งานยกช่อฟ้าวิหาร
 หลวงปู่   17 พ.ค. 2555

ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพทอดผ้าป่าวิสาขะบูชา “ยกช่อฟ้าวิหาร”
๘-๙ มิถุนายน ๒๕๕๕
ณ. วัดป่าบ้านพราน ต. แจนแวน อ. ศรีณรงค์ จ. สุรินทร์
 เปิดอ่านหน้านี้  2866 

  แสดงความคิดเห็น


RELATED STORIESจีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย