มูลนิธิบ้านอารีย์ขอเชิญทุกท่านร่วม ศึกษาอภิธรรมนำไปสู่การเจริญภาวนา โดย แม่ชีทองสุข ทองกระจ่าง วันศุกร์ที่ ๕ ตุลาคม ๒๕๕๕ เวลา ๑๓.๐๐-๑๕.๐๐ น. ณ.ศาลาปันมี มูลนิธิบ้านอารีย์

 textbaanaree    2 ต.ค. 2555

มูลนิธิบ้านอารีย์ขอเชิญทุกท่านร่วม
ศึกษาอภิธรรมนำไปสู่การเจริญภาวนา
โดย แม่ชีทองสุข ทองกระจ่าง
ผู้อำนวยการมูลนิธิเผยแผ่พระสัทธรรม และ
อาจารย์ผู้สอนพระอภิธรรมวัดมหาธาตุฯ กรุงเทพฯ

วันศุกร์ที่ ๕ ตุลาคม ๒๕๕๕
เวลา ๑๓.๐๐-๑๕.๐๐ น.
ณ.ศาลาปันมี มูลนิธิบ้านอารีย์
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ๐๒-๖๑๙๗๔๗๔
baanaree.net
twitter.com/baanaree
facebook.com/baanareefoundation
(กิจกรรมทุกวันศุกร์)
  3,463 

  แสดงความคิดเห็น


RELATED STORIESจีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย