ขอเชิญร่วมทำบุญ ซื้อที่ดินสร้างสถานปฏิบัติธรรมสวนดอกฝ้ายหน่อธรรมสถาน ตรวล่ะ 9 บาท

 socoman  

#ขอเชิญร่วมทำบุญ ซื้อที่ดินสร้างที่ปฏิบัติธรรม
⏳#1 แชร์ 1 ไลท์ เท่ากับเป็นสะพานบุญได้ทำบุญ 9 ประการ⏳
🙏 ถวายเป็นพุทธบูชาแด่พระรัตนตรัย🙏
🏵️ณ สวนดอกฝ้ายหน่อธรรมสถาน 🏵️
🏵️ (สถานที่ปฏิบัติธรรมเจริญภาวนา) 🏵️
📌🌏ม.11 ต.หนองย่างเสือ อ.มวกเหล็ก จ.สระบุรี
********************
🙏 ✍️ #เรียนเชิญเจริญพร ท่านผู้มีใจกุศลมีศรัทธาในพระพุทธศาสนาร่วมกองบุญได้ที่
🙏💰ธ.ไทยพาณิชย์ สาขาเดอะมอลล์ บางแค
🧾 ชื่อบัญชี พระมหาภูมิรภี บุตรโท
📌🌻💳 เลขที่บัญชี 162-408224-4🌻
*****📬 เมื่อโอนแล้วกรุณาส่งสลิปทางข้อความเพื่อเป็นหลักฐานการบันทึกรายรับ-รายจ่าย ในการดำเนินการเพื่อแจ้งทางเพจต่อไป
☘️ร่วมซื้อที่ดิน จำนวน 2 ไร่ๆละ 100,000 บาท
🍀งบประมาน 200,000 บาท
🍀จำนวน 800 ตารางวา ร่วมทำบุญ กองบุญตารางวาละ 9 บ.
🍀หรือตามกำลังศรัทธา
🍀หรือร่วมทำบุญมหาทานบารมีกองบุญ 9 ประการ เพื่อชำระหนี้กรรมที่อาจประมาทล่วงเกินต่อพระรัตนตรัย และการทำบุญนี้ยังได้อานิสงส์ครบทั้ง 3 ประการคือ 🍁ทาน🍁 ศีล🍁 ภาวนา ดังนี้

👼 กองบุญก้าวที่ 1 🏡แผ่นดินธรรม 🏡
ร่วมทำบุญซื้อที่ดินจำนวน 2 ไร่ เป็นจำนวนเงิน 200,000 บาทเพื่อสร้างสถานที่สำหรับเจริญภาวนาโดยสาธารณะโดยไม่หวังผลกำไร ในพื้นที่ 40 ไร่ เป็นประเภท ภทบ. 5
🧚‍♂️ อานิสงส์การถวายที่ดินในพระพุทธศาสนาพอลำดับความได้ดังนี้
1.จักได้เกิดในถิ่นที่เป็นปฎิรูปเทศ เหมาะแก่การทำความดี สร้างบุญบารมีให้ยิ่งๆขึ้นไป
2.ทำให้ชีวิตมีความเจริญรุ่งเรือง ไม่มีตกต่ำ
3.มีความรื่นรมย์ทั้งในโลกมนุษย์และเทวโลก
4.ปรารถนาสิ่งใดที่เป็นบุญกุศล ย่อมสำเร็จได้โดยง่าย เป็นอัศจรรย์
5.ได้รูปกายที่สวยงาม เพียบพร้อม

👼 กองบุญก้าวที่ 2 🏠 หอเจริญธรรม (ศาลาภาวนา)🏠
หลังจากได้ดำเนินการซื้อที่ดินออกบัญชีสำมะโนครัวจดเอกสารสิทธิ์กับทางอบต.ท้องที่เรียบร้อยแล้ว จะมีการขออนุญาต ก่อสิ่งปลูกสร้างไว้สำหรับประดิษฐานพระประธานและไว้สำหรับเจริญภาวนา
🧚‍♂️อานิสงส์วิหารทาน คือการทำบุญถวายหรือร่วมสร้างเสนาสนะต่าง ๆ ถวายไว้เป็นสมบัติพระศาสนา เช่น การสร้างพระอุโบสถ (โบสถ์) กุฏิ ศาลา วิหาร หอฉัน หอระฆัง ห้องน้ำ เป็นต้น
องค์สมเด็จพระทศพลบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้า ทรงตรัสไว้ว่า
“การถวายวิหารทานมีอานิสงส์มาก”
โดยมีพุทธดำรัสตรัสเอาไว้ว่า"แม้ถวายทานแด่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า 100 ครั้ง ยังมีอานิสงส์ไม่เท่าถวายสังฆทานครั้งเดียว" "แม้การถวายสังฆทาน 100 ครั้ง ยังมีอานิสงส์ไม่เท่าการถวายวิหารทานครั้งเดียว"
 👼กองบุญก้าวที่ 3 🧻🧻🚽ห้องคลายทุกข์🚽🧻🧻
สร้างห้องน้ำเพื่อเป็นที่สะดวกในการใช้ของเหล่าผู้มาปฏิบัติ
 👼กองบุญก้าวที่ 4 🚿🛁สายธารธรรม 🛁🚿
เนื่องจากสถานที่ปฏิบัติได้อยู่กลางเขา 5 ลูกล้อมรอบ ห่างจากถนนประมาณ 3-4 กิโลเมตร จึงไม่มีงบประมาณมากพอจะนำน้ำประปาเข้าไปได้ และสิ้นเปลื้องจึงเป็นโครงการเจาะขุดน้ำบาดาลใช้สอยสร้างแทงก์รองน้ำสำรองแทน
 👼กองบุญก้าวที่ 5 🔦 🕯️💡ดวงประทีปธรรม 💡🕯️🔦
เช่นเดียวกันระยะทางที่ไกลไม่สามารถจะนำไฟฟ้าเข้าไปได้ เนื่องจากสิ้นเปลือง จึงจะติดตั้งแผงวงจรโซลาร์เซลล์ แทน
👼 กองบุญก้าวที่ 6 🌱🌲🌴สายลมหายใจแห่งธรรม🌴🌲🌱
จะเป็นกิจกรรมปลูกต้นไม้เพื่อสร้างร่มไม้ไว้ใช้สอยในการเจริญภาวนา เจ้าภาพที่ทำบุญส่วนนี้จะต้องจัดซื้อพันธุ์กล้าไม้มาและรับผิดชอบดูแลต้นไม้จนเติบใหญ่ จนสามารถสร้างลมหายใจให้ผู้อื่นได้ นั้นถือว่าเป็นบุญมหาศาลมากคือการให้ชีวิตแก่เหล่าสรรพสัตว์อื่นๆ
 👼กองบุญก้าวที่ 7 🏗️🧱กุฎิที่พักภาวนา 🧱🏗️
จะมีการสร้างที่พักสำหรับผู้มาปฏิบัติแยกเป็นหลังๆ ตามจุดต่างๆ ตามบริเวณเขา ทั้งแก่สมณะชีพราหมณ์ ที่มาต้องการมาปลีกวิเวกปฎิบัติ
 👼กองบุญก้าวที่ 8 🛤️🚙🚜🛵ถนนแห่งมรรคผล 🛤️
เนื่องจากถนนสัญจรทางเข้าไม่ได้สะดวกจะต้องมีการทำอีกมากรถเล็กไม่สามารถเข้าได้ต้องใช้รถกระบะช่วงล่างสูงเท่านั้นถึงจะเข้าได้ จึงต้องมีการปรับพื้นถนนใหม่เกือบทั้งเส้นทางที่เข้าไป และฤดูฝนถนนอาจเละด้วยดินที่น้ำฝนเสาะลงมาจากเขา
 👼กองบุญก้าวที่ 9 🌏 อาณาเขตธรรม🌏
สุดท้ายเมื่อทุกอย่างได้ลงตัวแล้ว อาจมีการขยายพื้นที่โดยการของแบ่งซื้อที่ดินจากเจ้าของที่ดินเพิ่มขึ้นอีกเพื่อประโยชน์ต่อการใช้สอยและอาจจะได้มีการสร้างพระประธานองค์ใหญ่สีขาวต่อไปในอนาคต
 👉ปล.1 🛰️ ทั้งนี้สถานที่นี้ไม่สามารถรับคลื่นสัญญาณใดๆ และจะไม่โครงการนำเสาสัญญานเข้า เพราะมีจุดประสงค์เพื่อให้เหมาะกับการปฏิบัติจริงๆโดยหยุดสื่อโซเซียลทุกชนิด
 👉ปล.2 🙅‍♂️🙅‍♀️✍️ไม่สามารถขอใบอนุโมทนาได้ ถือเป็นการทำบุญแบบให้เปล่าเพื่อประโยชน์สุขโดยไม่หวังผลกำไร และเนื่องจากอยู่ในช่วงดำเนินการ ยังไม่ได้จดเอกสารสิทธิ์ถูกต้องเนื่องจากยังชำระหนี้ตามกฎหมายยังไม่หมด

***🙏 ☎️ติดต่อสอบถามรายละเอียดได้ที่ ✍️
👉 📲👨‍🦲พระมหาภูมิรภี ธีรชโย ประธานดำเนินงาน โทร.086-3592528 ไลน์.086-3592528
👉📲👨‍🦲พระมหาเด่นภูมิ รตนเมธี รองประธานดำเนินงาน โทร.081-3745793
👉📲🙋‍♀️คุณชนัญชิดา นราศักดิ์ (ติ๊ก) เจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงิน โทร.094-4295961
👉📲🙋‍♂️คุณดิเรก สุขดี (ตุ่ย) เจ้าหน้าที่ฝ่ายสถานที่และท้องที่ โทร.086-7526192
👉💻📌เฟสบุ๊ค.สวนดอกฝ้าย หน่อธรรมสถาน
👉📠📌เพจ: พลังบุญแห่งสวนดอกฝ้าย https://www.facebook.com/Cotton0614789277
🙏 ตั้งนะโม 3 จบ🙏
🌺 คำตั้งจิตอธิษฐาน🌺
🌱 📌ปักหมุดทิศทางบุญกุศล📌🌱
📍 ขอมหาอานิสงส์ ในการทำบุญทุกๆประเภทในครั้งนี้ ข้าพเจ้าขอน้อมจิตถวายเครื่องบรรณการบุญนี้ สักการะบูชาแด่พระรัตนไตรทุกๆพระรัตนไตร ของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทุกๆพระองค์ ตั้งแต่ต้นปฐมกัปป์จวบจนกัปป์ปัจจุบัน จากทุกๆกิริยาบุญของดวงจิตแห่งข้าพเจ้าได้มีสติประพฤติกระทำ โปรดขอให้ข้าพเจ้าจงประสบเฉพาะแต่คุณงามความดี ทั้งระดับเบื้องต้น ท่ามกลาง และเบื้องปลาย ในทุกภพภูมิทุกสถานทุกสภาวะที่ข้าพเจ้าได้ไปบังเกิดมี ด้วยกำลังสติที่สมบูรณ์อันยิ่งยวดโดยปลอดภัย ขอให้ได้พบแสง-ได้ยินเสียง-ได้เข้าถึง พระธรรม จนตราบกว่าจะถึงซึ่งพระนิพพานโดยเร็วพลัน ขอบุญ ณ โอกาสนี้จงมีความปลอดภัยทั้งผู้ให้ ผู้รับ และผู้ที่ถูกให้ และขอโปรดจงสำเร็จแก่ข้าพเจ้าอย่างเต็มกำลัง พร้อมทั้งขออนุญาตแบ่งปันบุญกุศลให้แก่ (นึกถึงตน พ่อแม่ คนที่รักที่นับถือเคารพ และเจ้ากรรมนายเวรตนเอง) สาธุ🙏

ที่มา : https://www.facebook.com/Cotton0614789277/photos/a.102570571147168/518244372913117/

3,836


Ralated Story
จีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย