ปลูกพืชผัก เพาะเห็ด ผิดศิล5 ไหมครับ

 wakeup    7 เม.ย. 2554

คือเป็นสิ่งดีสิ่งหนึ่งที่เราช่วยันปลูกพืชผัก เพาะเห็ด กินเอง เหลือก็ขาย แต่สำหรับผู้ที่ตั้งใจถือศิล5 ข้อที่ว่าห้ามฆ่าสัตยว์ มันจะผิดศิลไหมครับ    
คิดไปคิดมา โดยตรงอาจจะไม่ผิดศิล5 ข้อฆ่าสัตว์ แต่พื้นดินมันเต็มไปด้วยสัตว์ แล้วมันควรทำไงครับ


• เผชิญความตายด้วยใจสงบ

• บอกบุญมุงหลังคาศาลาที่พักสงฆ์

• วัดสุทัศนเทพวราราม ราชวรมหาวิหาร (วัดประจำรัชกาลที่ ๘)

• ความฝัน ๕ เรื่องของพระบรมโพธิสัตว์

• ชีวิตพ่อ (บางชีวิต)

• ราคาข้าวสาร (ตัณฑุลนาฬิชาดก)

RELATED STORIES
จีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย