ขอเชิญร่วมบุญสร้าง พระพุทธเมตตา หน้าตัก 13 เมตร สูง 21 เมตร ณ. ตำบล คันโช้ง อำเภอวัดโบสถ์ พิษณุโลก

 socoman    3 ม.ค. 2564

เชิญร่วมสร้างพระใหญ่ถวายเป็นพุทธบูชา ทำบุญใหญ่ ขอบุญนี้เป็นปัจจัย เป็นนิสัยตามส่งให้เกิดสติปัญญาญาณ ทั้งชาตินี้ชาติหน้า ตลอดชาติอย่างยิ่ง จนถึงความพ้นทุกข์ คือพระนิพพานด้วยเทอญ
  3,465 

  แสดงความคิดเห็น


RELATED STORIESจีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย