รับเป็นเจ้าภาพบวชพระ

 viking009    19 พ.ค. 2554

รับเป็นเจ้าภาพบวชพระ
ให้กับท่านที่ประสงค์จะบวช ณ วัดที่อยู่ในเขตกรุงเทพ และปริมณฑล
โดยจะรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในพิธีอุปสมบทให้ทั้งหมด
ไม่รวมค่าใช้จ่ายทางสังคม (งานเลี้ยงต่างๆ)

ผู้ที่สนใจสามารถแจ้งความประสงค์ได้ที่บอร์ดนี้
หรือส่งรายละเอียดมาที่
prolek_sam@yahoo.com
  3,408 

  แสดงความคิดเห็น


RELATED STORIESจีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย