ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพทอดผ้าป่ามหากุศล เพื่อก่อสร้างเมรุ

 วีระ1    17 พ.ค. 2555

ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพทอดผ้าป่ามหากุศล เพื่อก่อสร้างเมรุ


ณ.วัดป่าเกษมคงคาราม บ้านกุดหล่ม หมู่ที่ 7 ต.ศรีบุญเรือง อ.ชนบท จ.ขอนแก่น


วันที่ 21 กรกฏาคม พ.ศ. 2555
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx


ด้วยวัดป่าเกษมคงคาราม ขาดที่ประกอบพิธีฌาปนสถาน(เมรุ )
สภาพทางวัดตั้งอยู่ที่ราบลุ่ม ถูกน้ำท่วมขัง และน้ำท่วมซ้ำซากทุกปี
เวลาชาวบ้าน ประกอบพิธี ฌาปนกิจก็ลำบาก
ทางวัดก็ได้ร่วมกับชาวถมที่ดินยกระดับเพื่อก่อสร้างเมรุดังกล่าว
ขณะนี้กำลังอยู่ในระหว่างก่อสร้าง เริ่มก่อสร้างมาตั้งแต่ วันที่ 17 มกราคม
2555 และทางวัดยังขาดจตุปัจจัย ในการก่อสร้าง จึงขอเชิญท่านสาธุชนทั้งหลาย
มาร่วมงานมหากุศลในครั้งนี้
ขออำนาจแห่งคุณพระศรีรัตนตรัยและสิ่งศัดดิสิทธิ์ทั้งหลายในสากลโลกรวมทั้งอำนาจแห่งบุญกุศลที่ท่านทั้งหลายได้ร่วมกันทำในครั้งนี้จงอำนวยผลให้ทุกท่านเป็นผู้มึสุขภาพสมบูรณ์แข็งแรงปราศจาคโรคภัยไข้เจ็บและจงสมบูรณ์ด้วยจัตุรพิธพรชัย คือ อายุ วรรณะ สุขะ พละ ปฏิภาณ ธนสารสมบัติ ตลอดการเป็นนิจ เทอญ.


กำหนดการ

วันที่ 21 กรกฏาคม 2555
เวลา 14.00 น. ทอดถวาย ณ.วัดป่าเกษมคงคาราม


ประธานฝ่ายสงฆ์
พระครูวิสุทธิศีลาภรณ์ (เจ้าอาวาสวัดป่าเกษมคงคาราม)


คณะกรรมการดำเนินงานฝ่ายฆราวาส
นายวิรัตน์ ภาลา (ผู้ใหญ่บ้านกุดหล่ม) นายสุวัช ทองกาสี (ส.อบต.บ้านกุดหล่่ม)
นายสุภี ชลไพร (ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านกุดหล่ม) นายวันดี ศรีพุฒธา (ส.อบต.บ้านกุดหล่ม)
นายวีระพล วารีศรี (ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านกุดหล่ม) นายสุมิตร ทองกาสี(กรรมการวัดป่าเกษมคงคาราม)
นายวีระ จันทร์ฝาง (กรรมการวัดป่าเกษมคงคาราม) นายสุบรรณ พังราษฏร์ (กรรมการวัดป่าเกษมคงคาราม)
นายกฤษ คำภักดี(กรรมการวัดป่าเกษมคงคาราม) นายขรรชัย แพงคำแหง นายประทวน สุขสมโสตร
น ายจิตรกร ดวงชิน นางอนงค์นิตย์ จันทร์ฝาง แม่เตือนใจ แก้วมาลา แม่เปรมจิต วารีศรี
สายจากประเทศเชค (CZECH REPUBLIC )
ประธาน
1. น.ส ณัฐชา แพงคำแหง และครอบครัว
2.คุณแม่ เพิ่ม ไทยถาวร และ คุณ ประพาพร ชำนาญการ
3.คุณสุภาพร คริสเตน พร้อมครอบครัว
4.คุณภาวิณี บุญเสริม พร้อมครอบครัว
5.คุณธัญรัชฏ์ บุญทัน

รองประธาน
1.น.ส กัลยรัตน์ สารทักษิณ
2.น.ส พรภิมล ประยงทรัพย์
3.คุณพีชานิกา พระเดชพงษ์
4.คุณธันยากรณ์ แสงขำ และครอบครัว
5.คุณกันยาภรณ์ สุวรรณกูฎ Brettl Josef
6.คุณบัวไร ประเสริฐสังข์
7.คุณทัพทิม สุขประเสริฐ
8.คุณสม อาตมชาติ
9.คุณญาดา จันทร์วงษ์
10.คุณมาลัย สงภักดี
11.คุณจงมณี ภารสำเสร็จ
กรรมการ
1.คุณสมพร รุ่งพิมาย
2.คุณสุจิตรา แก้วลำใย
3.คุณนภศกร ธุภักดี
4.คุณวาสนา พรมภักดี
5.คุณผุสดี วันแปลก
6.คุณศรัญญา หินบุดดี
7.คุณทิพย์พวรรณ เนืองชมพู่
รูปขนาดเล็ก
ท่านสามารถติดต่อสอบถามได้ที่เบอร์โทร.083-2894990 085-3004715
วัดป่าเกษมคงคาราม 77หมู่7 บ้านกุดหล่ม ตำบลศรีบุญเรือง อำเภอชนบท จังหวัดขอนแก่น 40180

ชื่อบัญชีหลวงปู่ชมเชย สุทธสีโล
ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขาอำเภอชนบท ออมทรัพย์
บัญชีเลขที่ 641-2-24711-3

ชื่อบัญชี วัดป่าเกษมคงคาราม
ธนาคาร ธ.ก.ส. สาขาอำเภอชนบท ออมทรัพย์
บัญชีเลขที่ 390-8-05793-1

ทำบุญร่วมสรัาง เมรุ วัดป่าเกษมคงคาราม
จำนวน 5,500 บาท
1 นายสุวิทย์ ตรียะวงค์
2 นางบุญสาย ตรียะวงค์
3 นางบุญณัฏฐา , นายชนะ , นายอภิปรัชญ์ , ดช.ณฐชนนท์ , ดช.ภูมิมาณัฐ สิทธิพงศ์พิทยา รวมจำนวน 5,000 บาท
4คุณพ่อรุ่งเรืองกิจ หวานศนิท และ ลูกๆ จำนวน 500 บาท

ขออำนาจแห่งคุณพระศรีรัตนตรัยและสิ่งศัดดิสิทธิ์ทั้งหลายในสากลโลกรวมทั้งอำนาจแห่งบุญกุศลที่ท่านทั้งหลายได้ร่วมกันทำในครั้งนี้จงอำนวยผลให้ทุกท่านเป็นผู้มึสุขภาพสมบูรณ์แข็งแรงปราศจาคโรคภัยไข้เจ็บและจงสมบูรณ์ด้วยจัตุรพิธพรชัย คือ อายุ วรรณะ สุขะ พละ ปฏิภาณ ธนสารสมบัติ ตลอดการเป็นนิจ เทอญ.

คุณสุพัตรา สวัสดิ์แสน 100 บาท
คุณกฤษฎา ศรีอาภาภรณ์พงศ์ 100 บาท
น.ส.มนัสนันท์ พึ่งพาณิชย์ 100 บาท
ส่งมาสมทบอีก 1,000 บาท
รวมเป็นเงิน 1,300 บาท

Last edited by วีระ1; 07-05-2012 at 02:19 PM.
นำเสนอภาพการก่อสร้างเมรุ ช่วงที่2 เริ่มจากการติดตั้งเตาเผา+อิฐทนไฟ และปล่องไฟ
ตามสัญญาที่ตกลงกับช่างช่วงแรกตอกเสาเข็มและก่อสร้างโครงเสร็จแล้วทางวัดและคณะกรรมการได้จ่ายเงินให้ช่างแล้วช่วงแรกเป็นจำนานเงิน 300,000 บาท
ช่วงที่2ช่างจะทำการติดตั้งเตาเผาและปล่องไฟ ทางวัดต้องจ่ายเงินให้ช่างอีกเป็นจำนวนเงิน 200,000 บาท และช่วงที่3สุดท้ายคือแล้วเสร็จทางวัดต้องจ่ายเงินให้ช่างอีกจำนวนเงิน200,000 บาท รวมเป็นเงิน 700,000 บาทเสร็จสมบูรณ์
ปัจจุบันยังก่อสร้างอยู่ในช่วงที่2
ทางวัดป่าเกษมคงคารามจึงขอเชิญชวนทางผู้ใจบุญร่วมเป็นเจ้าภาพก่อสร้างเมรุให้แล้วเสร็จต่อไป


 3,627 

  แสดงความคิดเห็น


RELATED STORIES
จีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย