เชิญทุกท่านร่วมฟังการแสดงธรรม

 tonaree    2 พ.ค. 2555

มูลนิธิบ้านอารีย์ขอเชิญทุกท่านร่วมฟังการแสดงธรรม สวดมนต์ทำวัตรเย็น
วันพฤหัสบดีที 3 พฤษภาคม 2555 เวลา 18.00-20.00 น.
โดยพระครูสังฆกิจพิมล (พระอาจารย์สุรศักดิ์ สุรญาโณ)
วัดชลประทานรังสฤษฎ์ จ.นนทบุรี
  3,281 

  แสดงความคิดเห็น


RELATED STORIESจีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย