ทอดกฐินสามัคคี วัดศรีทวี (๒๐ ต.ค. ๒๕๖๒)

 watsritawee    18 ก.ย. 2562

ขอเชิญชวนพุทธศาสนิกชนร่วมทอดกฐินสามัคคี ณ วัดศรีทวี ตำบลท่าวัง อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช ในวันอาทิตย์ที่ ๒๐ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ เวลา ๑๐.๐๐ น.

กำหนดการ
วันเสาร์ที่ ๑๙ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ ตรงกับแรม ๖ ค่ำ เดือน ๑๑
๑๙.๐๐ น. กองกฐินพร้อมกัน ณ ศาลาวัดศรีทวี
๑๙.๓๐ น. พระสงฆ์เจริญพระพุทธมนต์สมโภชองค์กฐิน

วันอาทิตย์ที่ ๒๐ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ ตรงกับแรม ๗ ค่ำ เดือน ๑๑
๑๐.๐๐ น. คณะกฐินพร้อมกัน ณ วัดศรีทวี
๑๑.๐๐ น. ถวายภัตตาหารแด่พระภิกษุสามเณร
คณะกฐินพร้อมพุทธบริษัทร่วมรับประทานอาหาร
๑๓.๐๐ น. แสดงพระธรรมเทศนา
๑๓.๓๐ น. ถวายผ้ากฐิน
พระสงฆ์อนุโมทนา, เสร็จพิธี

ประธานคณะกรรมการกฐิน
นางวิไลภรณ์ ไชยพานิช
ร้านสว่างโอสถ นครศรีธรรมราช

ติดต่อสอบถาม
พระพุทธิสารเมธี เจ้าอาวาสวัดศรีทวี
โทร. ๐๘๑-๓๗๐-๕๙๙๑, ๐๗๕-๓๔๑-๒๔๘
https://watsritawee.org

สมทบทุนได้ที่เลขบัญชีวัดศรีทวี ๘๐๑-๑-๔๑๕๐๙-๓ ธนาคารกรุงไทย https://cdn.jsdelivr.net/gh/tatikers/san/dhamma.js">   


ที่มา : https://watsritawee.org


  3,749 

  แสดงความคิดเห็น


RELATED STORIESจีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย