ขอเชิญร่วมบุญทอดผ้าป่าสามัคคี สร้างพุทธมหาเจดีย์หลวงตามหาบัว ในวันเสาร์ที่ 13 กรกฎาคม 2556

 Mettatham    7 ก.ค. 2556


ขอเชิญร่วมบุญทอดผ้าป่าสามัคคี สร้างพุทธมหาเจดีย์หลวงตามหาบัว ญาณสัมปันโน โดยหลวงปู่ลี กุสลธโร ณ วัดป่าภูผาแดง อ.หนองวัวซอ จ.อุดรธานี ในวันเสาร์ที่ 13 กรกฎาคม 2556

ขอเชิญร่วมบุญทอดผ้าป่าสามัคคี สร้างพุทธมหาเจดีย์หลวงตามหาบัว ญาณสัมปันโน โดยหลวงปู่ลี กุสลธโร ณ วัดป่าภูผาแดง อ.หนองวัวซอ จ.อุดรธานี ในวันเสาร์ที่ 13 กรกฎาคม 2556 โดยหลวงปู่บุญมี ปริปุณโณ วัดป่านาคูณ เมตตาเป็นประธานสงฆ์ พร้อมด้วย หลวงปู่อุทัย สิริธโร หลวงพ่อเมือง พลวัฑโฒ หลวงพ่ออินทร์ถวาย สันตุสสโก หลวงพ่อสุธรรม สุธัมโม หลวงพ่อบุญมี ธัมมรโต พระอาจารย์มนฑน์จิตต์เกษม ธัมมธโร(ปู่เหลิม) พระอาจารย์จิรวัฒน์ อัตตรักโข พระอาจารย์สุชิน ปริปุณโณ และคณะศิษยานุศิษย์ร่วมทอดผ้าป่าครั้งนี้

กำหนดการ • วันเสาร์ที่ 13 กรกฎาคม 2556
เวลา 13.00 น. พระเถระ ครูบาอาจารย์ คณะศิษยานุศิษย์และศรัทธาสาธุชน พร้อมกันที่ศาลาวัดป่าภูผาแดง
เวลา 13.30 น. ร่วมถวายผ้าป่าสามัคคี พระสงฆ์อนุโมทนาให้พร เป็นอันเสร็จพิธี
จึงขอเชิญศรัทธาญาติโยมทุกท่านร่วมมหากุศลนี้โดยพร้อมเพรียงกัน ในวันเวลาดังกล่าว
พระอาจารย์มนฑน์จิตต์เกษม ธัมมธโร(ปู่เหลิม) – ผู้ให้ประกาศ

•สำหรับผู้มีจิตศรัทธาท่านใด มีความประสงค์จะตั้งโรงทาน กรุณาติดต่อคณะดำเนินงานทางกล่องข้อความ
•สำหรับผู้มีจิตกุศลท่านใด มีความประสงค์จะร่วมบุญผ่านทางธนาคาร สามารถบริจาคได้ที่
ธ.ไทยพาณิชย์ สาขาอุดรธานี บัญชีออมทรัพย์ เลขที่ 510-426899-0
ธ.กสิกรไทย สาขาอุดรธานี บัญชีออมทรัพย์ เลขที่ 110-236788-8

•สุโข ปุญฺญสฺส อุจฺจโย การสั่งสมบุญ นำสุขมาให้•
เรียนเชิญทุกท่าน สร้างมหากุศล บำเพ็ญมหาทานบารมีที่ยิ่งใหญ่ ในคราวนี้เทอญ


 4,103 

  แสดงความคิดเห็น


RELATED STORIES
จีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย