ร่วมสร้างพระพุทธรูปเฉลิมพระเกียรติ หน้าตัก 39.99 เมตร

 s  

พระพุทธรูปเฉลิมพระเกียรติฯ จังหวัดมุกดาหาร ขณะนี้อยู่ระหว่างดำเนินการก่อสร้าง โดยเฉพาะงานหล่อพระเศียร มีความคืบหน้าไปแล้ว ร้อยละ 75 ขณะที่งานฐานรากถึงระดับฐานดอกบัวคืบหน้า ร้อยละ 40
นายภพ ภูสมปอง วิศวกรโยธา ชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทนโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดมุกดาหาร เปิดเผยถึงความคืบหน้าโครงการก่อสร้างพระพุทธรูปเฉลิมพระเกียรติฯ ของจังหวัดมุกดาหาร ว่า มีความคืบหน้าไปมากแล้ว โดยเฉพาะงานหล่อพระเศียร ซึ่งได้กำหนดสถานที่ก่อสร้างไว้บนพื้นที่เปล่าของเอกชน ถนนชยางกูร ก่อนถึงสะพานมิตรภาพแห่งที่ 2 มุกดาหาร-สะหวันนะเขต ณ ปัจจุบันงานก่อสร้างอยู่ในระหว่างงวดที่ 3 - 4 ซึ่งดำเนินการ งานหล่อแบบไฟเบอร์ และหล่อขดพระเกศา ซึ่งได้สร้างดำเนินการไปแล้วประมาณร้อยละ 75 ใช้ระยะเวลาทั้งโครงการ 200 วัน ระยะเวลาดำเนินการถึงปัจจุบัน 147 วัน ระยะเวลาคงเหลือ 53 วัน สำหรับงานฐานรากถึงระดับฐานดอกบัว ที่กำหนดสถานที่ก่อสร้างไว้ ณ ที่ประดิษฐานพระพุทธรูปเฉลิมพระเกียรติฯ วัดรอยพระพุทธบาทภูมโนรมย์ ปัจจุบันงานก่อสร้างอยู่ในระหว่างงวดที่ 6 ซึ่งดำเนินการเกี่ยวกับงานเข้าแบบและงานเทคอนกรีตคานชั้นที่ 1 โดยงานงวดที่ 6 เทคอนกรีตคานได้ ร้อยละ 70 และอยู่ระหว่างดำเนินงานต่อไป ทั้งนี้ งานฐานรากถึงระดับฐานดอกบัวคืบหน้าคืบหน้าแล้วประมาณร้อยละ 40 ระยะเวลาทั้งโครงการ 180 วัน ระยะเวลาดำเนินการถึงปัจจุบัน 150 วัน ระยะเวลาคงเหลือ 30 วัน
โครงการก่อสร้างพระพุทธรูปเฉลิมพระเกียรติฯ นี้ คณะสงฆ์ ทายก ทายิกา และประชาชนจังหวัดมุกดาหาร ทุกภาคส่วน พร้อมใจกันจัดสร้างขึ้นเพื่อเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 7 รอบ 5 ธันวาคม 2554 เป็นพระพุทธรูปปางมารวิชัย พ่นสีฉาบองค์พระด้วยสีขาว ขนาดหน้าตัก 39.99 เมตร สูง 59.99 เมตร รวมความสูงจากฐานถึงยอดเศียร 84 เมตร ผู้มีจิตศรัทธาสามารถบริจาคได้ตามกำลังศรัทธา ที่สำนักงานคลังจังหวัดมุกดาหาร ศาลากลางจังหวัด โทร. 042 611502 วัดรอยพระพุทธบาทภูมโนรมย์ วัดศรีมงคลใต้ (พระอารามหลวง) สถานที่หล่อพระเศียรทางไปสะพานมิตรภาพ 2 และธนาคารทุกแห่งในจังหวัดมุกดาหาร

ที่มา : http://pr.prd.go.th/mukdahan/ewt_news.php?nid=65&filename=index3

3,648


Ralated Story
จีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย