ตักบาตรนครศรีธรรมราชพระ 1,250 รูป ณ ถนนราชดำเนิน

 aisukurimu  

ตักบาตรพระ 1,250 รูป

วันอาทิตย์ที่ 9 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2557
เวลา 06.00 น.
ณ ถนนราชดำเนิน วัดพระมหาธาตุวรมหาวิหารมาฆบูชา แห่ผ้าขึ้นธาตุ ตักบาตรพระเมืองนคร เพื่อน้อมถวายเป็นพุทธบูชา 1,250 รูป ณ ถนนราชดำเนิน วัดพระมหาธาตุวรมหาวิหาร วันอาทิตย์ที่ 9 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2557 เวลา 06.00 น.

ข้อปฏิบัติที่ดีงามในการตักบาตร

- แต่งกายด้วยชุดขาว หรือเสื้อขาวเพื่อถวายเป็นพุทธบูชา
- อาหารใส่บาตรควรเป็นอาหารแห้ง
- ข้าวสารควรบรรจุถุงให้เรียบร้อย
- งดใส่ น้ำดื่มชนิดแก้วพลาสติก
- งดใส่ปัจจัยลงในบาตร ท่านสามารถบริจาคได้ที่จุดรับบริจาค หรือต้นผ้าป่าที่มีเจ้าหน้าที่ดูแล
- รักษาใจให้ ผ่องใส น้อมถวายไทยธรรมเป็นสังฆทาน
- ใส่บาตรด้วยความเคารพ ด้วยการนั่งใส่บาตรโดยให้แถวหน้าใส่ให้เสร็จก่อน

อานิสงส์ของการตักบาตรพระ

1. เกิดในร่มเงาบวชพระพุทธศาสนาไปทุกภพทุกชาติ
2. ย่อมเจริญด้วยโภคทรัพย์สมบัติเป็นอันมาก
3. ทรัพย์สมบัติคงทนถาวร ไม่วิบัติด้วยภัยใดๆ
4. ผู้ให้ย่อมเป็นที่รัก ที่ชอบใจของคนหมู่มาก
5. คนดีเป็นอันมาก ย่อมคบหาผู้ให้ทาน
6. ชื่อเสียงอันดีงามของผู้ให้ ย่อมฟุ้งขจรไป
7. ผู้ให้ย่อมแกล้วกล้าอาจหาญ ไม่เก้อเขินในที่ประชุม
8. เมื่อสิ้นอายุขัย ย่อมเกิดในสุคติโลกสวรรค์
9. บรรลุมรรคผลนิพพานได้โดยง่าย

สอบถามรายละเอียดได้ที่ โทร. 082-3324596


• กิจ-กรรม (ฮาธรรมะพระพยอม)

• 86(01/04/64) เวลา 18.00 น. บรรยายธรรม โดย อ.ธรรมธีระ ธรรมมะพิสุทธิ์

• หลวงปู่มั่น ภูริทัตโต วัดป่าสุทธาวาส จ.สกลนคร (2413 - 2492)

• เปิดรับสมัคร บวชชี ฟรี 2567 ไม่เสียค่าใช้จ่าย สายปฏิบัติ กรรมฐาน พระป่า สายหลวงปู่มั่น เน้นปฏิบัติภาวนา

• ๔๗.ปางสรงน้ำฝน
Ralated Storyจีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย