((ด้วยการข้ออุปถัมภ์))

1.เป็นเจ้าภาพ 1 กองทุน
กองทุนล่ะ 5,000 บาท (รับ 10 กองทุนเท่านั้น)

2. หรือจะขออุปถัมภ์เป็นเจ้าภาพอุปถัมภ์การปรับปรุงสถานนี้เสียงธรรม 24 ชัวโมง..ทั้งหมด
ด้วยการอุปถัมภ์ ปัจจัยปรับปรุงเครื่องส่ง 50,000 บาท

3. หรือจะร่วมสมทบกองทุนปรับปรุงตามกำลังทรัพย์ ก็ตามอัธยาศัย

((ร่วมเป็นส่วหนึ่งในการกระจายเสียงธรรมะเพื่อสันติสุข..เพื่อความเข้าถึงการปฏิบัติธรรมในทุกที่ของการกระจายเสียง)))

ทำความดีไม่เบียดเบียนตนเองเเละไม่เบียดเบียนคนอื่น
ตะวันธรรม 6 ก.พ. 2556 เวลา 10:47 น. โพสต์: 542 อนุโมทนา: 7 ได้รับอนุโมทนา: 147 คำตอบที่ 1

Warning: getimagesize(./data/imagedb/R2049-2.jpg): failed to open stream: No such file or directory in /home/dhammathai/domains/dhammathai.org/public_html/webbokboon/dbview.php on line 423

บริเวณสถานที่ตั้ง..((สถานีวิทยุเสียงธรรม 24 ชั่วโมง))
ส่งสัญญาณวิทยุเพื่อการเผยเเผ่ธรรมะเกี่ยวกับข้อวัตรเเละความรู้เกี่ยวกับการปฏิบัติธรรมกรรมฐาน
fm.87.50 mhz.
กระจายเสียงธรรมสัญญาณผ่าน 4 จังหวัด บางส่วน
อาทิ จ.พิจิตร-พิษณุโลก-นครสวรรค์-กำเเพงเพชร

ซึ่งจะเป็น
-สื่อเพื่อบำบัดทางจิต
-สื่อเพื่อการเเนะนำการอบรมภาวนาปฏิบัติธรรมกรรมฐาน..
-สื่อเพื่อการเพิ่มความรู้ความเข้าใจของสังคม
-สื่อเพื่อการประชาสัมพันธ์ข่าวบุญต่างๆ
เเละประโยชน์ของข่าวสารน่ารู้ของเกษตรกร..

เเละอีกมากมาย

ทำความดีไม่เบียดเบียนตนเองเเละไม่เบียดเบียนคนอื่น
ตะวันธรรม 6 ก.พ. 2556 เวลา 10:48 น. โพสต์: 542 อนุโมทนา: 7 ได้รับอนุโมทนา: 147 คำตอบที่ 2

Warning: getimagesize(./data/imagedb/R2049-3.jpg): failed to open stream: No such file or directory in /home/dhammathai/domains/dhammathai.org/public_html/webbokboon/dbview.php on line 423

วิทยุตั้งเสียงธรรมะ 24 ชั่วโมง

เพื่องานเผยเเผ่ธรรม โดยเฉพาะการเผยเเผ่ข้อวัตรเกี่ยวกับการปฏิบัติธรรมสู่ความเจริญในจิตใจของสังคม.

....โดยสถานีวิทยุ....ตั้งอยู่ใน "พุทธอุทยานประวัติศาสตร์มหาราชหยกขาว" อ.สามง่าม จงพิจิตร
...ซึ่งเป็นสถานที่อบรมปฏิบัติธรรมพระกรรมฐาน ติดถนนเอเชีย..

ทำความดีไม่เบียดเบียนตนเองเเละไม่เบียดเบียนคนอื่น
ตะวันธรรม 6 ก.พ. 2556 เวลา 10:51 น. โพสต์: 542 อนุโมทนา: 7 ได้รับอนุโมทนา: 147 คำตอบที่ 3

Warning: getimagesize(./data/imagedb/R2049-4.jpg): failed to open stream: No such file or directory in /home/dhammathai/domains/dhammathai.org/public_html/webbokboon/dbview.php on line 423

เครื่องส่งสัญญาณวิทยุ ธรรมะเพื่อสังคม ได้ใช้งานมาเป็นเวลา 3 ปี กว่าๆ เเล้ว
...จึงทำให้เกิดการชำรุดเเละขาดประสิทธภาพในการส่งสัญญาณ
จึงต้องปรับปรุงเครื่องส่งใหม่...เพื่อให้เกิดประโยชน์ในการเผยเเผ่ธรรม...ต่อสาธุต่อไป

สามารถร่วมบุญเพื่อขออุปถัมภ์ ปรับปรุงเครื่องส่งวิทยุได้ ดังนี้

1.ขออุปถัมภ์เป็นเจ้าภาพร่วมบูรณะ 1 กองทุน
กองทุนล่ะ 5,000 บาท (รับ 10 กองทุน)

2.หรือเเจ้งขออุปถัมภ์เป็นเจ้าภาพหลักเพื่อบูรณะเครื่องส่งสถานี ทั้งหมด
อุปถัมภ์ ปรับปรุงจำนวน 50,000 บาท (เครื่องเสร็จพร้อมกระจายเสียงธรรมะ 24 ชม. ต่อ)

3.ขออุปถัมภ์ร่วมสมทบกองทุนตามกำลังทรัพย์ศรัทธา


สำหรับการขออุปถัมภ์
สามารถเเจ้งความประสงค์ขออุปถัมภ์ด้วยการเเจ้งที่ โทรศัพท์ 089-899-4099
หรือส่งข้อความเเจ้งความประสงค์ที่ อีเมล์ lamphongdhamma@hotmail.com

ทำความดีไม่เบียดเบียนตนเองเเละไม่เบียดเบียนคนอื่น
ตะวันธรรม 6 ก.พ. 2556 เวลา 10:53 น. โพสต์: 542 อนุโมทนา: 7 ได้รับอนุโมทนา: 147 คำตอบที่ 4

Warning: getimagesize(./data/imagedb/R2049-5.jpg): failed to open stream: No such file or directory in /home/dhammathai/domains/dhammathai.org/public_html/webbokboon/dbview.php on line 423


สำหรับเจ้าภาพอุปถัมภ์ 1 กองทุน รับ
1. สติกเกอร์หลวงปู่เงิน 3 เเผ่น (สำหรับติดรถหรือบ้าน)
2. รับกรอบรูปหลวงพ่อเงิน 1 กรอบ
3. รับล็อคเก็นหลวงพ่อเงิน 1 องค์
เเละจารึกเจ้าภาพอุปถัมภ์ปรับปรุงสถานีวิทยุ ข้างสถานีให้สาธุชนโมทนาบุญ

ทำความดีไม่เบียดเบียนตนเองเเละไม่เบียดเบียนคนอื่น
ตะวันธรรม 6 ก.พ. 2556 เวลา 10:56 น. โพสต์: 542 อนุโมทนา: 7 ได้รับอนุโมทนา: 147 คำตอบที่ 5

Warning: getimagesize(./data/imagedb/R2049-6.jpg): failed to open stream: No such file or directory in /home/dhammathai/domains/dhammathai.org/public_html/webbokboon/dbview.php on line 423

ธรรมะจะเดินทางไปสู่สังคมอีกครั้ง...ผ่านวิทยุเสียงธรรมะ 24 ชัวโมง...ทางสถานีวิทยุ 87.50 เม็กเฮิตท์.

...ซึ่งกำลังปรับปรุงอยู่ในขณะนี้ จึงสามารถเป็นส่วนหนึ่งในบุญการปรับปรุงเครื่องส่งสถานีนี้ได้
((สามารถเเนะนำให้ผู้ที่เรารักสามารถร่วมบุญกระจายเสียงธรรมะไปสู่สังคม...เพื่อจะๆด้รับอานิสงส์ในการเข้าถึงธรรมะ...เข้าใจธรรมะ...จากการเผยเเผ่ธรรมเป็นทาน))

...รับเจ้าภาพ อุปถัมภ์ 10 เจ้าภาพ เท่านั้น....

(( ธรรมะเท่านั้นจะช่วยโลกให้เกิดสันติสุข ))
หนึ่งการอุปถัมภ์ของท่าน คือสันติภาพของโลก..อย่างสงบสุขร่มเย็น...ด้วยธรรมะที่ชโลมสู่ใจ


---ความทุกข์ต่างๆ...จะจางหายได้ด้วยธรรมะ
.....(((ธรรมะโอสถ)))........


****ธรรมะที่เราร่วมอุปถัมภ์ส่งไปให้ผู้อื่นให้ผู้อื่นได้เข้าใจธรรม.....
***ธรรมะนั้นย่อมจะสะท้อนย้อนกลับมาสู่เราผู้อุปถัมภ์การเผยเเผ่ธรรมให้เกิดความเข้าใจในธรรมได้เช่นกัน......


****จิตของผู้ที่ปรารถนาให้ผู้อื่นมีความสุขด้วยธรรมโอสถ---คือจิตของพระโพธิสัตย์อย่างเเท้จริง****

ทำความดีไม่เบียดเบียนตนเองเเละไม่เบียดเบียนคนอื่น
ตะวันธรรม 6 ก.พ. 2556 เวลา 10:59 น. โพสต์: 542 อนุโมทนา: 7 ได้รับอนุโมทนา: 147 คำตอบที่ 6

Warning: getimagesize(./data/imagedb/R2049-7.jpg): failed to open stream: No such file or directory in /home/dhammathai/domains/dhammathai.org/public_html/webbokboon/dbview.php on line 423

((อนุญาติให้เเนะนำให้ผู้ที่เรารัก..ครอบครัว..ญาติมิตร..ได้มีส่วนร่วมบุญในการเผยเเผ่ธรรมะผ่านวิทยุธรรมะ

..ในการปรับปรุงสถานีวิทยุเสียงธรรม 24 ชัวโมง ได้...


((เพื่อให้สถานีวิทยุเสียงธรรม...ได้กระจายเสียงอีกครั้ง)))


..เเละเพื่อจะได้ให้ผู้ที่เรารักได้รับอานิสงส์ผลบุญ...ในการจะมีความรู้เเจ้งในการปฏิบัติธรรมจากการช่วยกระจายเสียงธรรมจากการปฏิบัติให้เเก่ผู้ปฏิบัติธรรมทั่วไป ในครั้งนี้ เเละบุญจะได้ติดตัวเราไป...จนตาบเท่าฝั่งเเห่งพระนิพพานเทอญ....

*****........เปิดเเสงสว่างทางปัญญาสู่สังคม...เหมือนได้เปิดโลกเเห่งความสุข...*******////..ธรรมะจะช่วยเหลือให้ผู้คนได้ผ่านพ้นความทุกข์ทางใจที่ลุมเล้าจิตใจของผู้คนให้จางหายไปได้.////
..................เพราะพระธรรมนำชีวิตให้พ้นทุกข์ได้............................

ทำความดีไม่เบียดเบียนตนเองเเละไม่เบียดเบียนคนอื่น
ตะวันธรรม 6 ก.พ. 2556 เวลา 11:02 น. โพสต์: 542 อนุโมทนา: 7 ได้รับอนุโมทนา: 147 คำตอบที่ 7

Warning: getimagesize(./data/imagedb/R2049-8.jpg): failed to open stream: No such file or directory in /home/dhammathai/domains/dhammathai.org/public_html/webbokboon/dbview.php on line 423

........................ธรรมะจะไม่ถูกทำลายไป........................
.....เพราะเราช่วยกันเป็นส่วหนึ่งในการบำรุงรักษาซึ่งคำสั่งสอนอันเป็นสัจธรรมไว้อย่างมุ่งมั่น.....

---ช่วยกันเเนะนำให้ปรับปรุงเครื่องส่งสถานีเสียงธรรม ให้สำเร็จ ---
......ธรรมะจะถูกขับเครื่องสู่สังคม ตลอด 24 ชม......

ทำความดีไม่เบียดเบียนตนเองเเละไม่เบียดเบียนคนอื่น
ตะวันธรรม 6 ก.พ. 2556 เวลา 11:05 น. โพสต์: 542 อนุโมทนา: 7 ได้รับอนุโมทนา: 147 คำตอบที่ 8

ท่านสมาชิกฯ ยังไม่ได้ Login ครับ !  คลิกที่นี่ ล็อกอิน ก่อนโพสต์ครับ 

หน้าหลัก จำนวนคนอ่าน 1692 คน  ปิดหน้านี้
ข่าวในแวดวงศาสนา . . .  
เพิ่มเติม
หน้าแรก
ทีมงานธรรมะไทย
แผนผังเว็บไซต์
ค้นหาข้อมูล
ติดต่อธรรมะไทย
สมุดเยี่ยม
ธรรมะในสวน
เครือข่ายธรรมะ
ศูนย์รวมภาพ
สัญลักษณ์ไทย
สมาชิกธรรมะไทย
กวีธรรมะ
บอร์ดบอกบุญ
สถานปฏิบัติธรรม
สนทนาธรรม
ข่าวธรรมะ
ธรรมะกับเยาวชน
ธรรมะจากหลวงพ่อ
บทความธรรมะ
กรรม
 ทาน
พระไตรปิฏก
เสียงธรรม
วีดีโอธรรมะ
เพลงธรรมะ
ธรรมปฏิบัติ
 คลังแสงแห่งธรรม
 คลังหนังสือธรรมะ
 หลักธรรมนำสุขในยุค๒๐๐๐
 กรรมฐานประจำวันเกิด
 ศีล
 สมาธิ
 วิปัสสนา
พระพุทธศาสนา
พจนานุกรมพุทธศาสน์
หัวข้อธรรม
บทสวดมนต์
มิลินทปัญหา
พระพุทธศาสนาในไทย
ทำเนียบวัดไทย
ศาสนพิธี
อุปสมบทพิธี
วันสำคัญทางศาสนา
การเผยแผ่ศาสนา
 งานปริวาสกรรมทั่วประเทศ
พระพุทธเจ้า
พระพุทธประวัติ
ประวัติพระพุทธสาวก
ทศชาติชาดก
นิทานชาดก
 พุทธวจนในธรรมบท
มงคล ๓๘ ประการ
พุทธศาสนสุภาษิต
นิทานธรรมะบันเทิง
สังเวชนียสถาน ๔ ตำบล
พระพุทธรูปปางต่างๆ
พระพุทธรูปสำคัญ
จีรัง กรุ๊ป
เพจธรรมะไทย
© ธรรมะไทย