ขอเชิญร่วมบุญไถ่ชีวิตกระบือ ๑๐ กองบุญๆละ ๒,๑๙๙บาทจำนวนกระบือ ๒ ตัวเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลฯด่วน

 bhancha    6 มิ.ย. 2554

เจริญพร สาธุชนทุกท่าน
เรื่อง ขอเชิญร่วมบุญไถ่ชีวิตกระบือ ๑๐ กองบุญๆละ ๒,๑๙๙ บาท จำนวนกระบือ ๒ ตัวเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล ฯ
เนื่องด้วยวัดสองเปย ( สำนักวิปัสสนาป่าภูเมี่ยง ) ได้รับทราบข่าวการที่มีคนจะฆ่าสัตว์ ทางวัดสองเปยได้จัดการแจ้งผู้เป็นเจ้าของกระบือที่จะฆ่านั้นว่าจะขอไถ่ชีวิตกระบือเพศเมีย ซึ่งมีนางนที มีทา เป็นเจ้าของ ทางอาตมาภาพ หลวงปู่เณรพุทธชินเรศจึงได้ขอตกลงราคากระบือ ว่าจะขอไถ่ในราคาที่ ๒๑,๙๙๙ บาท และได้ตกลงว่าจะนำปัจจัยที่มีผู้ร่วมบุญมาไถ่ ในวันที่ ๑๖ เดือน มิถุนายน พ.ศ.๒๕๕๔ เพื่อเป็นการปลดปล่อยชีวิตสัตว์ และเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล
จึงขอเรียนเชิญสาธุชนทุกท่านที่เป็นผู้เมตตา และ มีกุศลจิตได้ร่วมบุญการไถ่ชีวิตกระบือในครั้งนี้ จำนวน ๑๐ กองบุญ ๆ ละ ๑,๕๙๙ บาท โดยท่านสามารถร่วมบุญโดยการโอนปัจจัยร่วมบุญได้ที่ ชื่อบัญชี พระอาจารย์บัญชา สิงห์ตา (มหาวายาโม) ธนาคารกรุงไทย เลขที่บัญชี 537 007 2655 ประเภทออมทรัพย์ สาขาน้ำปาด
ขออนุโมทนาในบุญในกุศลที่ท่านทั้งหลายได้ร่วมบุญในคราวนี้ ขอจงเป็นตบะ เดชเดชะ พละวัฒน์ ปัจจัย อุปนิสสัยหนุนนำส่งให้ท่านทั้งหลายจงมีแต่ความสุข ความเจริญ ห่างใกลจาก ภยันต์อันตราย ทุกโศก โรคภัยทุกประการ เข้าถึงธรรมในกาลทุกสมัย ดับทุกข์และภัยทั้งสิ้นเทอญ
ขออนุโมทนา
พระอาจารย์บัญชา (สิงห์ตา) มหาวายาโม
(หลวงปู่เณรพุทธชินเรศ)
รักษาการเจ้าอาวาสวัดสองเปย ต.น้ำไผ่ อ.น้ำปาด จ.อุตรดิตถ์
ประธานกรรมการศูนย์ช่วยเหลือพระสงฆ์ในถิ่นทุรกันดาร
ประธานกรรมการหน่วยอบรมวิปัสสนากัมมัฏฐานประชาชนประจำตำบลน้ำไผ่แห่งที่ ๑
โทร 0856044849 Email . [url]Bhancha211@yahoo.co.th[/url] / [url]Watsongpoei@yahoo.co.th[/url]




  3,271 

  แสดงความคิดเห็น


RELATED STORIES



จีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย