ร่วมสร้างพระประธานประจำอุโบสถ

 nitinai    16 ก.ย. 2560

ขอเชิญผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านร่วมสร้างงพระประธานประจำอุโบสถสิง1และอัครสาวกคู่ วัดป่าเทพมงคลญาณ (ธ)บ้านเฮือก ตำบลสำโรง อำเภออุทุมพรพิสัย จ.ศรีษะเกษ

*********************************************
เนื่องด้วย วัดป่าเทพมงคลญาน(ดำริสร้างโดย หลวงปู่สนธิ์ อนาลโย) ขณะได้พระราชทานเลื่อนสมณศักดิ์เป็นพระเทพมงคลญาณ(วิ.)มหาเถระสายวิปัสสนาได้ดำเนินการก่อสร้างอุโบสถและศาลาเอนกประสงค์ร่วมกันเพื่อใช้งานกิจสงฆ์ และงานพุทธศาสนาทั่วไป อีกทั้งยังอำนวยความสะดวกให้ พระภิกษุในระแวกบริเวณใกล้เคียง ที่บำเพ็ญภาวนาตามถ้ำ ป่า เขา และตามดอย ได้มามาลงพระอุโบสถสะดวก โดยที่ไม่ต้องลำบากในการเดินทางเข้าเมือง จึงได้ประกาศข่าว บอกบุญมายังท่านผู้มีจิศรัทธาทุกท่านได้ ร่วมเป็นเจ้าตามกำลัง หรือเป็นเจ้าภาพบอกบุญเททองหล่อพระประธาน ดังรายการต่อไปนี้
๑.พระประธานสิง1ขนาดหน้าตัก61"

๒.พระอัครสาวกคู่(300,000)
๒.๑พระธรรมเสนาสารีบุตร(150,000)
๒.๒พระโมคคัลลานะผู้มีฤทธิ์มาก(150,000)
๓.ฉัตรพระประธาน75,000บาท
๔.แท่นพระประธาน150,000

******^^^^^^************
สามารถร่วมบุญได้กำลังศรัทธาร่วมบุญ_ธนาคารกรุงไทยเลขที่
504-0-85490-0 ชื่อพระนิตินัย อุดมกัน สาขาพาน

**************
สอบถามที่091-451-9599(พอจ.ดร.นิตินัย...เจ้าอาวาส)หรือ098-310-8972
  3,186 

  แสดงความคิดเห็น


RELATED STORIESจีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย