"การฝึกสมาธิ" (หลวงปู่ชา สุภทฺโท)

 วิริยะ12  



 "การฝึกสมาธิ"

" .. "การฝึกสมาธิ" ก็คือ "การฝึกจิตของเราให้ตั้งมั่นและมีความสงบ" เพราะตามปกติ "จิตนี้เป็นธรรมชาติดิ้นรน กวัดแกว่ง ห้ามได้ยาก รักษาได้ยาก" ชอบไหลไปตามอารมณ์ต่ำ ๆ "เหมือนน้ำชอบไหลสู่ที่ลุ่มเสมอ"

พวกเกษตรกร "เขารู้จักกั้นน้ำไว้ทำประโยชน์ในการเพาะปลูกต่าง ๆ มนุษย์เรามีความฉลาดรู้จักเก็บรักษาน้ำ" เช่น "กั้นฝาย ทำทำนบ ทำชลประทาน" เหล่านี้ก็ล้วนแต่กั้นน้ำไว้ทำประโยชน์ทั้งนั้น "พลังงานไฟฟ้าที่ให้ความสว่างและใช้ทำประโยชน์อื่น ๆ ก็ยังอาศัยน้ำที่คนเรารู้จักกั้นไว้นี่เอง" ไม่ปล่อยให้มันไหลลงที่ลุ่มเสียหมด

ดังนั้น "จิตใจที่มีการกั้นการฝึกที่ดีอยู่ ก็ให้ประโยชน์อย่างมหาศาลเช่นกัน" ดังพระพุทธองค์ตรัสว่า "จิตที่ฝึกดีแล้ว นำความสุขมาให้ การฝึกจิตให้ดีย่อมสำเร็จประโยชน์" ดังนี้เป็นต้น .. "

"๘๔ พระธรรมเทศนา"
หลวงปู่ชา สุภทฺโท
 


4,959


Ralated Story



จีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย