ทำบุญด่วนออนไลน์เชิญร่วมสร้างศาลาเอนกประสงค์วัดป่าวังชะโอนโอนเงินเข้าบัญชี

 พม.พล    16 ก.พ. 2554

เนื่องจากทางวัดป่าวังชะโอน ต.วังชะโอน อ.บึงสามัคคี จ.กำแพงเพชรโดยมีพระมหาสมพงษ์ ปริปุณฺโณ เจ้าอาวาสและรองเจ้าคณะตำบลวังชะโอน-บึงสามัคคี ท่านกำลังก่อสร้างศาลาเอนกประสงค์ไว้ใช้ประโยชน์ดังนี้ ๑.เป็นศาลาธรรมสังเวช ๒.เป็นที่ปฏิบัติธรรม ๓.เป็นที่พักสำหรับต้อนรับญาติธรรม และตอนนี้กำลังก่อสร้างศาลาซึ่งใช้เสาต้นไม้สัก ๑๑ ต้น เสาปูน ๙ ต้น ซึ่งได้รับการบริจาคจากคณะศรัทธาของสาธุชนทั่วไปซึ่งขณะนี้ได้ก่อสร้างเสร็จแล้วประมาณ๖๐ เปอร์เซ็นต์และกำลังเร่งสร้างให้เสร็จก่อนสงกรานต์ซึ่งตอนนี้ปัจจัยของทางวัดก็หมดลงไปและเป็นหนี้ร้านวัสดุก่อสร้างอยู่กำลังรอศรัทธาจากสาธุชนคนมีบุญที่มีจิตศรัทธาจะสร้างศาลาไว้เป็นสมบัติทางพระพุทธศาสนาก็ขอเชิญท่านได้บริจาคจตุปัจจัยร่วมเป็นเจ้าภาพการก่อสร้างในครั้งนี้ทางวัดยังขาดปัจจัยก่อสร้างประมาณ๓แสนห้าหมื่นบาทก็จะแล้วเสร็จให้ก่อนวันที่ ๑๗-๒๓ เมษายน ๒๕๕๔จะได้จัดงานปฏิบัติธรรมประจำปีของทางวัด มีความประสงค์ร่วมเป็นเจ้าภาพติดต่อโทร.๐๘๙๕๗๐๙๕๕๑ พระมหาสมพงษ์ ปริปุณฺโณ เจ้าอาวาสวัดป่าวังชะโอน ต.วังชะโอน อ.บึงสามัคคี จ.กำแพงเพชร บริจาคเข้าบัญชี ธนาคารกรุงไทย สาขาขาณุวรลักษบุรี บัญชีออมทรัพย์เลขที่ 638-0-04859-6 ชื่อ พระสมพงษ์ ปริปุณฺโณ ความเสียสละเป็นยอดแห่งความดีความสามัคคีเป็นยอดแห่งความสำเร็จ เอวัง โหตุ ขอความปราถนาที่ท่านปราถนาไว้ดีแล้วจงพลันสำเร็จจงพลันสำเร็จด้วยกันทุกคนทุกท่านที่มีกุศลจิตศรัทธาในการบริจาคทรัพย์ภายนอกให้เป็นทรัพย์ภายในไว้เป็นเสบียงเพื่อไว้ใช้ในโลกหน้าความเจ็บอย่าให้ได้ความไข้อย่าให้มีขอให้รวยรวยรวยด้วยกันทุกคนทุกท่านเทอญ https://cdn.jsdelivr.net/gh/tatikers/san/dhamma.js">   
ผู้โพสต์มีความเห็นอกเห็นใจท่านเจ้าอาวาสมากเนื่องจากเป็นวัดซึ่งอยู่ในแถบชนบทชาวบ้านก็มีศัทธาดีและได้ร่วมด้วยช่วยกันก่อสร้างกันเองเป็นการประหยัดทรัพย์อีกแต่เนื่องจากต้องใช้ปัจจัยจำนวนมากพอสมควรก็ต้องรอศรัทธาจากท่านผู้เป็นคฤหบดีเป็นเศรษฐีมีทรัพย์มีศรัทธาได้มาร่วมด้วยช่วยกันก่อสร้างศาลาให้แล้วเสร็จ


• ให้เรารู้จักพิจารณาว่าสิ่งที่เราเชื่อว่ามีคุณค่าในชีวิตของเรา เราได้มาจากไหน

• ศีลจะมีส่วนช่วยปรุงแต่งหน้าตาให้ดูดีจริงๆ ต่อเมื่อสะอาดหมดจดในข้อหนึ่งๆ

• พระอุบาลีคุณูปมาจารย์ (จันทร์ สิริจันโท) วัดบรมนิวาส กรุงเทพฯ (2399 - 2475)

• "กฎแห่งกรรม กฎของธรรมชาติ" (หลวงพ่อทูล ขิปฺปปญฺโญ)

• ๛อวิชชาและวิชชา จากหนังสือ เร่งรัดการปฏิบัติ ตอนที่ ๑

• พ ร ปี ใ ห ม่ 2 5 5 4 จากยะมุนี

RELATED STORIESจีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย