รับเจ้าภาพ สร้างห้องสุขา (ปลดทุกข์- โศก -โรค- ภัย) จำนวน 12 ห้อง สร้างถวายพระกรรมฐาน (ซึ่งกำลังขาดเเคลนขณะนี้)

 ตะวันธรรม    29 ธ.ค. 2561

ขอเชิญเป็นเจ้าภาพ สร้างห้องสุขา(ปลดทุกข์ โศก โรค ภัย)
ถวายพระกรรมฐาน 12ห้อง (อุปถัมภ์ห้องล่ะ15,000บาท)
ติดชื่อเจ้าภาพหน้าห้อง วัดขาดแคลนมาก มีแค่ 1ห้องขณะนี้
#สอบถาม 087-007-8607 ไอดีไลน์dhamma2559

สถานที่ก่อสร้าง ศูนย์วิปัสสนา พุทธภาวนา อ.บ่อไร่ จ.ตราด
เนื่องจากตอนนี้มีห้องสุขา ที่สำนักมีแค่1ห้อง
ซึ่งยังขาดแคลน ห้องสุขา เพื่อใช้ในการอำนวยความสะดวก
แก่พระกรรมฐาน และผู้ปฏิบัติธรรม ที่เข้ารับการฝึกอบรมตลอดปี ดังนั้น จึงประกาศข่าวบุญได้ร่วมสนับสนุนต่อไป

#บัญชีจอง 1ห้อง หรือตามกำลัง
(ติดชื่อเจ้าภาพ ที่หน้าห้องกรรมฐาน)

ระยะการก่อสร้างเสร็จ
1เดือนหลังจากจองเจ้าภาพ

#บัญชีสร้างห้องสุขา
กสิกรไทย 153-241-4659 พระศุภชัย

#มีพระกรรมฐานและผู้ปฏิบัติใช้ฝึกอบรมปฏิบัติธรรมตลอดปี
อาทิ วันมาฆบูชา, วันวิสาขบูชา, วันอาสาฬหบูชา,
วันเข้าพรรษา, วันพ่อแห่งชาติ

#รายชื่อเจ้าภาพอุปถัมภ์สร้างห้องสุขา

ห้องที่ 1.พ่อพิชัย แม่พวง สุวรรณอักษร. นายจอมอนนต์ และครอบครัวสุวรรณอักษร

ห้องที่ 2.คุณภาคิน เเละไอธฐ์กะ นววัธนทรัพย์
ห้องที่ 3.
ห้องที่ 4.
ห้องที่ 5.
ห้องที่ 6.
ห้องที่ 7.
ห้องที่ 8.
ห้องที่ 9.
ห้งที่ 10.
ห้องที่ 11.
ห้องที่ 12.


#เจ้าภาพทำบุญตามกำลังทรัพย์
1.
2.
3.


รายชื่อตกหล่นแจ้งได้


ที่มา : www.dhammadee.com , ไลน์ dhamma2559 , เฟ็สศูนย์พุทธบริษัทสากล,087-007-8607


ตอนนี้มีห้องสุขาเพียงเเค่ 1 ห้อง (ยังไม่เพียงพอต่อการใช้งาน)


มีพระกรรมฐาน มาฝึกอบรมปฏิบัติกรรมฐานตลอดปี


เพื่อำนวยควมสะดวกในการประกอบศาสนะกิจ ในงานอบรมปฏิบัติธรรม ของพระกรรมฐาน เเละโยคีผู้ปฏิบัติธรรม ตลอดปี


ขอเชิญเป็นเจ้าภาพ สร้างห้องสุขา(ปลดทุกข์ โศก โรค ภัย)
ถวายพระกรรมฐาน 12ห้อง (อุปถัมภ์ห้องล่ะ15,000บาท)
ติดชื่อเจ้าภาพหน้าห้อง วัดขาดแคลนมาก มีแค่ 1ห้องขณะนี้
#สอบถาม 087-007-8607 ไอดีไลน์dhamma2559

ได้อานิสงส์มากเพราะมีความต้องการมาก ในขณะนี้ระยะการก่อสร้างเสร็จ
1เดือนหลังจากจองเจ้าภาพ

#บัญชีสร้างห้องสุขา
กสิกรไทย 153-241-4659 พระศุภชัย

#มีพระกรรมฐานและผู้ปฏิบัติใช้ฝึกอบรมปฏิบัติธรรมตลอดปี
อาทิ วันมาฆบูชา, วันวิสาขบูชา, วันอาสาฬหบูชา,
วันเข้าพรรษา, วันพ่อแห่งชาติ


  3,271 

  แสดงความคิดเห็น


RELATED STORIESจีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย