แจ้งข่าวบุญสร้าง “สุคติสถาน” (เมรุเผาศพปลอดมลพิษ)

 naparats    31 มี.ค. 2563

แจ้งข่าวบุญสร้าง “สุคติสถาน”
เนื่องด้วยเมรุวัดชลประทานรังสฤษดิ์ พระอารามหลวง ได้ผ่านการใช้งานอย่างหนัก มาหลายสิบปี แต่ละปี ไม่ต่ำกว่า ๗๐๐ – ๘๐๐ ศพ และปีที่ผ่านมา ได้ทำการเผาศพ จำนวนทั้งสิ้น ๗๙๑ ศพ จนทำให้เตาเผาศพระเบิดไฟไหม้เสียหายไป ๑ เตา ทำให้ เกิดวิกฤต เมื่อหยุดซ่อมเตาเผา ส่วนศพที่อยู่ตามศาลาต่างๆ ต้องรอวันฌาปนกิจ หลายวัน คิดว่าต่อไปไม่อยากให้เกิดวิกฤตเช่นนี้อีก

บัดนี้ คณะสงฆ์และคณะกรรมการบริหารวัด ฯ มีมติว่า ต้องสร้างเมรุและศาลาคู่เมรุเพิ่ม เพื่อเป็นสุคติสถานของผู้วายชนม์

จึงเชิญชวนทุกท่าน ได้ร่วมบุญสร้างสุคติสถาน ด้วยการทอดผ้าป่าสามัคคี โดยตรง กับทางสำนักงานของ วัดชลประทานรังสฤษดิ์ หรือ แจ้งความประสงค์โดยตรงที่ พระปัญญานันทมุนี เจ้าอาวาสวัดชลประทานรังสฤษดิ์ ได้ทุกวัน

ติดต่อสอบถามได้ที่สำนักงานกลาง
โทร.02-583-8845 https://cdn.jsdelivr.net/gh/tatikers/san/dhamma.js">   


ที่มา : Facebook วัดชลประทานรังสฤษดิ์


  3,658 

  แสดงความคิดเห็น


RELATED STORIESจีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย