อาหุเนยฺยา จ ปุตฺตานํ อนึ่งมารดาบิดาเป็นผู้ควรคำนับของบุตร
อาหุเนยฺยา จ ปุตฺตานํ
อนึ่งมารดาบิดาเป็นผู้ควรคำนับของบุตร


พุทธศาสนสุภาษิต
/ติกนิบาต อังคุตตรนิกาย/

 382 


RELATED STORIESจีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย