ถามเรื่องธูป เทียนและดอกไม้

     

การที่เราไหว้พระมีธูป 3 ดอกหมายความว่าอย่างไร มีเทียน 2 เล่ม หมายความว่าอย่างไร และมีดอกไม้หมายความว่าอย่างไร ทานผู้รู้ไขข้อข้องใจให้ด้วย ขอขอบคุณ
ธูป 3 ดอกบูชาพระพุทธเจ้า คือ
--พระปัญญาธิคุณ
--พระบริสุทธิคุณ
--พระเมตตาคุณ
เทียน 2 เล่มบูชาพระธรรมและพระวินัย คือ
--พระธรรม เป็นส่วนคำสอนของพระพุทธเจ้า
--พระวินัย เป็นส่วนข้อห้ามและข้อปฏิบัติ (ศีล)
ดอกไม้ 2 แจกัน บูชาพระสงฆ์ คือ
--พระอริยะสงฆ์ ผู้ที่บรรลุคุณธรรมมีโสดาบัน เป็นต้น
--พระสมมุติสงฆ์ พระสงฆ์ที่บวชอยู่ทั่วๆไป
(ดอกไม้มาจากหลายแห่ง เมื่อมาร้อยด้วยด้ายแล้ว ก็เป็นมาลัยสวยงาม พระสงฆ์เหมือนดอกไม้ที่มาจากหลายๆตระกูล แต่เรียบร้อยสวยงามเพราะมีวินัยเป็นเครื่องร้อย)


ขอบพระคุณครับที่ให้ความกระจ่าง


 4,117 

  แสดงความคิดเห็น


RELATED STORIES
จีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย