28 สิงหาคม 2553 ขอเรียนเชิญทุกท่านร่วมเททองหล่อฐานบัวสำหรับวางพระศรีอริยเมตไตรย

 pao_micro    

หากประสงค์จะเดินทางไปร่วมบุญด้วยตนเองก็ได้นะคะ ยินดีค่ะ
 4,067 

  แสดงความคิดเห็น


RELATED STORIES
จีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย