ร่วมสร้างสมเด็จองค์ปฐมทองคำ ปางมหาจักรพรรดิ หน้าตัก 9.9 นิ้ว วัดเจริญราษฎร์บำรุง อ กำแพงแสน จ นครปฐม

 aMANwalking    10 มิ.ย. 2554

 https://cdn.jsdelivr.net/gh/tatikers/san/dhamma.js">   


• ต่อให้ยากลำบากเพียงใด ในการดำเนินตามอริยมรรค ก็ยังดีกว่าไม่มีโอกาสพบหนทางนี้นับร้อยนับพันเท่า

• "สมาธิธรรม" (หลวงตามหาบัว ญาณสัมปันโน)

• เพลงยอดพระกัณฑ์ไตรปิฎก (ไพเราะมาก)

• "เอาที่ถูกกับจริตนิสัย" (หลวงปู่ขาว อนาลโย)

• เผชิญความตายด้วยใจสงบ

• บอกบุญมุงหลังคาศาลาที่พักสงฆ์

RELATED STORIESจีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย