โครงการถวายมหาสังฆทาน 9 วัด ครั้งที่ 8 ณ มหาอารามในเมืองเชียงใหม่ (25 ก.ค. 55)

 ประทีปธรรม    27 มิ.ย. 2555

 โครงการถวายมหาสังฆทาน 9 วัด ครั้งที่ 8  
 ณ มหาอารามในเมืองเชียงใหม่ (25 กรกฎาคม 55) 

คณะบริหารธุรกิจ และคณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ขอเชิญมหาชนร่วมมหากุศล ถวายมหาสังฆทาน 9 วัด ครั้งที่ 8
(อันมี ผ้าไตรจีวร พระพุทธรูป อาสนะ หนังสือธรรมะ เทียนพรรษา พร้อมกับของบริวาร)
ณ มหาอารามในเมืองเชียงใหม่
เพื่อเป็นพุทธบูชา เนื่องในวันอาสาฬหบูชา วันเข้าพรรษา
และวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ

 ถวายวันพุธที่ 25 กรกฎาคม 2555 
ณ วัดเจดีย์หลวง (โชติอาราม)
วัดป่าแดง (อโศการาม)
วัดอูปา (บุพพาราม)
วัดศรีเกิด (พืชอาราม)
วัดกู่เต้า (เวฬุวนาราม)
วัดเชียงมั่น (สังฆาราม)
วัดนันทาราม
วัดสวนดอก (บุปผาราม)
และ วัดเกตการาม

สอบถามและร่วมถวายสังฆทานได้ที่
อ.ดร.อดิศักดิ์ ธีรานุพัฒนา คณะบริหารธุรกิจ มช.
โทร. 081-8696068 Email: [url]adisak_t@hotmail.com[/url]
อ. ฉัตรวิบูลย์ ไพจ์เซล คณะมนุษย์ศาสตร์ มช.
โทร. 081-6441666 Email: [url]chat.peijsel@gmail.com[/url]


 *** หรือโอนเงินเข้าบัญชี โครงการมหาสังฆทาน 9 วัด 
 ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขา มช. 
 บัญชีออมทรัพย์ เลขที่ 667-279620-3  

(ยกเว้นค่าธรรมเนียมการโอนทั่วประเทศ เมื่อบริจาคผ่านเคาน์เตอร์ธนาคารไทยพาณิชย์)


ขออนุโมทนาบุญกับทุกท่าน มา ณ โอกาสนี้ (สาธุๆๆ)

*ดูรายละเอียดเพิ่มเติม และความคืบหน้าโครงการได้ที่
http://board.palungjit.com/f104/โครงการถวายมหาสังฆทาน-9-วัด-ครั้งที่-8-ณ-มหาอารามในเมืองเชียงใหม่-25-กรกฎาคม-55-a-345503.html

[
พระพุทธรูปที่จะถวายคือ พระพุทธพิงคนคราภิมงคล "ศิลปะล้านนาไทย สิงห์ 3" รุ่นมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ สมโภช 700 ปี เมืองเชียงใหม่ เนื่อทองผสมรมดำ หน้าตัก 9 นิ้ว จำนวน 9 องค์ เช่าบูชาจากมูลนิธิพัฒนามหาวิทยาลัยเชียงใหม่

พิธีเททอง
ณ วัดพระสิงห์วรมหาวิหาร อ.เมือง จ.เชียงใหม่ ในวันพุธที่ 27 มีนาคม 2539 เป็นวันขึ้น 9 ค่ำ เดือน 6 ฤกษ์ 12.19 น. ราชาฤกษ์ โดยสมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ เจ้าคณะใหญ่ หนเหนือ วัดปากน้ำ กรุงเทพมหานคร เป็นองค์ประธาน

พิธีพุทธาภิเษก
ณ วัดพระบรมธาตุดอยสุเทพ จ.เชียงใหม่ ในวันพุธที่ 29 พฤษภาคม 2539 ตั้งแต่เวลา 09.00 น. ตรงกับวันขึ้น 13 ค่ำ เดือน 7 โดยสมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปรินายก ทรงเป็นองค์ประธาน
  3,498 

  แสดงความคิดเห็น


RELATED STORIESจีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย