ขอเชิญร่วมสมโภชน์พระเจดีย์ศรีชัยผาผึ้ง อ.บ้านเขว้า จ.ชัยภูมิ

 thaipagoda    16 ม.ค. 2554

ขอเชิญร่วมสมโภชน์พระเจดีย์ศรีชัยผาผึ้ง
วันที่ ๑๐-๑๙ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๔
ณ สำนักสงฆ์ผาผึ้ง ตำบลตลาดแร้ง อำเภอบ้านเขว้า จังหวัดชัยภูมิ

พระเจดีย์ศรีชัยผาผึ้ง
http://thaipagoda.wordpress.com//

กำหนดการ

วันพฤหัสบดีที่ ๑๐ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๔

เวลา ๐๙.๐๙ น. พิธีบวงสรวง

พระสงฆ์ ๙ รูป เจริญพระพุทธมนต์

พิธีบำเพ็ญกุศลทักษิณานุปทาน

๑๑.๐๐ น. ถวายภัตตาหารเพลแด่พระสงฆ์

๑๘.๐๐ น. ทำวัตรเย็น

พิธีบวชเนกขัมมะ ชาย-หญิง

พระสงฆ์เจริญพระพุทธมนต์และสวดธรรมจักรกัปวัตตนสูตร

วันศุกร์ที่ ๑๑ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๔

๐๕.๐๐ น. ทำวัตรเช้า

๐๗.๔๕ น. พระสงฆ์บิณฑบาต

๐๘.๐๐ น. ถวายภัตตาหารเช้าแด่พระสงฆ์

ผู้บวชเนกขัมมะ รับประทานอาหารเช้า

ปฏิบัติภาวนา

๑๑.๐๐ น. ถวายภัตตาหารเพลแด่พระสงฆ์

ผู้บวชเนกขัมมะ รับประทานอาหาร

พักผ่อนตามอัธยาศัย

๑๘.๐๐ น. ทำวัตรเย็น

พระสงฆ์เจริญพระพุทธมนต์และสวดธรรมจักรกัปวัตตนสูตร

วันเสาร์ที่ ๑๒ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๔

ภาคเช้า

เวลา ๐๕.๐๐ น. ทำวัตรเช้า

๐๗.๔๕น. พระสงฆ์บิณฑบาต

๐๘.๐๐ น. ถวายภัตตาหารเช้าแด่พระสงฆ์

๑๑.๐๐ น. ถวายภัตตาหารเพลแด่พระสงฆ์

ภาคบ่าย

เวลา ๑๒. ๓๐น. ประชาชนพร้อมกันภายในลานปะรำพิธี

พระสุวีรญาณ เจ้าคณะจังหวัดชัยภูมิ ถวายเครื่องสักการะ

พระอุดมฤกษ์ อมโร เจ้าสำนักสงฆ์ผาผึ้ง ถวายเครื่องสักการะ

พระธวัชชัย ชาครธัมโม ประธานการสร้างพระเจดีย์ ถวายเครื่องสักการะ

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ ถวายเครื่องสักการะ

ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดชัยภูมิกล่าวรายงาน

เจ้าประคุณสมเด็จพระวันรัตประธานในพิธีจุดธูปเทียน

เจ้าหน้าที่อาราธนาศีล / ประธานสงฆ์ให้ศีล

เจ้าหน้าที่อาราธนาพระปริตร

พระสงฆ์เจริญพระพุทธมนต์

คณะเจ้าภาพร่วมกันถวายจตุปัจจัยไทยธรรมและถวายของที่ระลึก

พระสงฆ์อนุโมทนา / กรวดน้ำ / รับพร

เจ้าประคุณสมเด็จพระวันรัตเปิดป้ายพระเจดีย์

พระมงคลวิสุทธิ์ถวายผ้าห่มพระเจดีย์

เจ้าประคุณสมเด็จพระวันรัตนำคณะสงฆ์เวียนเทียน

เสร็จพิธี

หมายเหตุ : กำหนดการนี้อาจมีการเปลี่ยนแปลงตามระยะเวลาที่เหมาะสม

วันที่ ๑๓ - ๑๗ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๔

๐๕.๐๐ น. ทำวัตรเช้า

๐๗.๔๕ น. พระสงฆ์บิณฑบาต

๐๘.๐๐ น. พระสงฆ์ฉันภัตตาหารเช้าแล้วแยกย้ายไปเจริญภาวนา

ผู้ถือบวชเนกขัมมะ รับประทานอาหารเช้าแล้วแยกย้ายไปเจริญภาวนา

๑๑.๐๐ น. พระสงฆ์ฉันภัตตาหารเพล

ผู้ถือบวชเนกขัมมะ รับประทานอาหาร

พักผ่อนตามอัธยาศัย

๑๕.๐๐ - ๑๖.๐๐ น. พระสงฆ์ฉันน้ำปานะ

ผู้ถือบวชเนกขัมมะ ดื่มน้ำปานะ

๑๘.๐๐ น. ทำวัตรเย็นและเจริญพระพุทธมนต์ สวดธรรมจักรกัปวัตตนสูตร

พิธีเวียนเทียนรอบพระเจดีย์

หมายเหตุ : สำหรับวันที่ ๑๖, ๑๗ และ ๑๘ กุมภาพันธ์ เวลา ๑๓.๐๐ – ๑๗.๐๐ น. จะมีเทศน์มหาชาติ ต่อเนื่องเป็นเวลา ๓ วัน

วันที่ ๑๘ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๔ ( วันมาฆบูชา )

ภาคเช้า

๐๗.๐๙ น. พิธีบวงสรวง

๐๗.๔๕ น. พระสงฆ์บิณฑบาต

๐๘ .๐๐ น. ถวายภัตตาหารเช้าแด่พระภิกษุสงฆ์

๑๐. ๐๐ น. พิธีเจริญพระพุทธมนต์

พิธีทอดผ้าป่าสามัคคี

๑๑.๐๐ น. ถวายภัตตาหารเพล

ภาคบ่าย

๑๓.๐๐ น. เทศน์มหาชาติ

๑๘.๐๐ น. ทำวัตรเย็น และเจริญพระพุทธมนต์ สวดธรรมจักรกัปวัตตนสูตร

พิธีเวียนเทียนรอบพระเจดีย์

วันที่ ๑๙ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๔

๐๖. ๐๐ น. พิธีลาศีลแปดของผู้บวชเนกขัมมะ

๐๗.๔๕ น. พระสงฆ์บิณฑบาต

๐๘.๐๐ น. ถวายภัตตาหารเช้าแด่พระสงฆ์

๐๙.๓๐ น. พิธีขออโหสิกรรม


พิธีถวายพระเจดีย์ศรีชัยผาผึ้ง มณฑปหลวงปู่บรมครูพระเทพโลกอุดร พร้อมด้วยสิ่งก่อสร้างทั้งหมด ถวายไว้ในพระพุทธศาสนา โดยมี พระครูสุวิมลภาวนาคุณ เป็นประธานคณะสงฆ์ ในการรับมอบวิหารทาน ทั้งหมด.

****************************รายนามพระเถรานุเถระ ซึ่งได้นิมนต์เข้าร่วมพิธีฉลองสมโภชน์พระเจดีย์ศรีชัยผาผึ้ง วันเสาร์ที่ ๑๒ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๔

ประธานในพิธี 2 รูป ( รับนิมนต์แล้ว )

๑. สมเด็จพระวันรัต วัดบวรนิเวศวิหาร กรุงเทพฯ

๒. พระมงคลวิสุทธิ์ (หลวงปู่สุภา กฺนฺตสีโล ) วัดสิริสีลสุภาราม ภูเก็ต

พระสงฆ์เจริญพระพุทธมนต์

๑. พระธรรมวราภรณ์ วัดเครือวัลย์ กรุงเทพฯ

๒. พระธรรมไตรโลกาจารย์ วัดราชประดิษฐ์ กรุงเทพฯ

๓. พระเทพปัญญามุนี วัดอาวุธวิกสิตาราม กรุงเทพฯ

๔. พระเทพวราลังการ วัดพระศรีมหาธาตุ กรุงเทพฯ

๕. พระเทพดิลก วัดปทุมวนาราม กรุงเทพฯ

๖. พระกวีวรญาณ วัดตรีทศเทพ กรุงเทพฯ

๗. พระอธิการสุทัศน์ โกศโล วัดกระโจมทอง กรุงเทพฯ

๘. พระสุวีรญาณ วัดศรีแก้งคร้อ ชัยภูมิ

๙.. พระครูชัยสิทธิการโกศล วัดป่าสุทธิโกศล ชัยภูมิ

๑๐. พระครูสุนทรกิตติคุณ วัดป่าบ้านพลัง ชัยภูมิ

๑๑. พระครูสุวิมลภาวนาคุณ วัดเขาตาเงาะอุดมพร ชัยภูมิ

๑๒. พระครูปภสฺสรวรพินิจ วัดห้วยมงคล ประจวบคีรีขันธ์

๑๓. พระครูธรรมธรเล็ก สุธมฺมปญฺโญ วัดท่าขนุน กาญจนบุรี

๑๔. พระครูปลัดสมปอง สุธมฺมสนฺตจิตโต สำนักปฏิบัติธรรมบ้านสบายใจ อุทัยธานี

๑๕. พระครูวินัยธร วัดประยงค์กิตติวราราม กรุงเทพ ฯ

๑๖. พระครูถาวรเจติยาภิรักษ์ วัดเกาะแก้วขวัญเมือง หนองคาย

๑๗. พระครูสิริธีรคุณ วัดศรีชมชื่น หนองคาย

๑๘. พระสมมาศ คุณาธิโก วัดบางนมโค อยุธยา

๑๙. พระครูบาเหนือชัย โฆสิโต สำนักสงฆ์ถ้ำป่าอาชาทอง เชียงราย

๒๐. พระครูบาวิฑูรย์ ชินวโร สำนักปฏิบัติธรรมปรียานันท์ธรรมสถาน

๒๑. พระมหาทอง ฐานคุโณ วัดเขาสมโภชน์ ลพบุรี

๒๒. พระมหาดง ปภัสสโร วัดเกาะแก้วขวัญเมือง หนองคาย

รายละเอียดเพิ่มเติม http://thaipagoda.wordpress.com//
ขออนุญาตเพิ่มเติมครับ สำหรับท่านที่ต้องการเดินทางไปร่วมสมโภชน์พระเจดีย์ศรีชัยผาผึ้ง ผมนำเส้นทางมาเพิ่มเติม
แผนที่พระเจดีย์ศรีชัยผาผึ้ง http://wp.me/PNu6q-8M
ขออนุโมทนาครับ


ผ้าป่าปลดหนี้ รุ่งเรืองบารมี ศรีชัยผาผึ้งขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพผ้าป่ามหากุศลมาฆบูชา เพื่อปลดหนี้และร่วมฉลองพระเจดีย์ศรีชัยผาผึ้ง ณ สำนักสงฆ์ผาผึ้ง อ.บ้านเขว้า จ.ชัยภูมิ
ทอดถวายในวันเพ็ญ ขึ้น๑๕ค่ำ เดือน๓ วันมาฆบูชา ตรงกับวันศุกร์ที่ ๑๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๔

ตาม ที่สำนักสงฆ์ผาผึ้ง ร่วมกับคณะพุทธบริษัทได้ดำเนินโครงการจัดสร้าง “พระเจดีย์ศรีชัยผาผึ้ง” มานับตั้งแต่ปลายปีพ.ศ. ๒๕๔๙ เป็นต้นมานั้น ขณะนี้การก่อสร้างองค์พระเจดีย์ พระพุธทเจ้าห้าพระองค์ มณฑปหลวงปู่บรมครูเทพโลกอุดร และสระบัวหลวงปู่พระอุปคุต รวมทั้งสิ่งก่อสร้างโดยรอบ ได้ดำเนินการแล้วเสร็จสมบูรณ์ รอการฉลองสมโภชน์เพื่อน้อมถวายเป็นวิหารทานไว้ในพระพุทธศาสนา
ในวโรกาส ของการฉลองสมโภชน์พระเจดีย์ศรีชัยผาผึ้ง ซึ่งกำหนดจัดขึ้นในช่วงสัปดาห์ของวันมาฆบูชาปีนี้คณะพุทธบริษัททั้งหลาย จะได้จัดผ้าป่าสามัคคีมหากุศลขึ้น เพื่อรวบรวมปัจจัยปลดหนี้งานของพระศาสนาที่ค้างอยู่ในการก่อสร้างพระเจดีย์ ทั้งหมด และร่วมเป็นเจ้าภาพในการก่อสร้างและทำนุบำรุงเสนาสนะในส่วนของสำนักสงฆ์ผา ผึ้ง อันประกอบด้วย กุฏิพระสงฆ์ ศาลาเอนกประสงค์ ห้องน้ำ ถนนและทางเดินภายในเขตสำนักสงฆ์ซึ่งเชื่อมต่อถึงบริเวณพระเจดีย์ รวมทั้งการได้เป็นเจ้าภาพในการจัดงานฉลองสมโภชน์พระเจดีย์เป็นเวลา ๙วัน ๙คืน โดยส่วนหนึ่งของปัจจัยจากผ้าป่ามหากุศลครั้งนี้ จะได้นำไปจัดเครื่องไทยธรรมสังฆทาน ถวายพระภิกษุสงฆ์ ค่าพาหนะพระภิกษุสงฆ์ พิธีเทศน์มหาชาติ พิธีทักษิณานุปทาน โรงทานเลี้ยงพระและผู้บวชเนกขัมมะและงานอื่นๆที่เกี่ยวข้องทั้งหมด
จึงขอ เชิญชวนท่านพุทธบริษัททั้งหลาย ได้ร่วมเป็นเจ้าภาพในมหาบุญมหากุศลครั้งนี้ เพื่อจะได้น้อมถวายอานิสงส์ทั้งหมดเป็นพุทธบูชา ธรรมบูชา สังฆบูชา รวมทั้งถวายเป็นกำลังแห่งแผ่นดิน แด่พระสยามเทวาธิราช แด่พระราชาผู้ทรงทศพิธราชธรรม รวมทั้งองค์บูรพกษัตราธิราชเจ้าผู้ทรงพระคุณแก่แผ่นดินสยามประเทศทุกๆ พระองค์ และผู้มีพระคุณทั้งหลายตั้งแต่ต้นถึงปัจจุบันและเพื่อยังพระศาสนาให้ยั่งยืน ในดินแดนแห่งนี้สืบไป
ขออำนาจอันศักดิ์สิทธิ์แห่งพระศรีรัตนตรัย อันมีองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุธทเจ้าทุกๆพระองค์ พระปัจเจกพุทธเจ้าทุกพระองค์ พระอรหันต์เจ้าและครูบาอาจารย์ผู้ทรงพระคุณทั้งหลาย รวมทั้งอานิสงส์ผลบุญที่ท่านได้ร่วมสร้างมหากุศลถวายไว้ในพระพุทธศาสนาครั้ง นี้ ขอเป็นพลวปัจจัยส่งผลให้ท่านถึงพร้อมด้วยความเจริญรุ่งเรือง ปราศจากหนี้ในทุกๆด้าน สมบูรณ์พูนผลในมนุษย์สมบัติทุกประการและสมประสงค์ในสิ่งที่ปรารถนาโดยฉับ พลันทันใดตราบจนกว่าจะเข้าถึงซึ่งพระนิพพานด้วยเทอญ

ประธานคณะกรรมการอุปถัมภ์ฝ่ายบรรพชิต
ท่านเจ้าคุณพระเทพวราลังการ
ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดพระศรีมหาธาตุ บางเขนและรองเจ้าคณะภาค ๑๑(ธ)
คณะกรรมการ
คณะศิษยานุศิษย์หลวงปู่บรมครูพระเทพโลกอุดร
คณะศิษยานุศิษย์หลวงพ่อพระราชพรหมญาณมหาเถระ
ชมรมพระวังหน้าและพุทธบริษัททั้งหลาย

ท่านที่มีความประสงค์ร่วมบุญผ้าป่ามหากุศล เพื่อปลดหนี้และร่วมฉลองพระเจดีย์ศรีชัยผาผึ้ง สามารถโอนเงินไ้ด้ที่หมายเลขบัญชี
บมจ.ธนาคารกรุงไทย สาขาลาดพร้าว 102 บัญชีออมทรัพย์เลขที่ 189-0-13128-8 ชื่อบัญชี นางพิชญ์สินี ชาญปรีชญา ,นายอุเทน งามศิริ ,นายสิรเชษฏ์ ลีละสุนทเลิศ

นิพพานะ ปัจจะโย โหตุ  3,327 

  แสดงความคิดเห็น


RELATED STORIESจีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย