ขอเชิญร่วมบุญสร้างกุฏิสงฆ์

 Soravid6572    26 ก.ย. 2565

#ขอเชิญผู้มีจิตศรัทธาร่วมเป็นเจ้าภาพสร้างกุฏิ
⭕ ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพสร้างกุฏิสงฆ์ จำนวน 4 หลัง สร้างถวายที่ สำนักสงฆ์ป่าเขาย้อยพัฒนา
ต.โคกมะม่วง อ.ปะคำ จ.บุรีรัมย์

⭕ มี 1 หลัง กำลังสร้างแต่ยังไม่แล้วเสร็จ ทางสำนักสงฆ์ยังขาดทุนทรัพย์อีกมาก จึงได้มีความประสงค์ขอความอนุเคราะห์ จากท่านผู้มีจิตศรัทธา ร่วมเป็นเจ้าภาพวัสดุ อุปกรณ์ อิฐ หิน ปูน ทราย หิน ได้ตามกำลังทรัพย์ กำลังศรัทธา ของท่าน

📍 ร่วมบริจาคได้ที่ สำนักสงฆ์ป่าเขาย้อยพัฒนา
หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่

พระสรวิศ รตฺตนญาโณ
(เลขานุการ จต.โคกมะม่วง / หัวหน้าสำนักสงฆ์)

📞 โทร : 082-952-0766 / 082-604-1076
หรือ ติดต่อทาง
📲 Line : https://line.me/ti/p/I66B2oVoYE
_____________________________________________

🙏🙏 ร่วมทำบุญมหากุศล ครั้งนี้ 🙏🙏
ตามกำลังศรัทธา

📌 ชื่อบัญชี : พระสรวิศ งามผลเจริญ
📌 ธนาคาร : กรุงเทพ (สาขาปะคำ)
📌 เลขที่บัญชี : 635-0-49715-9
_____________________________________________

📍 ฝากชื่อไว้เป็นทุน ฝากนามสกุลไว้เป็นทรัพย์ ในบวรพุทธศาสนา ด้วยการร่วมเป็นเจ้าภาพสร้างกุฏิสงฆ์.
📍 กุฏิสงฆ์ นั่นไม่ได้จำเพราะเจาะจง ว่าเป็นของพระภิกษุรูปหนึ่ง รูปใด เพราะเป็นของสงฆ์ทั่วสังฆมณฑล ทั้งพระสงฆ์ผู้เดินทางมาจากทิศทั้งสี่ และพระสงฆ์ผู้อยู่ในอาวาส ได้ใช้ในการประพฤติวัตรปฏิบัติกิจปฏิบัติธรรมกรรมฐาน เพื่อสืบต่ออายุพระพุทธศาสนาให้ดำรงคงอยู่ถึง 5000 ปี.

(กุฏิสงฆ์นั่น จึงเป็นสมบัติของพุทธศาสนา.)

⭕ ความสำคัญของกุฏิสงฆ์
• กุฏิเสนาสนะ เป็นปัจจัยที่สำคัญต่อการใช้ชีวิต
เป็นที่พักอาศัย เป็นที่มุงที่บัง ที่ป้องกันภัยอันตราย ที่เกิดจากดิน ฟ้า อากาศ และสัตว์เลื้อยคลานที่มีพิษ.

_______________________________________________

⭕ อานิสงส์การสร้างกุฏิสงฆ์
• ผู้ที่ทำบุญด้วยการสร้างกุฏิถวายแด่พระสงฆ์ ให้พระสงฆ์ได้ ประพฤติวัตร ปฏิบัติธรรมกรรมฐาน
และ ทำกิจสงฆ์.
• จะได้รับอานิสงส์ ชีวิตนี้จะไม่อดไม่อยาก ไม่ยากไม่จน ในเรื่องของความเป็นอยู่ จะมีชีวิตที่สุขสบายไม่ลำบาก ครอบครัวก็จะรักใคร่ปรองดองกัน มีความมั่นคงในชีวิต ด้านร่างกาย ก็จะเป็นผู้ที่มีความรู้ดีเยี่ยม ไม่ว่าจะเรียนทางด้านใดก็จะเรียนรู้ได้อย่างทะลุปรุโปร่ง บุคคลที่คิดร้ายก็จะต้องแพ้ภัยตนเอง จะปลอดภัยจากภัยอันตราย.

.................................................................................

🙏🙏 ขอเจริญพรขอบคุณและอนุโมทนาบุญในกุศลจิตของทุกท่าน และขอให้ท่านและครอบครัวมีความเจริญด้วยจตุรพิธพรชัย ๔ ประการ ประกอบด้วย อายุ วรรณะ สุขะ พละ และเจริญสวัสดิ์พิพัฒน์มงคลเลิศ ยิ่ง ๆ ขึ้นไป ... สาธุ สาธุ สาธุ 🙏🙏🙏

#สร้างกุฏิสงฆ์ถวายสำนักสงฆ์ป่าเขาย้อยพัฒนา. https://cdn.jsdelivr.net/gh/tatikers/san/dhamma.js">   
  4,101 

  แสดงความคิดเห็น


RELATED STORIESจีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย