ขอเชิญร่วมบุญหล่อ พระพุทธเมตตามหามงคล หน้าตัก 10 เมตร ณ.วัดเขาสะพายแร้ง อ.ท่ามะกา จ.กาญจนบุรี 10-18/4/64

 socoman     20 มี.ค. 2564

ขอเชิญร่วมบุญหล่อ พระพุทธเมตตามหามงคล หน้าตัก 10 เมตร ณ.วัดเขาสะพายแร้ง อ.ท่ามะกา จ.กาญจนบุรี 10-18/4/64

ที่มา : https://www.facebook.com/photo.php?fbid=2876151999270192&set=a.1377420529143354&type=3

3,810


จีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย