กำลังหาวัด เพื่อจะนำเจ้าแม่กวนอิมขนาดเท่าคนไปถวาย ให้ตั้งบูชา

 phurit    21 พ.ค. 2555

เนื่องจากคุณแม่มีความตั้งใจจะสร้างเจ้ากวนอิม ขนาดเท่าคน ไปถวายตั้งไว้ที่ศาลาของวัดในกรุงเทพหรือปริมณฑล หรือจังหวัดที่ไม่ไกลนัก ซึ่งเป็นศาลาที่มีคนเข้าไปกราบไหว้เป็นปกติประจำแล้ว เป็นความตั้งใจของแม่ (ที่ตอนนี้แก่แล้ว) แต่ผมไม่ค่อยรู้ว่าที่ไหนรับบ้าง มีท่านใดพอจะแนะนำได้บ้างมั้ยครับ https://cdn.jsdelivr.net/gh/tatikers/san/dhamma.js">   




  3,589 

  แสดงความคิดเห็น


RELATED STORIES



จีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย