ขอเชิญเป็นเจ้าภาพสร้างวัดไทยในญี่ปุ่น สามารถร่วมทำบุญได้ตามกำลัง

 TanawatTamdee     22 เม.ย. 2563

#แชร์เป็นสะพานบุญ #แชร์ไปได้บุญ #โมทนาสาธุ
#ขอเชิญเป็นเจ้าภาพสร้างวัดไทยในญี่ปุ่น
#สามารถร่วมทำบุญได้ตามกำลัง

หรือ #ประธานผู้อุปถัมภ์วัด
๑๙๙ ราย/คณะ ๆ ละ ๕๐,๐๐๐ บาท
(จารึกชื่อลงในเสาเอกของวัด)

#รองประธานอุปถัมภ์วัด
๕๕๕ ราย/คณะ ๆ ละ ๑๐,๐๐๐ บาท
(จารึกชื่อลงในเสาโทของวัด)

#กรรมการสนับสนุนวัด
กองบุญละ ๓,๐๐๐ บาท (ไม่จำกัดจำนวนกองบุญ)
(ทุกรายชื่อจารึกลงฐานตั้งองค์พระประธานประจำวัด)

เงินทุกบาทนำไปซื้อที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง งานบูรณะ และจัดความเหมาะสมสำหรับพัฒนาเป็นวัน/ศูนย์ปฏิบัติธรรมต่อไป

ร่วมทำบุญได้เรื่อยๆ จนกว่าจะแจ้งปิดยอด

#ทุกการร่วมบุญ 500 บาทขึ้นไป
ติดต่อรับใบอนุโมทนาบัตร
(สามารถนำไปลดหย่อนภาษีได้) ที่
Facebook : กองทุนพุทธิญาณนิรมิต
G-mail : Buddhiyan.456@gmail.com
Line @Boonthip456

ที่มา : http://wow.in.th/40Ns

3,754


จีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย