ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพหล่อพระประธานโบสถ์

 vipat.p    4 มี.ค. 2556

วันวิสาขบูชา (วันศุกร์ที่ 24 พ.ค. 2556) เชิญผู้มีจิตศรัทธาร่วมหล่อ พระพุทธชินราชจำลอง หน้าตัก 50 นิ้ว
พร้อมพระอัครสาวก (พระโมคคัลลา-พระสารีบุตร) เพื่อประดิษฐาน ณ พระอุโบสถ วัดทะเลเพลาะ หมู่3 ต.หนองขาม อ.หนองหญ้าไซ จ.สุพรรณบุรี

ขอความสุขความเจริญจงมีแด่ทุกๆท่านเทอญ

ร่วมบุญได้ที่ พระไชยวัฒน์ 090-446-5975
 4,167 

  แสดงความคิดเห็น


RELATED STORIES
จีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย