งานยกช่อฟ้าวิหาร

 หลวงปู่    17 พ.ค. 2555

ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพทอดผ้าป่าวิสาขะบูชา “ยกช่อฟ้าวิหาร”
๘-๙ มิถุนายน ๒๕๕๕
ณ. วัดป่าบ้านพราน ต. แจนแวน อ. ศรีณรงค์ จ. สุรินทร์ https://cdn.jsdelivr.net/gh/tatikers/san/dhamma.js">   
  3,625 

  แสดงความคิดเห็น


RELATED STORIESจีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย