ภัยพิบัติทางธรรมชาติ

     

ภัยธรรมชาติที่มีผู้กล่าวว่าจะมาถึงในอนาคตอันใกล้นี้ฟังดูน่ากลัวมาก อยากทราบว่าท่านผู้เป็นพุทธมามกะทั้งหลายมีความคิดเห็นในเรื่องนี้เป็นเช่นไร รู้สึกตื่นกลัว หรือคิดว่าสุดแล้วแต่บุญกรรม หรือมีข้อแนะนำอย่างไรจึงจะถือว่าเตรียมพร้อมรับเหตุการณ์อย่างมีสติ   
กรรมกำหนดทั้งนั้น
ทำดี ได้ไปเกิดในตระกูลดี ประเทศดี สถานที่ดี ไม่ลำบาก


• วัดบึง

• จูนจิตพิชิตความสำเร็จ ฝึกสมาธิโดยเพลงบรรเลงคลาสสิค 60 เคาะ

• มลา เว ปาปกา ธมฺมา อสฺมึ โลเก ปรมฺหิ จ บาปธรรมทั้งหลายเป็นมลทินแท้ ทั้งในโลกนี้ ทั้งในโลกอื่น

• ทำวัตรเย็น (วัดป่านาคำน้อย)

• โลกมีเผด็จการในใจมากมายที่คนยอมทำตามเยี่ยงทาสโดยปราศจากข้อสงสัย

• ธรรมนำชีวิต ชุดที่ 2 "หมั่นสั่งสมความดี"

RELATED STORIES
จีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย