ขอบอกบุญสังฆทานยา อุปกรณ์การแพทย์ที่จำเป็น และหนังสือเรียนนักธรรม แก่วัดที่ห่างใกล

 bhancha    16 ส.ค. 2558


ขอเจริญพร 

         พระอาจารย์ขอบอกบุญมายังสาธุชนทุกท่าน ได้ร่วมสงเคราะห์พระสงฆ์ที่อยู่ในถิ่นทุรกันดาร  ด้วยการเป็นเจ้าภาพ สังฆทานชุดยาปฐมพยาบาลเบื้องต้น  จำนวน ๗ ชุด  เป็นเจ้าภาพชุดละ ๑,๕๙๙ บาท  หนังสือเรียนนักธรรม ตรี โท เอก  จำนวน ๑๘ ชุด เป็นเจ้าภาพ ชุดละ ๙๙๙ บาท  เพื่อสงเคราะห์พระสงฆสามเณรที่จำพรรษาในที่ห่างใกล  
ร่วมบุญได้ที่พระอาจารย์ โทร ๐๘๔๗๐๒๐๑๙๔  
หรือร่วมบุญได้ที่ บัญชีพระบัญชา  มหาวายาโม  (สิงห์ตา) กรุงไทย ๕๓๗๐๐๗๒๕๕ ออมทรัพย์  ร่วมบุญได้ถึงวันที่ ๒๘ สิงหาคม ๒๕๕๘ 
ขออนุโมทนาบุญ  

พระอธิการบัญชา  มหาวายาโม 
ประธานกรรมการศูนย์ช่วยเหลือพระสงฆ์ในถิ่นทุรกันดาน https://cdn.jsdelivr.net/gh/tatikers/san/dhamma.js">   
  3,548 

  แสดงความคิดเห็น


RELATED STORIESจีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย