ภัยพิบัติทางธรรมชาติ

     

ภัยธรรมชาติที่มีผู้กล่าวว่าจะมาถึงในอนาคตอันใกล้นี้ฟังดูน่ากลัวมาก อยากทราบว่าท่านผู้เป็นพุทธมามกะทั้งหลายมีความคิดเห็นในเรื่องนี้เป็นเช่นไร รู้สึกตื่นกลัว หรือคิดว่าสุดแล้วแต่บุญกรรม หรือมีข้อแนะนำอย่างไรจึงจะถือว่าเตรียมพร้อมรับเหตุการณ์อย่างมีสติ
กรรมกำหนดทั้งนั้น
ทำดี ได้ไปเกิดในตระกูลดี ประเทศดี สถานที่ดี ไม่ลำบาก


ทุกสิ่งทุกอย่างย่อมเป็นไปตามกฏของธรรมชาติ เราไม่สามารถบังคับธรรมชาติได้ว่าอย่าเกิดนะ เพราะตัวเราเองก็มาจากธรรมชาติ พระพุทธเจ้าท่านให้ดำรงตนอยุ่ในความไม่ประมาท ควรเร่งศึกษาธรรมเพื่อการอยู่เหนือการเกิดขึ้น ตั้งอยู่ และดับไป ของสรรพสิ่งทั้งปวงที่กำลังจะเกิดขึ้น เตรียมใจโดยการมองเห็นความเป็นอนิจจัง ทุกขัง อนัตตา จะได้ไม่ต้องวิตกวังวลหรือหวาดกลัวจนเกินไปนัก จนสติวิปลาศไป มองเห็นทุกอย่างเป็นเช่นนั้นเอง ไม่มีอะไรที่จะคงอยู่ ตายตัวได้ ทุกอย่างต้องเปลี่ยนแปลงแน่นอน ยิ่งตัวเรายึดมั่นถือมั่นในตัวตนมากเท่าไร ความหลุดพ้นจากความทุกข์ก็จะเกิด่ขึ้นมาไม่ได้ เพียงเราดำรงสติให้มั่นคง ยึดมั่นในบุญกุศลที่เรามี จะทำให้จิตใจเรามั่นคงมากขึ้น


 3,969 

  แสดงความคิดเห็น


RELATED STORIES
จีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย