หาเจ้าภาพบวชนาคกำพร้า ๑ รูป ด่วนๆ

 ดอกบัวเหลือง    13 ม.ค. 2566

วัดสามชัยวนารามหมู่ที่ 4 ตำบลสำราญ อำเภอสามชัย จังหวัดกาฬสินธุ์ ขอบอกบุญหาเจ้าภาพรับเป็นเจ้าภาพอุปสมบทบวชนาคกำพร้า 1 รูป ญาติโยมท่านใดมีความประสงค์อยากจะรับเป็นเจ้าภาพในการบวชนาคกำพร้าครั้งนี้เพื่อศึกษาหลักธรรมคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าและเพื่อเป็นพุทธบูชาธรรมบูชาสังฆะบูชานาคมีชื่อว่า นายวิวัฒชัย มาตรเอี่ยมมีความประสงค์อยากจะบวชญาติโยมท่านใดอยากจะรับเป็นเจ้าภาพ ติดต่อสอบถาม พระมหาประดุง สมาหิโต เจ้าอาวาสวัดสามชัยวนาราม เลขานุการรองเจ้าคณะอำเภอสามชัย โทร 090-4444-2799 099-9025-266 หรืออยากจะร่วมเป็นเจ้าภาพได้ที่ เลขที่บัญชี 397-2497055 ธนาคารทหารไทยธนชาติ ชื่อบัญชีพระประดุง สมาหิโต
วัดสามชัยวนารามหมู่ที่ 4 ตำบลสำราญ อำเภอสามชัย จังหวัดกาฬสินธุ์ ขอบอกบุญหาเจ้าภาพรับเป็นเจ้าภาพอุปสมบทบวชนาคกำพร้า 1 รูป ญาติโยมท่านใดมีความประสงค์อยากจะรับเป็นเจ้าภาพในการบวชนาคกำพร้าครั้งนี้เพื่อศึกษาหลักธรรมคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าและเพื่อเป็นพุทธบูชาธรรมบูชาสังฆะบูชานาคมีชื่อว่า นายวิวัฒชัย มาตรเอี่ยมมีความประสงค์อยากจะบวชญาติโยมท่านใดอยากจะรับเป็นเจ้าภาพ ติดต่อสอบถาม พระมหาประดุง สมาหิโต เจ้าอาวาสวัดสามชัยวนาราม เลขานุการรองเจ้าคณะอำเภอสามชัย โทร 090-4444-2799 099-9025-266 หรืออยากจะร่วมเป็นเจ้าภาพได้ที่ เลขที่บัญชี 397-2497055 ธนาคารทหารไทยธนชาติ ชื่อบัญชีพระประดุง สมาหิโต


  162 

  แสดงความคิดเห็น


RELATED STORIESจีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย