28 สิงหาคม 2553 ขอเรียนเชิญทุกท่านร่วมเททองหล่อฐานบัวสำหรับวางพระศรีอริยเมตไตรย

 pao_micro   

หากประสงค์จะเดินทางไปร่วมบุญด้วยตนเองก็ได้นะคะ ยินดีค่ะ
 เปิดอ่านหน้านี้  3155 

  แสดงความคิดเห็น


RELATED STORIESจีรัง กรุ๊ป


 ธรรมะไทย