ศีลนำความสุขมาให้ตราบเท่าชรา


.
 "ศีลนำความสุขมาให้ตราบเท่าชรา"

" .. ท่านว่า "สีเลน สุคตึ ยนฺติ" กุลบุตรผู้รักษาศีล ถึงพร้อมด้วยศีลบริบูรณ์แล้ว ย่อมมีความสุข แม้จะเข้าไปคบหาสมาคมกับบริษัทใด ๆ ก็ตาม บริษัทกษัตริย์ก็ตาม บริษัทคหบดีก็ตาม บริษัทสมณพราหมณ์ก็ตาม "เป็นผู้องอาจ กล้าหาญ ไม่มีความครั่นคร้ามต่อผู้คน" เพราะคิดว่าเราบริสุทธิ์ดีแล้ว ถึงไม่มีความรู้ก็ตาม ไม่คิดกลัวว่าคนอื่นเขาจะมาโทษเราว่าเป็นผู้ไม่บริสุทธิ์ยังงั้นยังงี้ ไม่คิดอย่างนั้น ไม่กลัว "แล้วก็เป็นที่รักของเพื่อนมนุษย์ด้วยกัน เป็นที่รักแก่สัตว์ทั้งหลายด้วยกัน"

"คนผู้มีศีลแล้วย่อมใจเย็น" จิตมันหยั่งเข้าไปถึงกัน สัตว์เดรัจฉานก็ตามสัตว์ใด ๆ ก็ตาม ได้เห็นแล้วมันหยั่งเข้าไปถึงกัน เหมือนกันกับไฟฟ้า ไปถึงจิตถึงใจกันแล้ว "แล้วจิตของเรามันเย็นแล้ว มันก็ไม่กลัว" ถ้ามันเห็นพวกคฤหัสถ์พวกที่เขาจะฆ่ามันแล้ว มันไม่รอ มันวิ่งเข้าป่าเข้าดงไปเลย นี่แหละไปอยู่ที่ไหนก็มีความสุข "ศีลนำความสุขมาให้ตราบเท่าชรา" ศีลนำความสุขมาให้ตลอดชีวิต ศีลนำความสุขไปให้ตลอดและมีสุคติเป็นที่ไป .. "

"อนาลโยวาท"
หลวงปู่ขาว อนาลโย
 

4,180จีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย