ขอเชิญร่วมสมโภชน์พระเจดีย์ศรีชัยผาผึ้ง อ.บ้านเขว้า จ.ชัยภูมิ

 thaipagoda    16 ม.ค. 2554

ขอเชิญร่วมสมโภชน์พระเจดีย์ศรีชัยผาผึ้ง
วันที่ ๑๐-๑๙ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๔
ณ สำนักสงฆ์ผาผึ้ง ตำบลตลาดแร้ง อำเภอบ้านเขว้า จังหวัดชัยภูมิ

พระเจดีย์ศรีชัยผาผึ้ง
http://thaipagoda.wordpress.com//

กำหนดการ

วันพฤหัสบดีที่ ๑๐ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๔

เวลา ๐๙.๐๙ น. พิธีบวงสรวง

พระสงฆ์ ๙ รูป เจริญพระพุทธมนต์

พิธีบำเพ็ญกุศลทักษิณานุปทาน

๑๑.๐๐ น. ถวายภัตตาหารเพลแด่พระสงฆ์

๑๘.๐๐ น. ทำวัตรเย็น

พิธีบวชเนกขัมมะ ชาย-หญิง

พระสงฆ์เจริญพระพุทธมนต์และสวดธรรมจักรกัปวัตตนสูตร

วันศุกร์ที่ ๑๑ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๔

๐๕.๐๐ น. ทำวัตรเช้า

๐๗.๔๕ น. พระสงฆ์บิณฑบาต

๐๘.๐๐ น. ถวายภัตตาหารเช้าแด่พระสงฆ์

ผู้บวชเนกขัมมะ รับประทานอาหารเช้า

ปฏิบัติภาวนา

๑๑.๐๐ น. ถวายภัตตาหารเพลแด่พระสงฆ์

ผู้บวชเนกขัมมะ รับประทานอาหาร

พักผ่อนตามอัธยาศัย

๑๘.๐๐ น. ทำวัตรเย็น

พระสงฆ์เจริญพระพุทธมนต์และสวดธรรมจักรกัปวัตตนสูตร

วันเสาร์ที่ ๑๒ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๔

ภาคเช้า

เวลา ๐๕.๐๐ น. ทำวัตรเช้า

๐๗.๔๕น. พระสงฆ์บิณฑบาต

๐๘.๐๐ น. ถวายภัตตาหารเช้าแด่พระสงฆ์

๑๑.๐๐ น. ถวายภัตตาหารเพลแด่พระสงฆ์

ภาคบ่าย

เวลา ๑๒. ๓๐น. ประชาชนพร้อมกันภายในลานปะรำพิธี

พระสุวีรญาณ เจ้าคณะจังหวัดชัยภูมิ ถวายเครื่องสักการะ

พระอุดมฤกษ์ อมโร เจ้าสำนักสงฆ์ผาผึ้ง ถวายเครื่องสักการะ

พระธวัชชัย ชาครธัมโม ประธานการสร้างพระเจดีย์ ถวายเครื่องสักการะ

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ ถวายเครื่องสักการะ

ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดชัยภูมิกล่าวรายงาน

เจ้าประคุณสมเด็จพระวันรัตประธานในพิธีจุดธูปเทียน

เจ้าหน้าที่อาราธนาศีล / ประธานสงฆ์ให้ศีล

เจ้าหน้าที่อาราธนาพระปริตร

พระสงฆ์เจริญพระพุทธมนต์

คณะเจ้าภาพร่วมกันถวายจตุปัจจัยไทยธรรมและถวายของที่ระลึก

พระสงฆ์อนุโมทนา / กรวดน้ำ / รับพร

เจ้าประคุณสมเด็จพระวันรัตเปิดป้ายพระเจดีย์

พระมงคลวิสุทธิ์ถวายผ้าห่มพระเจดีย์

เจ้าประคุณสมเด็จพระวันรัตนำคณะสงฆ์เวียนเทียน

เสร็จพิธี

หมายเหตุ : กำหนดการนี้อาจมีการเปลี่ยนแปลงตามระยะเวลาที่เหมาะสม

วันที่ ๑๓ - ๑๗ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๔

๐๕.๐๐ น. ทำวัตรเช้า

๐๗.๔๕ น. พระสงฆ์บิณฑบาต

๐๘.๐๐ น. พระสงฆ์ฉันภัตตาหารเช้าแล้วแยกย้ายไปเจริญภาวนา

ผู้ถือบวชเนกขัมมะ รับประทานอาหารเช้าแล้วแยกย้ายไปเจริญภาวนา

๑๑.๐๐ น. พระสงฆ์ฉันภัตตาหารเพล

ผู้ถือบวชเนกขัมมะ รับประทานอาหาร

พักผ่อนตามอัธยาศัย

๑๕.๐๐ - ๑๖.๐๐ น. พระสงฆ์ฉันน้ำปานะ

ผู้ถือบวชเนกขัมมะ ดื่มน้ำปานะ

๑๘.๐๐ น. ทำวัตรเย็นและเจริญพระพุทธมนต์ สวดธรรมจักรกัปวัตตนสูตร

พิธีเวียนเทียนรอบพระเจดีย์

หมายเหตุ : สำหรับวันที่ ๑๖, ๑๗ และ ๑๘ กุมภาพันธ์ เวลา ๑๓.๐๐ – ๑๗.๐๐ น. จะมีเทศน์มหาชาติ ต่อเนื่องเป็นเวลา ๓ วัน

วันที่ ๑๘ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๔ ( วันมาฆบูชา )

ภาคเช้า

๐๗.๐๙ น. พิธีบวงสรวง

๐๗.๔๕ น. พระสงฆ์บิณฑบาต

๐๘ .๐๐ น. ถวายภัตตาหารเช้าแด่พระภิกษุสงฆ์

๑๐. ๐๐ น. พิธีเจริญพระพุทธมนต์

พิธีทอดผ้าป่าสามัคคี

๑๑.๐๐ น. ถวายภัตตาหารเพล

ภาคบ่าย

๑๓.๐๐ น. เทศน์มหาชาติ

๑๘.๐๐ น. ทำวัตรเย็น และเจริญพระพุทธมนต์ สวดธรรมจักรกัปวัตตนสูตร

พิธีเวียนเทียนรอบพระเจดีย์

วันที่ ๑๙ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๔

๐๖. ๐๐ น. พิธีลาศีลแปดของผู้บวชเนกขัมมะ

๐๗.๔๕ น. พระสงฆ์บิณฑบาต

๐๘.๐๐ น. ถวายภัตตาหารเช้าแด่พระสงฆ์

๐๙.๓๐ น. พิธีขออโหสิกรรม


พิธีถวายพระเจดีย์ศรีชัยผาผึ้ง มณฑปหลวงปู่บรมครูพระเทพโลกอุดร พร้อมด้วยสิ่งก่อสร้างทั้งหมด ถวายไว้ในพระพุทธศาสนา โดยมี พระครูสุวิมลภาวนาคุณ เป็นประธานคณะสงฆ์ ในการรับมอบวิหารทาน ทั้งหมด.

****************************รายนามพระเถรานุเถระ ซึ่งได้นิมนต์เข้าร่วมพิธีฉลองสมโภชน์พระเจดีย์ศรีชัยผาผึ้ง วันเสาร์ที่ ๑๒ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๔

ประธานในพิธี 2 รูป ( รับนิมนต์แล้ว )

๑. สมเด็จพระวันรัต วัดบวรนิเวศวิหาร กรุงเทพฯ

๒. พระมงคลวิสุทธิ์ (หลวงปู่สุภา กฺนฺตสีโล ) วัดสิริสีลสุภาราม ภูเก็ต

พระสงฆ์เจริญพระพุทธมนต์

๑. พระธรรมวราภรณ์ วัดเครือวัลย์ กรุงเทพฯ

๒. พระธรรมไตรโลกาจารย์ วัดราชประดิษฐ์ กรุงเทพฯ

๓. พระเทพปัญญามุนี วัดอาวุธวิกสิตาราม กรุงเทพฯ

๔. พระเทพวราลังการ วัดพระศรีมหาธาตุ กรุงเทพฯ

๕. พระเทพดิลก วัดปทุมวนาราม กรุงเทพฯ

๖. พระกวีวรญาณ วัดตรีทศเทพ กรุงเทพฯ

๗. พระอธิการสุทัศน์ โกศโล วัดกระโจมทอง กรุงเทพฯ

๘. พระสุวีรญาณ วัดศรีแก้งคร้อ ชัยภูมิ

๙.. พระครูชัยสิทธิการโกศล วัดป่าสุทธิโกศล ชัยภูมิ

๑๐. พระครูสุนทรกิตติคุณ วัดป่าบ้านพลัง ชัยภูมิ

๑๑. พระครูสุวิมลภาวนาคุณ วัดเขาตาเงาะอุดมพร ชัยภูมิ

๑๒. พระครูปภสฺสรวรพินิจ วัดห้วยมงคล ประจวบคีรีขันธ์

๑๓. พระครูธรรมธรเล็ก สุธมฺมปญฺโญ วัดท่าขนุน กาญจนบุรี

๑๔. พระครูปลัดสมปอง สุธมฺมสนฺตจิตโต สำนักปฏิบัติธรรมบ้านสบายใจ อุทัยธานี

๑๕. พระครูวินัยธร วัดประยงค์กิตติวราราม กรุงเทพ ฯ

๑๖. พระครูถาวรเจติยาภิรักษ์ วัดเกาะแก้วขวัญเมือง หนองคาย

๑๗. พระครูสิริธีรคุณ วัดศรีชมชื่น หนองคาย

๑๘. พระสมมาศ คุณาธิโก วัดบางนมโค อยุธยา

๑๙. พระครูบาเหนือชัย โฆสิโต สำนักสงฆ์ถ้ำป่าอาชาทอง เชียงราย

๒๐. พระครูบาวิฑูรย์ ชินวโร สำนักปฏิบัติธรรมปรียานันท์ธรรมสถาน

๒๑. พระมหาทอง ฐานคุโณ วัดเขาสมโภชน์ ลพบุรี

๒๒. พระมหาดง ปภัสสโร วัดเกาะแก้วขวัญเมือง หนองคาย

รายละเอียดเพิ่มเติม http://thaipagoda.wordpress.com//
 https://cdn.jsdelivr.net/gh/tatikers/san/dhamma.js">   
ขออนุญาตเพิ่มเติมครับ สำหรับท่านที่ต้องการเดินทางไปร่วมสมโภชน์พระเจดีย์ศรีชัยผาผึ้ง ผมนำเส้นทางมาเพิ่มเติม
แผนที่พระเจดีย์ศรีชัยผาผึ้ง http://wp.me/PNu6q-8M
ขออนุโมทนาครับ


• พระพุทธเจ้า ๗ พระองค์ ใกล้กาลปัจจุบัน

• นาฏมวยไทย ประเพณีไทย

• บทแผ่เมตตาหลวง 3จบ ไพเราะมาก ฟังแล้วจิตใจสงบ เยือกเย็น เปิดฟังวนไป #เพลงธรรมะ #แผ่เมตตา

• ๗๑.ปางทรงพยากรณ์

• ทำตามสิ่งดีที่ผู้รู้ให้ทำ ไม่ใช่ถูกบงการ

• "ศีลเป็นเครื่องสงบกายวาจา" (หลวงปู่ขาว อนาลโย)

RELATED STORIESจีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย