ขอกราบนมัสการพระคุณท่านและท่าสมาชิก เพื่อขอประชาสัมพันธ์หลักสูตรเรียนออนไลน์ ม.รังสิต

 kanda_wong   23 เม.ย. 2554

ด้วย ม.รังสิตเปิดหลักสูตรเรียนทางไกลระบบอินเทอร์เนต 3หลักสูตร ได้แก่
1. นิติศาสตรบัณฑิต รับวุฒิตั้งแต่ ม. 6หรือเทียบเท่า จบแล้ว สอบ เนติฯ ได้
2. ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาผู้นำสังคม ธุรกิจและการเมือง รับวุฒิ ป.ตรี ทุกสาขา
3. วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ รับวุฒิ ป.ตรี ทุกสาขา
ซึ่งเป็นการเรียนที่ไม่ต้องเข้าห้องเรียน สามารถเรียนที่ไหน หรือเมื่อไรก็ได้
ทุกหลักสูตรผ่านการรับรองโดย สกอ.
ดิฉันเคยจัด work shop มีพระสงฆ์สนใจเรียนต่อจำนวนหนึ่ง จึงใคร่ขอฝากข้อมูลประชาสัมพันธ์ไว้ที่เวปบอร์ดนี้
หากข้อมูลนี้ นำมาซึ่งความไม่พึงพอใจ ขออโหสิ ณ โอกาสนี้
สนใจสอบถาม 02-997-2220 ต่อ 3650 หรือ 089-479-4408
ภาคเรียน 1/2554 รับสมัครวันนี้ ถึง 30 พค. 54 นี้
ผศ.ดร.กานดา ว่องไวลิขิต
RSU-Cyber University
www.rsu-cyberu.com


ที่มา : www.rsu-cyberu.com


 เปิดอ่านหน้านี้  2989 

RELATED STORIES


  แสดงความคิดเห็น


จีรัง กรุ๊ป


 ธรรมะไทย