ยุวพุทธฯ มีข่าวรวมงานบุญกุศล 5 งาน แจ้งให้ทราบดังนี้ครับ

 kaveebsc    


ยุวพุทธฯ มีข่าวรวมงานบุญกุศล 5 งาน แจ้งให้ทราบดังนี้ ครับ

---------------------------------------------------------------------------------

ร่วมค้นหา "ผู้รู้" ผ่านศิลปะปลายพู่กัน
โดย พระอาจารย์อำนาจ โอภาโส
ในงานนิทรรศการ "ธรรมศิลป์ - ศิลปะเพื่อพระธรรม"
ร่วมเสวนาฝึกสมาธิ กับการทำงานศิลปะ และเรียนรู้สภาวธรรมผ่านปลายพู่กัน
ในวันอาทิตย์ที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๕๓ เวลา ๑๓.๐๐ - ๑๖.๐๐ น.
ณ สาวัตถีธรรมะเธียเตอร์ และหอศิลป์พุทธคยา
สำรองที่นั่งที่ โทร ๐๒-๔๕๕-๒๕๒๕ ต่อ ๑๒๐๓
--------------------------------------------------------------------------------ชมรมครูสอนพระพุทธศาสนา ยุวพุทธิกสมาคมแห่งประเทศไทยฯ
ขอเชิญชวนท่านที่สนใจร่วมแสวงธรรม บำเพ็ญบุญ
บูชาคุณพระพุทธองค์ ตามรอยบาทพระศาสดา
นมัสการสังเวชนียสถาน ๔ ตำบล ณ ประเทศอินเดีย - เนปาล
วันที่ ๑๘ - ๒๕ ตุลาคม ๒๕๕๓ (๘ วัน)
เดินทางโดย สายการบิน คิงส์ พิซเซอร์ อัตราค่าบริการท่านล่ะ ๓๓,๙๐๐ บาท
ท่านที่สนใจโปรดติดต่อด่วนภายในวันที่ ๒๗ สิงหาคม ๒๕๕๓
สอบถามรายละเอียดและสมัครได้ที่
คุณพงษ์ศักดิ์ โทร. ๐๘๓-๗๐๐-๖๙๘๘ , รศ.อมรา รอดดารา โทร.๐๘๑-๒๕๘-๐๕๓๕ ,
คุณจุฑารัตน์ สุวรรณนที NC.ทัวร์ โทร. ๐๒-๒๔๗-๒๕๑๗-๒๐ ต่อ ๑๑๕
มือถือ ๐๘๔-๖๕๖-๑๗๓๐--------------------------------------------------------------------------------ขอเชิญร่วมชื่นชมผลงานศิลปะในงาน นิทรรศการธรรมศิลป์
"ศิลปะเพื่อพระธรรม" ระหว่างวันที่ ๗ กรกฎาคม - ๑๐ ตุลาคม ๒๕๕๓
นอกจากนี้ยังมีผลงานระดับชาติของ ๑๐ ศิลปินใหญ่
อาทิ อ.ปรีชา เถาทอง , อ.ช่วง มูลพินิจ, อ.ปริญญา ตันติสุข, อ.ปริญญา วิจินธนสาร ฯลฯ
ยังมีศิลปินใหญ่ให้เกียรติร่วมแสดงงานอีกมากมาย
นิทรรศการดังกล่าว จัดแสดง ณ ยุวพุทธิกสมาคมแห่งประเทศไทย

--------------------------------------------------------------------------------


ขอเชิญร่วมกิจกรรม Dhamma Talk No.3
โดย อ.ประเสริฐ อุทัยเฉลิม
"พ้นทุกข์ด้วย มรรค ๘"
ในวันอาทิตย์ที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๕๓ เวลา ๐๙.๓๐ - ๑๒.๐๐ น.
ณ สาวัตถีธรรมะเธียเตอร์ ชั้น ๒ อาคารบุญยงว่องวานิช
สำรองที่นั่งที่ โทร ๐๒-๔๕๕-๒๕๒๕ ต่อ ๑๒๐๓

--------------------------------------------------------------------------------


ขอเชิญฟังธรรมบรรยายพิเศษ โครงการ จิตใส ใจสบาย
โดย พระนวลจันทร์ กิตติปัญโญ
เรื่อง "จิตใสๆ ใจสบายๆ"
ในวันอาทิตย์ที่ ๒๙ สิงหาคม ๒๕๕๓ เวลา ๑๓.๐๐ - ๑๖.๐๐ น.
ณ อาคารปฏิบัติธรรม ชั้น ๔
สำรองที่นั่งที่ โทร ๐๒-๔๕๕-๒๕๒๕
  3,508 

  แสดงความคิดเห็น


RELATED STORIESจีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย