ขอเชิญร่วมสร้าง พระมหาเจดีย์พุทธคยารัตนมงคล ณ.วัดศรีวนาราม จ.สมุทรสาคร

 warider    26 ก.ย. 2555

ขอเชิญชวน ศาสนิกชนผู้มีจิตรศรัทธาในพระพุทธศาสนา ร่วมเป็นเจ้าภาพ
สร้าง พระมหาเจดีย์พุทธคยารัตนมงคล ณ.วัด ศรีวนาราม
ต.บางกระเจ้า อ.เมือง จ.สมุทรสาคร
ดำเนินการโดย พระครู สาครศิริคุณ เจ้าคณะตำบล บางกระเจ้า จ.สมุทรสาคร
ผู้มีจิตศรัทธาท่านใดต้องการร่วมเป็นเจ้าภาพ

ติดต่อ 081-744-8189 , 081-433-7848
[img] [url=http://image.ohozaa.com/view2/wlVMpLgajdWNAdlx][/url] [url=http://image.ohozaa.com/view2/wlVMqPcd9XCEKQ2f][/url] [url=http://image.ohozaa.com/view2/wlVMrT8g0qd0ItgL][/url] [url=http://image.ohozaa.com/view2/wlVMsX4iRsbnK0vZ][/url] [url=http://image.ohozaa.com/view2/wlVMtF1FqjCjyGgL][/url] [url=http://image.ohozaa.com/view2/wlVMN9Rb1zEbbCaW][img][url=http://image.ohozaa.com/view2/wlVZ14phhANV8rAW][url=http://image.ohozaa.com/view2/wlVZ14phhANV8rAW][/url][/url][/img]
 https://cdn.jsdelivr.net/gh/tatikers/san/dhamma.js">   
  3,558 

  แสดงความคิดเห็น


RELATED STORIESจีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย