ขอเชิญจองเป็นเจ้าภาพอุปถัมภ์ สร้างห้องสุขา (ห้องเเห่งความสุข) จำนวน 30 ห้อง ----ปลดทุกข์-โศก-โรค-ภัยนานา---- เพื่ออำนวยความสะดวกเเก่พระกรรมฐาน เเละโยคีผู้ปฏิบัติธรรม ตลอดปี

ขอเชิญจองเป็นเจ้าภาพอุปถัมภ์ สร้างห้องสุขา (ห้องเเห่งความสุข) จำนวน 30 ห้อง
ข้างศาลาปฏิบัติธรรม 2 ,000 คน (หลังใหม่)เพื่ออำนวยความสะดวกเเก่พระกรรมฐาน เเละโยคีผู้ปฏิบัติธรรม ตลอดปี
ณ สวนป่าพุทธอุทยานวปัสสนา อ.สามง่าม จ.พิจิตร

เนื่องจากสำนักวิปัสสนากรรมฐาน "สวนป่าพุทธอุทยานวิปัสสนา" ตำบลเนินปอ อำเภอสามง่าม จังหวัดพิจิตร
มีการอบรมรมปฏิบัติธรรมกรรมฐาน ตลอดปี ทั้งอบรมพระภิกษุ เเละโยคี อุบาสก-อุบาสิกา
ซึ่งขณะนี้ ได้สร้างห้องสุขา จำนวน 30 ห้อง ข้างศาลาปฏิบัติธรรมหลังใหม่ เพื่อรองรับ การฝึกอบรมวิปัสสนากรรมฐาน
เพื่อเป็นประโยชน์ต่องานเผยเเผ่พระธรรม ในส่วนของวิปัสสนาธุระ ให้พุทธบริษัทได้เข้าถึงหลักธรรม ในพระพุทธศาสนาต่อไป

จึงขอเชิญ สาธุชนร่วมจองอุปถัมภ์เป็นเจ้าภาพสร้างห้องสุขา เพื่ออำนวยความสะดวก ของผู้ปฏิบัติธรรม ต่อไป
สามารถจองเป็นเจ้าภาพ ดังนี้


1.เจ้าภาพอุปถัมภ์จอง 1 ห้อง (ห้องล่ะ 30,000 บาท) / รับ 30 เจ้าภาพเท่านั้น
2.เจ้าภาพจองบวช 1 กองทุน (กองล่ะ 5,000 บาท)
3.เจ้าภาพตามกำลัง (ไม่เจาะจง)


** ชื่อเจ้าภาพติดหน้าห้องสุขา สามารถอุทิศให้ผู้ล่วงลับได้ **
อานิสงส์สร้างห้องสุขา


1.เป็นผู้มีโรค ภัยต่างๆน้อย หรือมีก็จะเบาบาง
2.ลดความทุกข์ จากหนักให้เบาบาง
3.สุขภาพดี
4.ปลดความทุกข์ เพิ่มความสุขเเก่ชีวิต
5.ก่อบุญ จากผู้ปฏิบัติธรรมได้ใช้งาน
6.เกิดมาไม่ขาดเเคลนห้องสุขาใช้งาน
สอบถาม .
082-22-05051
ไลน์ ไอดี dhamma2559
เฟ็ส ศูนย์พุทธบริษัทสากล
http://www.dhammadee.com


ที่มา : www.dhammadee.com , ไลน์ dhamma2559 , เฟ็สศูนย์พุทธบริษัทสากล,082-2205051

DT012060

ตะวันธรรมสร้างเพื่อรองรับการอบรมพระธุดงค์กรรมฐาน ตลอดปี (ปีล่ะ 5 รุ่น)
เเละให้โยคีผู้ปฏิบัติธรรม ตลอดปี

ความคิดเห็นที่ 1  / ตะวันธรรม / 4 เม.ย. 2561 เวลา 08:02 น. ข้อมูล สร้างห้องสุขา (ห้องเเห่งความสุข)

ความคิดเห็นที่ 2  / ตะวันธรรม / 9 เม.ย. 2561 เวลา 09:37 น. จุดประสงค์การก่อสร้าง

ความคิดเห็นที่ 3  / ตะวันธรรม / 9 เม.ย. 2561 เวลา 09:37 น. ห้องสุขา (ห้องเเห่งความสุข)
รับอานิสงส์

1.ปราศจากโรค ภัยพยาธิ
2.ลดความทุกข์ ให้เบาบาง จากหนักเป็นเบา
3.อายุยืน สุขภาพดี
4.ปลดความทุกข์ เพิ่มความสุข ให้เเก่ชีวิต
5.ก่อบุญจากผู้ ปฏิบัติธรรม ได้ใช้งาน
6.เกิดมาไม่ขาดเเคลนห้องสุขา

เป็นต้น

ความคิดเห็นที่ 4  / ตะวันธรรม / 9 เม.ย. 2561 เวลา 09:39 น. มีการอบรม พระกรรมฐาน เเละโยคีตลอดปี

ความคิดเห็นที่ 5  / ตะวันธรรม / 9 เม.ย. 2561 เวลา 09:40 น. ดูรายละเอียดเพิ่มเติม ที่เฟ็ส
ชื่อ ศูนย์พุทธบริษัทสากล
ชื่อ ศุชัย มาจันทึก

ความคิดเห็นที่ 6  / ตะวันธรรม / 9 เม.ย. 2561 เวลา 09:54 น. 1

ความคิดเห็นที่ 7  / ตะวันธรรม / 9 เม.ย. 2561 เวลา 09:55 น. 2

ความคิดเห็นที่ 8  / ตะวันธรรม / 9 เม.ย. 2561 เวลา 09:57 น. 3

ความคิดเห็นที่ 9  / ตะวันธรรม / 9 เม.ย. 2561 เวลา 09:57 น. 4


ความคิดเห็นที่ 10  / ตะวันธรรม / 9 เม.ย. 2561 เวลา 09:58 น. 5


ความคิดเห็นที่ 11  / ตะวันธรรม / 9 เม.ย. 2561 เวลา 09:58 น. 6

ความคิดเห็นที่ 12  / ตะวันธรรม / 9 เม.ย. 2561 เวลา 10:00 น. ติดชื่อเจ้าภาพหน้าห้องสุขา จะอุทิศให้ผู้ล่วงลับก็ได้

ความคิดเห็นที่ 13  / ตะวันธรรม / 9 เม.ย. 2561 เวลา 10:01 น. อนุญาติให้ เเนะนำบุญได้เพื่อคนรักจะได้มีส่วนในบุญนี้

ความคิดเห็นที่ 14  / ตะวันธรรม / 9 เม.ย. 2561 เวลา 10:02 น. 

 เปิดอ่านหน้านี้  2100 

 ขอเชิญร่วมแสดงความคิดเห็น


กรุณาล๊อกอินสมาชิกเว็บธรรมะไทยก่อนครับ... Login


  แสดงความคิดเห็น


Go to top


จีรัง กรุ๊ป


 ธรรมะไทย