สำนักสงฆ์ใหม่ อยู่ใกลธุรกันดาร ต้องการผู้ใจบุญ ช่วยค้ำจุนพระพุทธศาสนา

 siwalee    9 ก.พ. 2562

สำนักสงฆ์ภูลังกาเหนือ ต.โพธิ์หมากแข้ง อ.บึงโขงหลง จ.บึงกาฬ
โดย พระอาจารย์ลิขิต ปัณฑิโต
เป็นสำนักสงฆ์แห่งใหม่ที่ชาวบ้านถวายที่ให้ด้วยใจศรัทธาในความปฏิบัติดี ปฏิบัติชอบของพระอาจารย์ลิขิต ปัณฑิโต
ที่ประพฤติปฏิบัติในแนวทางพระพุทธศาสนา เป็นผู้นำชาวบ้านให้เข้ามาเข้าวัดปฏิบัติศาสนกิจในวันพระ และวันสำคัญทางศาสนา
มุ่งพัฒนาคุณภาพจิตใจของชาวบ้านเป็นสำคัญ แม้จะอยู่ในถิ่นธุรกันดาล ไม่มีไฟฟ้า ไม่มีประปา ใช้วิธีแทงน้ำเก็บมาใช้
แต่พระอาจารย์ก็ยังมุ่งมั่นโดยได้รับการร่วมมือร่วมบุญรุ่วมทุนของชาวบ้านเข้ามาพัฒนาสำนักสงฆ์ช่วยกันสร้างห้องน้ำ กุฎิที่พักสงฆ์
แต่ยังไม่แล้วเสร็จ ยังขาดปัจจัยอีกจำนวนมาก ที่จะนำมาสร้างห้องน้ำ ห้องครัว กุฏิที่พักสงฆ์ไว้ต้อนรับพระอาคันตุกะจากทั่วสารทิศ

ทางสำนักสงฆ์ภูลังกาเหนือ โดยพระอาจารย์ลิขิต ปัณฑิโต จึงฝากบอกบุญมายังผู้มีจิตศรัทธา
ร่วมกันสร้าง ห้องน้ำ ห้องครัว กุฏิที่พักสงฆ์ ตามกำลังทรัพย์ กำลังศรัทธา คนละเล็กคนละน้อย
เพื่อให้การก่อสร้างแล้วเสร็จ

"สุโข ปุญญัสสะ อุจจะโย" การสั่งสมบุญนำสุขมาให้.

"การให้ที่อยู่อาศัย ชื่อว่า ให้ทุกอย่าง" คือให้กำลัง ให้ผิวพรรณ ให้ความสุข และให้ดวงตา

สามารถติดต่อพระอาจาย์ลิขิต ปัณฑิโต ได้โดยตรงที่เบอร์ 098-4428692
ถวายวัสดุที่ใช้ในการก่อสร้างที่สำนักสงฆ์ภูลังกาเหนือ ได้ทุกวัน
หรือโอนปัจจัยเป็นเจ้าภาพร่วมบุญได้ที่

ธนาคารกรุงไทย สาขาสากเหล็ก
เลขที่ 636-0-21246-3
พระลิขิต ห่อมกระโทก
...................................................................................................................................................

ขออาราธนาคุณพระศรีรัตนตรัย คุณพระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์ คุณครูบาอาจารย์ผู้ประสาทประสิทธิ์วิทยา คุณบิมามารดาผู้ให้กำเนิด และสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลาย จงดลบันดาลให้ท่านผู้มีจิตศรัทธาทั้งหลาย พร้อมทั้งครอบครัว ประสบแต่ความสุขด้วยจตุรพิธพรชัย ทั้ง 4 ประการ อายุ วรรณะ สุขะ พละ สมบูรณ์พูนผลในสิ่งที่พึงปรารถนาทุกประการ เทอญ.
พระอาจารย์ลิขิต ปัณฑิโต ถ่ายรูปร่วมกับชาวบ้านผู้มีจิตศรัทธาเข้ามาช่วยพัฒนาสำนักสงฆ์


กุฎิที่พักสงฆ์ปัจจุบัน พอได้หลบแดดหลบฝน พายุมาทีก็หวั่นว่าจะไปกับลมฝน


ศาลาที่พักไว้ต้อนรับญาติโยมได้มาปรึกษาหารือ นั่งพักพออาศัยหลบแดดได้บ้าง


อาคารแสดงธรรมไว้ต้อนรับญาติโยมมาทำบุญในวันสำคัญทางศาสนา ฝนมาก็สาดเปียกปอนกัน


ห้องน้ำที่ยังสร้างไม่แล้วเสร็จ รอกำลังศรัทธา กำลังทรัพย์ กำลังปัจจัยจากผู้ใจบุญ


พื้นที่ตรงนี้ จะสร้างอะไรให้สอบถามพระอาจารย์ได้นะครับ
หรือจะรับเป็นต้นบุญเจ้าภาพ ได้อานิสงส์แรงกว่าใคร เพราะได้สร้างก่อนใคร ๆ


แบบการก่อสร้างกุฏิที่พักสงฆ์จากทั่วสารทิศ


ขนาดของกุฎิ


ค่าใช้จ่ายอะไรบ้าง ให้ติดต่อสอบถามพระอาจารย์นะครับ


ใกล้เขา บรรยากาศดี


บัญชีสำหรับการโอนปัจจัย ร่วมเป็นเจ้าภาพสร้างบุญครับ


ปัจจัยที่โยมทำบุญมา นำมาสร้างกุฎิที่พักพระภิกษุสงฆ์


  3,335 

  แสดงความคิดเห็น


RELATED STORIESจีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย