วัดไผ่เหลือง บางบัวทอง นนทบุรีขอเชิญชวนเยาวชนบรรพชาสามเณร ภาคฤดูร้อนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

 ooh3939    2 ม.ค. 2555

โครงการบรรพชาสามเณร ภาคฤดูร้อนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
ประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๕
ณ วัดไผ่เหลือง ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี
**********

*ระหว่างที่ ๕ เมษายน - ๑๙ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๕ (รวมเป็นจำนวน ๑๕ วัน )
*รับจำนวน ๘๔ รูปเท่านั้น ( ต้องมีอายุระหว่าง ๘ – ๑๕ ปี)
*บวชฟรีไม่เสียค่าใช้จ่ายใด ๆ ทั้งสิ้น
*เปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
**************

- ขอเชิญผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านร่วมเป็นเจ้าภาพถวายผ้าไตรจีวรแก่สามเณรภาคฤดูร้อน ไตรละ ๕๐๐ บาท
- ร่วมเป็นเจ้าภาพถวายภัตตาหารและน้ำปานะแก่สามเณรภาคฤดูร้อนเฉลิมพระเกียรติฯ
**************

สนใจติดต่อได้ที่:สำนักงานส่งเสริมและเผยแผ่พระพุทธศาสนาวัดไผ่เหลือง(ฝ่ายอบรมคุณธรรมจริยธรรม)
โทร : ๐๒ – ๙๒๑๒๑๒๘ , ๐๒ – ๙๒๑๑๕๘๘ แฟ็กซ : ๐๒ – ๙๒๑๒๑๒๘
หรือที่: พระณัฐภพ ขนฺติโก โทร ๐๘๗ – ๘๘๓๒๕๔๔
พระสมควร สุวณฺโณ โทร ๐๘๙ – ๘๖๐๔๕๔๖


ที่มา : วัดไผ่เหลือง บางบัวทอง นนทบุรีขอเชิญชวนเยาวชนบรรพชาสามเณร ภาคฤดูร้อนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี


  3,531 

  แสดงความคิดเห็น


RELATED STORIESจีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย