ร่วมสร้างพระประธาน “พระพุทธเมตตา” และรูปเหมือนพระอริยะสงฆ์ 4 องค์ วัดหนองไคร้ จ.ยโสธร

 s    6 ก.ค. 2554

ร่วมสร้างพระประธาน “พระพุทธเมตตา” ณ พระเจดีย์พุทธเมตตามหามงคล วัดป่าหนองไคร้ จ.ยโสธร
เชิญร่วมบุญสร้างองค์พระประธาน “พระพุทธเมตตา” ขนาดหน้าตัก 80 นิ้ว
และรูปเหมือนพระอริยสงฆ์เจ้า 4 องค์ เพื่อประดิษฐาน
ณ พระเจดีย์พุทธเมตตามหามงคล วัดหนองไคร้ จ.ยโสธร


ขอเรียนเชิญท่านพุทธศาสนิกชนผู้มีจิตศรัทธาในพระพุทธศาสนาร่วมทำบุญในการจัดสร้างรูปหล่อองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า “พระพุทธเมตตา” องค์พระประธาน ขนาดหน้าตัก ๘๐ นิ้ว ตามแบบอย่างที่พุทธคยา ประเทศอินเดีย ที่ได้รับการยอมรับว่ามีพระพักตร์งดงาม เปี่ยมด้วยความเมตตา และรูปเหมือนพระอริยสงฆ์เจ้า ๔ องค์ อันมี

หลวงปู่เสาร์ กันตสีโร,
หลวงปู่มั่น ภูริทัตโต,
หลวงปู่สิงห์ ขันตยาคโม
หลวงปู่ผั่น ปาเรสโก

เพื่อประดิษฐาน ณ พระเจดีย์พุทธเมตตามหามงคล (ผั่น ปาเรสโก) วัดหนองไคร้ จังหวัดยโสธร โดยมีพระครูสุมนสารคุณ (หลวงปู่ประสาร สุมโน) เป็นประธานดำเนินการโดยมีปณิธานเพื่อให้เป็นศาสนสถานสักการะบูชาองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าผู้ทรงเมตตาเผยแพร่พระบรมธรรม และเพื่อระลึกถึงธรรมะ คำสอนของพระอริยสงฆ์เจ้าพ่อแม่ครูอาจารย์ผู้บำเพ็ญตนเป็นแบบอย่างในศิลาจารวัตรอันงดงาม


โดยสามารถโอนเงินทำบุญเข้าบัญชี
ธนาคารกรุงไทย สาขาย่อยกระทรวงสาธารณสุข รหัสสาขา 142
ชื่อบัญชี : กองบุญพระพุทธเมตตา
เลขบัญชี : 142-0-10312-1


ส่งสำเนาเอกสารการโอนเงินและที่อยู่ Fax : 02-840-1930
หรือติดต่อ
คุณวรวิชญ์ สิงหนาท 085-1122-422 E-mail : voravitchs@gmail.com
คุณรัตนพล เอี่ยมพริ้ง 084-9363-132 E-mail : poo_338@hotmail.com


  3,538 

  แสดงความคิดเห็น


RELATED STORIESจีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย