ขอเรียนเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพไถ่ชีวิต-โค-กระบือ ณ.วัดพระศรีมหาธาตุฯ บางเขน กทม. ประจำปี2555

 sura01  

เข้าดูรายละเอียดได้ที่ WWW.ไถ่ชีวิตโคกระบือ.net นะครับ.. https://cdn.jsdelivr.net/gh/tatikers/san/dhamma.js">   

ที่มา : ลูกศิษย์พระเทพวราลังการ

3,675


Ralated Storyจีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย