ร่วมเป็นเจ้าภาพทอดผ้ากฐินสามัคคี เพื่อสร้างอาคารปฏิบัติธรรมและห้องน้ำ (ยังขาดปัจจัยอีกจำนวนมาก) ณ วัดป่าบ่อรัง ต.บ่อรัง อ.วิเชียรบุรี จ.เพชรบูรณ์

 LucidDinendal    23 ก.ย. 2562

ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพทอดผ้ากฐินสามัคคี
เพื่อสร้างอาคารปฏิบัติธรรมและห้องน้ำ (ยังขาดปัจจัยอีกจำนวนมาก)
เพื่อเป็นการส่งเสริมทำนุบำรุงพระบวรพระพุทธศาสนาให้ดำรงสถาพรสืบไป
ณ วัดป่าบ่อรัง ต.บ่อรัง อ.วิเชียรบุรี จ.เพชรบูรณ์
วันอาทิตย์ที่ 20 ตุลาคม พ.ศ. 2562
กำหนดการ
07.30 น. พระสงฆ์ออกบิณฑบาต
08.00 น. ถวายภัตตาหารแด่พระสงฆ์
10.00 น. พิธีถวายผ้ากฐิน พระสงฆ์อุปโลกน์ผ้ากฐิน

ประธานฝ่ายสงฆ์
- พระอธิการสมชาย กิตฺติโสภโณ (เจ้าอาวาสวัดป่าบ่อรัง)

ประธานฝ่ายฆราวาส
- พงษ์ศัลย์ ศัลยกำธร
- ณัฏฐกรณ์ นะวะสด
- ขรรค์ชัย แก้วมุสิก
- ณฐภัทร ปัทมดิลก
- อานันท์ จันทอุปฬี
- ประลัดดา จันทปุญไชย
- นัทธพงศ์ ศิลป์วุฒิ
- ธรรศ รัศมีเวสารัช
- อัมพร แสงเลิศศิลปชัย
- สิริพร จันทอุปฬี
- จิดาภา เนียมโสต
- ศุภรัตน์ สนธิสุข


ท่านสามารถร่วมทำบุญเป็นเจ้าภาพกฐินได้ที่
>>>>บัญชี ธ.ไทยพาณิชย์ ชื่อบัญชี นายพงษ์ศัลย์ ศัลยกำธร<<<<<
เลขบัญชี 436-045424-4

ข้อมูลเพิ่มเติม 08-5363-7369 (ศัลย์)

ขออาราธนาคุณพระศรีรัตนตรัย มีพระพุทธรัตนะ ธรรมรัตนะ และสังฆรัตนะ ทั้ง ๓ ประการ ขอจงอภิบาลบรรดาให้ทุกท่านมีแต่ความสุขสวัสดิ์พิพัฒนมงคล สมบูรณ์พูนผลและจงเจริญไปด้วยจตุรพิธพรชัยทั้ง ๔ ประการมีอายุ วรรณะ สุขะ พละ และปฏิภาณ ปรารถนาสิ่งใดขอให้ได้สิ่งนั้นสมความปรารถนา จงเป็นคนมีความปลอดภัยด้วยประการทั้งปวง และจงมีความร่ำรวย ทุกสิ่งทุกอย่างที่ปรารถนา ให้ปรารถนาสมหวัง ด้วยประการทั้งปวง เทอญ

ขออนุโมทนาในความดีของบรรดาท่านทั้งหลายทุกประการเทอญ
สภาพอาคารที่พักผู้ปฏิบัติธรรมปัจจุบัน อยู่ในระหว่างการรอการดำเนินการก่อสร้างเพิ่มเติม 1


สภาพอาคารที่พักผู้ปฏิบัติธรรมปัจจุบัน อยู่ในระหว่างการรอการดำเนินการก่อสร้างเพิ่มเติม 2


สภาพอาคารที่พักผู้ปฏิบัติธรรมปัจจุบัน อยู่ในระหว่างการรอการดำเนินการก่อสร้างเพิ่มเติม 3
(ทางลาดขึ้น-ลงอาคารสำหรับผู้สูงอายุและผู้ที่ใช้รถเข็น)


อัพเดทยอดเงินร่วมบุญเจ้าภาพกฐินเพื่อสร้างอาคารที่พักปฏิบัติธรรมล่าสุด ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2562 ครับ


อัพเดทยอดเงินร่วมบุญเจ้าภาพกฐินเพื่อสร้างอาคารที่พักปฏิบัติธรรมล่าสุด ข้อมูล ณ วันที่ 7 ตุลาคม 2562


  3,663 

  แสดงความคิดเห็น


RELATED STORIESจีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย