บริจาคค่าใช้จ่ายล้างไตช่วยต่อชีวิตให้คนยากไร้ มูลนิธิศรีรัตนโกสินทร์ วัดสุทธาราม มูลนิธิศรีรัตนโกสินทร์

 kaveebsc    11 ก.ค. 2554

บริจาคค่าใช้จ่ายล้างไตช่วยต่อชีวิตให้คนยากไร้ มูลนิธิศรีรัตนโกสินทร์ วัดสุทธาราม


มูลนิธิศรีรัตนโกสินทร์ ในพระอุปถัมภ์ สมเด็จพระเจ้าภคินีเธอ เจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดา สิริโสภาพัณณวดี
ตั้งอยู่ 1230 วัดสุทธาราม แขวงบางลำภูล่าง เขตคลองสาน กรุงเทพฯ เป็นองค์กรการกุศล-สาธารณะกุศล
ตามประกาศกระทรวงการคลังลำดับที่ 58

ปัจจุบันมูลนิธิฯ ได้จัดกิจกรรมช่วยเหลือการกุศลมากมาย

"พระครูไพศาลประชาทร" เจ้าอาวาสวัดสุทธาราม ประธานมูลนิธิศรีรัตนโกสินทร์ กล่าวว่า
ทุกวันนี้มูลนิธิมีสิ่งที่ต้องช่วยเหลือสังคมมาก โดยเฉพาะเปิดห้องล้างไต ซึ่งมีค่าใช้จ่ายมาก
การให้บริการผู้ป่วยด้วยการเก็บค่าล้างไตครั้งละ 1,500 บาท แต่ปรากฏว่าผู้ล้างไตไม่พร้อมเรื่องการเงิน
ผู้ล้างไตจึงให้ตามอัตภาพ บางรายก็ให้ 500 บาทถึง 1,000 บาท"

นอกจากนี้ยังให้การรักษาพยาบาลแพทย์แผนปัจจุบันโดยไม่เก็บค่ารักษาพยาบาลใดๆ ทั้งสิ้น
วันหนึ่งๆ มีผู้มารับการรักษาประมาณ 60 ราย คลินิกสามารถเย็บแผลให้น้ำเกลือวิเคราะห์โรคทั่วไป

และยังเปิดหอพักรับนักศึกษาชายเข้าพักโดยไม่เก็บค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น
และจะพิจารณาเป็นรายๆ ไปที่จะเกื้อหนุนให้ทุนการศึกษา
ทั้งยังมีเด็กนักเรียนระดับมัธยมที่มูลนิธิฯอุปการะไว้จำนวน 7 คน

ทางมูลนิธิฯ ยังได้ผลิตน้ำดื่มบรรจุภาชนะในขวด เพื่อเอื้ออำนวยประโยชน์กับชุมชน
ข้างขวดจะเขียนว่า "ห้ามซื้อขาย" โดยได้รับอนุญาตจากทางราชการ
ทั้งการตั้งสถานพยาบาล ทั้งองค์การอาหารและยา (อ.ย.) เป็นที่เรียบร้อยแล้ว

ดังที่กล่าวมานี้ล้วนแต่ได้รับความอุปถัมภ์ค้ำจุนจากกุศลศรัทธาของประชาชนทั่วไป …

ปัจจุบันมูลนิธิได้ประสบความสำเร็จระดับหนึ่ง กล่าวคือมีนักศึกษาเรียนจบเกือบทุกสาขาอาชีพ
ท่านผู้มีศรัทธาเสียสละสามารถบริจาคทุนทรัพย์เพื่อสนับสนุนมูลนิธิศรีรัตนโกสินทร์
โดยการบริจาคทรัพย์ตั้งเป็นทุนระบุทุนแต่ละประเภทดังนี้ ทุนหอพักนักศึกษา ทุนผลิตน้ำดื่ม กองทุนยาประจำคลินิก กองทุนล้างไต

ทั้ง 4 กองทุนนี้กำหนดท่านที่บริจาคตั้งทุนต้องไม่น้อยกว่าทุนละ 1,000 บาท
เมื่อท่านบริจาคแล้วมูลนิธิจะนำทุนของท่านไปสมทบกับทุนที่มีผู้ตั้งในทุนประเภทนั้นๆ
และจะใช้เฉพาะดอกผลที่เกิดจากเงินต้นที่บริจาคตั้งทุนไว้เท่านั้น

อนึ่ง หากท่านร่วมอนุโมทนาบริจาคตามศรัทธา มูลนิธิก็จะนำทุนทรัพย์นั้นไว้เป็นค่าใช้จ่ายประจำเดือน ทุกๆ เดือนไป
ซึ่งเดือนหนึ่งๆ ต้องใช้เงินไม่น้อยกว่า 100,000 บาท หรือหากท่านมีกุศลศรัทธา
จะร่วมทำบุญโดยบริจาคทรัพย์เป็นรายเดือนตามกำลังความสามารถของท่านก็ได้

การบริจาค

ส่งธนาณัติหรือตั๋วแลกเงิน ส่งที่ มูลนิธิศรีรัตนโกสินทร์ วัดสุทธาราม สำเหร่ กรุงเทพฯ 10600 สั่งจ่าย ป.ณ.สำเหร่ ในนามของมูลนิธิศรีรัตนโกสินทร์

โอนเงินเข้าบัญชีสะสมทรัพย์ ธนาคารกรุงศรีอยุธยา สาขาสำเหร่ ชื่อบัญชี “มูลนิธิศรีรัตนโกสินทร์” เลขที่ 113-1-16081-3

เมื่อโอนเงินแล้วหรือส่งธนาณัติ ตั๋วแลกเงิน

กรุณาเขียนชื่อ ที่อยู่ และเบอร์โทรศัพท์ของท่านพร้อมทั้งแนบใบฝากเงิน

ส่งมายังโทรสารเลขที่ 02-437 9678 เพื่อออกใบอนุโมทนาบัตร

หรือบริจาคที่วัดด้วยตัวเอง

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ โทร. 02-438 4575


อันนี้เป็นข้อมูลจาก oknation ครับ

วัดสุทธารามมีบริการฟอกเลือดโรคไตได้มาตรฐาน

โรคไตเป็นโรคที่อันตรายสำคัญต่อชีวิตโรคหนึ่ง หน้าที่ของไตคือ ทำให้เลือดสะอาด
ด้วยการกำจัดของเสียที่เกิดขึ้นภายในร่างกายออกไป ควบคุมปริมาณน้ำและเกลือแร่ให้อยู่ในภาวะสมดุล
รวมทั้งผลิตและควบคุมการทำงานของฮอร์โมนด้วย

เมื่อร่างกายอายุมากขึ้นโดยเฉพาะหลัง 60 ปี ไตจะค่อยเสื่อมลงตามธรรมชาติ
หากเกิดเหตุการณ์ที่ทำให้ไตหยุดการทำงานอย่างรวดเร็ว ภาวะนั้นเรียก โรคไตวายเฉียบพลัน
ถ้าได้รับการรักษาอาจกลับมาสู่ปกติได้ มีบางภาวะที่ทำให้ไตค่อย ๆ เสื่อมลง ช้า ๆ ได้แก่
โรคเรื้อรัง เบาหวาน ความดันโลหิตสูง ฯลฯ ผลข้างเคียงจากการใช้ยาและสารเคมีต่าง ๆ ยาต่าง ๆ
จนถึงยาแก้ปวด ยาลดอ้วน จะทำให้เกิดไตวายเรื้อรัง เป็นโรคระยะสุดท้ายจะค่อย ๆ เสียชีวิตลง

โรคไตวายเรื้อรัง ในบ้านเราพบมากกว่า 300 ราย ต่อประชากรหนึ่งล้านคน หรือมีผู้ป่วยอยู่ราว 20,000 คน
และค่อยเพิ่มขึ้นเรื่อย ๆ จนเป็นปัญหาที่สำคัญโรคหนึ่งของประเทศ
และคาดว่ามีเพียง 25% เท่านั้นที่มีโอกาสได้รับการรักษาที่ถูกต้อง
ส่วนที่เหลืออาจดูแลประคับประคองรักษากันต่อไป

การรักษา โรคไตวายเรื้อรังหรือขั้นสุดท้าย คือ การล้างไตทางหน้าท้อง
การล้างไตทางเลือด หรือที่เรียกว่าฟอกเลือด
และ การปลูกถ่ายไต หรือเปลี่ยนไตซึ่งดีที่สุด
แต่ยังมีข้อจำกัดอยู่ ด้วยมีผู้บริจาคไตน้อย และต้องคัดเลือกให้มีเนื้อเยื่อที่เข้ากันได้ด้วย

ที่จะคุยในวันนี้คือเรื่อง การล้างไตทางเลือด ซึ่งจะต้องทำในโรงพยาบาล
จากข้อมูลสมาคมโรคไตปี 2548 มีศูนย์รักษาโรคไตอยู่ประมาณ 350 แห่ง 42% อยู่ใน กทม. และภาคกลาง
มี 51 แห่ง ที่มีบริการฟอกไตทางช่องท้องได้ และมีเพียง 21 แห่งที่ทำการปลูกถ่ายไตได้ การฟอกเลือดต้องทำในโรงพยาบาล

การล้างไตทางเลือดหรือการฟอกเลือด คนไข้จะต้องมาล้างไตด้วยเครื่องล้างไตตามโรงพยาบาลที่มีบริการ
โดยทำอาทิตย์ละ 2-3 ครั้ง ครั้งละประมาณ 5 ชม. แต่ละครั้งจะมีค่าใช้จ่าย ภาครัฐจะถูกกว่าภาคเอกชน
แพทย์จะทำต่อเมื่อสมรรถภาพของไตน้อยกว่า 10% ของคนปกติ ซึ่งโรคไตระยะสุดท้ายนี้มักมีอาการมึนงง สับสน ซึม
ถ้าไม่นำของเสียออกจะค่อย ๆ คั่งในกระแสเลือดจนเสียชีวิต

วัดสุทธาราม อยู่ซอยตากสิน 19 เขตคลองสาน กท. พระครูไพศาลประชาทร เป็นเจ้าอาวาส เมื่อ 5 ธ.ค. 51
ผมได้มีโอกาสมากราบคารวะหลวงพ่อ หลวงพ่อพาไปดูมีกิจกรรมหลายอย่าง มีที่พักให้นักศึกษายากจนพัก
มีสถานที่พักให้คนเช่า 2 แห่ง รายได้บำรุงวัด โรงเรียนมัธยมของวัดกำลังก่อสร้างอยู่ คาดว่าจะเสร็จราว ก.พ. 52
เป็นโรงเรียนแห่งแรกของเขตนี้ที่มีมัธยมปลาย มีโรงงานผลิตน้ำดื่ม และที่สำคัญน่าสนใจคือ
ที่ ตึกมูลนิธิศรีรัตนโกสินทร์ ในพระอุปถัมภ์ของสมเด็จพระเจ้าภคินีเธอ เจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดา สิริโสภาพัณณวดี
มีการฟอกเลือดช่วยเรื่องไตด้วย

ที่ตึกมูลนิธินี้ชั้นล่างจะมีการตรวจรักษาคนไข้โรคทั่วไปทุกวัน ส่วนชั้นบน 2 ชั้น มีบริการฟอกเลือด
ชั้นหนึ่งราว 12 เตียง มีการทำงานถึง 3 รอบต่อวัน คนไข้ฟอกไตราว 72 คน แพทย์ พยาบาล ให้การดูแลพร้อม
ค่าบริการเหมือนภาครัฐ หากผู้ยากไร้ก็ช่วยบริจาคตามอัตภาพ บังเอิญวันนี้ได้พบ นพ.วิชัย และ พญ.แคทริยา วิจิตรพรกุล แห่ง รพ.เลิดสิน
มาช่วยรักษาเรื่องนิ้วล็อกด้วย จะมาช่วยในวันกุศลทุกปี

พูดถึงบริการฟอกเลือดที่นี่ หลวงพ่อไพศาลบอกว่า เจ้าหน้าที่ทุกคนทั้งแพทย์ พยาบาล ให้ความร่วมมือดีมาก
ถือเป็นการทำบุญกุศลร่วมกัน คนไข้เองเรื่องค่าบริการบางรายก็มี บางรายก็ไม่มี สุดแท้แต่จะให้ตามกำลัง ถือเป็นการช่วยกันไป
การบริการถือเป็นมาตรฐาน ทางสมาคมโรคไตแห่งประเทศไทย ได้มาตรวจดูและได้ให้ใบรับรองว่าอยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน
ดังนั้นใครที่อยากมาใช้บริการที่นี่โปรดวางใจได้ ทุกอย่างครบเครื่อง สะอาด ปลอดภัย
วันหนึ่งทำถึง 3 รอบ เจ้าหน้าที่ทุกคนหน้าตายิ้มแย้มแจ่มใสไม่เหนื่อยเลย

(จริงๆแล้วผมคิดว่าเหนื่อย แต่ที่ยิ้มแย้มแจ่มใสหน้าเด้งอยู่เนี่ย เพราะได้ทำกุศลกรรมที่ยิ่งใหญ่ช่วยชีวิตคน....อันนี้ผมคิดเองนะครับ...อิอิ)

สิ่งที่หลวงพ่อไพศาลอยากบอกฝากก็คือ ค่าใช้จ่ายหรือฟอกเลือดวันหนึ่ง ๆ รายได้น้อยกว่ารายจ่าย
แต่อยากให้การบริการได้ดำเนินไปได้ตลอด ทำมา 2 ปีแล้ว อาศัยจากผู้ใจบุญกุศลได้ช่วยกันบริจาคเข้ามูลนิธิศรีรัตนโกสินทร์
แต่มาระยะนี้รายรับลดลงมาก รายจ่ายไม่ลด จึงอยากฝากบอก ผู้ที่มีจิตกุศลคิดอยากจะทำบุญ นึกไม่ออกว่าจะทำที่ไหนดี
ขอให้มาเยี่ยมชมดูกิจกรรมที่นี่ เชื่อว่าเมื่อมาเห็นแล้วคงมีศรัทธาช่วยเหลือแน่นอน ช่วยต่ออายุคนไข้โรคไต
ให้ยืนยาวอยู่กับครอบครัวด้วยความสุขต่อไป ช่วยให้กิจกรรมของมูลนิธิไม่ต้องลดจำนวนคนไข้ลง หรือต้องมาหยุดกิจการ
ท่านผู้ใดที่อยากมาเยี่ยมชม และอยากมาบริจาคกรุณาติดต่อกับหลวงพ่อไพศาล โทร. 0-2438-4575.

ที่มา www dot oknation dot net/blog/print.php?id=384220

สาธุๆๆ...ขออนุโมทนากับกุศลในการช่วยต่อชีวิตคนยากไร้ครับ https://cdn.jsdelivr.net/gh/tatikers/san/dhamma.js">   
  3,594 

  แสดงความคิดเห็น


RELATED STORIESจีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย